Milé děti,
zase všichni chodíte do školy :)) to je skvělé, že? Najednou
ten fofr, všechno stihnout, nic nezapomenout.Stojí to za to! Že!
Dnes si povíme něco málo o svatém apoštolu Pavlovi.
Proč apoštol, když si ho Ježíš mezi své učedníky nevybral a
Nový Zákon se o něm nikde nezmiňuje? Přitom „apoštol“
znamená poslaný. Pavel, původně Šavel, se narodil v
Turecku, ve městě Tars. Byl římským občanem. Byl hodně
vzdělaný, učil se v rabínské škole v Jeruzalémě. Znal dobře
Starý zákon a jako voják pronásledoval křesťany. Přivážel je
do Jeruzaléma a tam byli souzeni, často i k trestu smrti. Jednou na cestě do Damašku ho
zadrželo světlo, z nebe se ozval hlas: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Pavel spadl z
koně, oslepl a byl odvezen do Damašku. Celé vyprávění dál najdete na krátkém filmu
Svatý Pavel Otec Petr vypravuje dětem: Svatý Pavel - YouTube
Z pronásledovatele Ježíše se stal horlivý kazatel. I jeho vzdělání v rabínské škole se mu
hodilo, když měl o Ježíši hlásat všude, kam přišel. Když si projdete mapu a její legendu,
Pavlovy misijní cesty http://www.mojeduha.cz/soubor/20/2013_rodina/CESTYBAR.pdf
dozvíte se podrobnosti o jeho cestách a vypátráte odpověď na otázku z filmu, kde že se o
apoštolovi Pavlovi v Bibli píše. Je obdivuhodné, jak z lásky k Ježíši neúnavně chodil po
tehdy známém světě, jakou měl odvahu a sílu všechno vydržet. Obracel lidi na víru a křtil.
Po večerech psal do měst a obcí, které navštívil, ještě navíc povzbuzující dopisy, aby místní
lidi ve víře dál povzbuzoval. Děti, musíte uznat, že titul APOŠTOL si Pavel opravdu
zaslouží.
Dodnes se z Pavlových listů čte v neděli v kostele, většinou ve 2.
čtení „čtení z listu svatého apoštola Pavla...“ a je tam jméno
města, kam list (dopis) posílá. Korintským, Galatským nebo...
Radí a povzbuzuje. A jeho rady jsou dobré i pro nás. Hlavně pro
dospělé. Všechno, co se jako mladý ve škole naučil, se mu v
dospělosti hodilo. Pán si ho jako kluka připravoval na důležitý
úkol - pro hlásání křesťanství po celém světě.
Nejznámější je Pavlova Velepíseň na lásku, kterou napsal
křesťanům do Řecka do Korintu. Bůh je láska. Je to
nejdůležitější ctnost a jak Pavel píše:
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící
zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak
velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic
mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.“
1Kor 13, 1-8
Možná, že některým vašim rodičům připomene jejich svatební obřad. Zeptejte se jich.
A ještě si zahrajte Pavlovo pexeso http://roksvatehopavla.biskupstvi.cz/files/pexeso.html