33. setkání – 11. 5. 2021, on-line
Panna Maria
Milé děti,
poznáte petrklíč? Jestlipak jste ho našli někde s rodiči na procházce? Jarní květinka petrklíč
mi připomíná svatého apoštola Petra, byl mladším bratrem apoštola Ondřeje. Společně s
Janem a Jakubem patřil k Pánu Ježíši nejbližším apoštolům. Pán Ježíš dokonce Petrovi řekl,
že mu klíče od nebeského království a z Petra se po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání stal
vůdce apoštolů. Říkáme, že byl prvním papežem. Papež je „hlava“ katolické církve, nejvyšší
církevní představený. Tedy takový nejvyšší „šéf“ pana faráře tady na zemi a vlastně i nás
ostatních členů katolické církve. Současný papež se jmenuje František – stejně jako náš František
z náboženství! :o)
Dnes by děti zajímalo, kdo z vás zná měsíce v roce? Umíte je vyjmenovat pěkně za
sebou? Kdo neví, tak nevadí řekneme si to společně: leden, únor, březen, duben, květen, červen,
červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec! Doma máte jistě kalendář, kde si můžete s rodiči
prohlédnout, jak se jednotlivé měsíce v roce střídají. (A i my společně jsme si už povídali o různých
kalendářích, vzpomínáte děti? Otázka pro zvědavce jestlipak víte, v kterém měsíci jste se
narodili?) A teď možná těžší otázka, který kalendářní měsíc je nyní? Správná odpověď je květen.
V měsíci květnu se v přírodě znovu probouzí život rozkvétají stromy, květiny, rodí se
mláďata. Panna Maria porodila Ježíše, dala mu život a tak nám ji měsíc květen může vhodně
připomínat. A květen je obvykle měsícem zasvěceným Panně Marii. Co to pro nás znamená? V
tomto měsíci si Pannu Marii připomínáme více než v jiné době a v kostelích se konají
„májové“ pobožnosti. Jak si takovou pobožnost představit je to setkání křesťanů, kteří společně
zpívají písně o Panně Marii, modlí se a případně si společně čtou náboženské texty. Setkání může
probíhat u oltáře, před sochou Panny Marie, ale třeba i u kapličky v přírodě.
Na podzim jste děti vyráběly krásné desátky pro modlení Růžence. Nyní v květnu je vhodná
příležitost najít je doma a zkusit se desátek znovu pomodlit, co vy na to? (Stačí se pomodlit
modlitbu Otčenáš a desetkrát modlitbu Zdrávas Maria.) A proč zrovna Růženec? Je to totiž
modlitba, při které se velmi intenzivně obracíme k Panně Marii. Při modlení Růžence se
snažíme nejen opakovat stále stejné modlitby, ale hlavně rozjímat nebo-li přemýšlet s Pannou
Marií nad událostmi z Ježíšova života. To zní asi dost složitě, že? Nevadí, pro začátek začněte s
jedním desátkem rodiče vám jistě pomohou! (A kdo si vzpomene nebo vymyslí, kolik desátků
tvoří růženec?).
Milé děti, na závěr vám přikládám omalovánku Panny Marie, si ji vybarvíte, bude vám celý
měsíc připomínat, komu je měsíc květen zasvěcený!
Dobrý Bože, děkujeme Ti za Ježíše! Je to náš dobrý přítel, který za nás dal svůj život. Zemřel a
zase žije! Děkujeme Ti. Amen.
Ahooooooj, Jana