26. setkání – 23. 3. 2021, on-line
Květná neděle
Milé děti,
už umíte udělat pěkně, důstojně a zřetelně znamení kříže – pokřižovat se? Vzpomínáte, co jsem
vám o znamení kříže minule psala? Není to žádné obyčejné gesto. Když děláme kříž,
vzpomeneme si na Boha a prosíme o jeho pomoc a ochranu. A kdypak děláme kříž nejčastěji?
Obvykle na začátku a na konci modlitby modlit se přece pěkně umíte, že? Nebo při příchodu
do a odchodu z kostela. A kdopak z vás si minulý týden zahrál na umělec a namaloval nějaký pěkný
kříž nebo jste ho třeba vymodelovali?
T vás ale děti poprosím, abyste si přinesli svoje postní knížky kdo máte a zamysleli se,
jaká neděle nás teď bude čekat? Ano bude to šestá a zároveň poslední postní neděle, které
říkáme Květná. Víte, proč jí tak říkáme? Na Květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš
slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Nedělní bohoslužba tento den
zvláštní začátek scházíme se před kostelem, kde čteme z Bible evangelium o příjezdu Pána
Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám posvětí jarní ratolesti v našich podmínkách většinou
větvičky vrby jívy s částečně rozvinutými pupeny (květy), říkáváme jim „kočičky“. Proč ratolesti
tedy výhonky nebo větvičky? Protože lidé vítali Pána Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma máváním
větvemi palem (a na cestu mu - z úcty - místo koberce pokládali vlastní pláště).
Květnou nedělí začíná svatý týden, tj. poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si
nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto
týdne mají i své jméno – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.
V příloze vám přikládám další doplněk k našim postním knížkám. Jedná se o jednu stránku,
kterou si nalepíte na zadní stranu postní knížky týká se právě Velikonoc. Poproste rodiče, vám
ji vytisknou a společně s rodiči si ji také prohlédněte. Je rozdělená na 6 částí, do těch částí budeme
domalovávat tenhle týden zatím jen do části pojmenované Květná neděle. A co tam namalujeme?
To tentokrát nechám na vás, ale vyberte si to tak, aby jste si tento den dobře zapamatovali.
Například Pána Ježíše na oslátku, jak přijíždí do Jeruzaléma? Nebo palmové ratolesti, kterými jej
lidé vítali?
Dnes přikládám ještě jeden nápad na vyrábění - vystřihovánku Ježíše vjíždějícího do
Jeruzaléma na oslíkovi, jak na to?
Pomůcky:
vytisknutá šablona s oslíkem a postavou sedícího Ježíše (nejlépe na polokartonu, ale stačí i
obyčejný papír do tiskárny)
pastelky, voskovky nebo jiné barvy
lepidlo
nůžky
3 kolíčky na prádlo, nejlépe dřevěné
Obrázky oslíka a Ježíše nejdříve vybarvíme a poté vystřihneme. Přední a zadní díl oslíka slepíme k
sobě a přiděláme nohy z kolíčků (kolíčky je také možné nabarvit stejnou barvou jako tělo oslíka).
Třetí kolíček namažeme lepidlem nejdříve z jedné strany a připevníme postavu Ježíše zepředu – tak,
aby kolíček nikde nepřesahoval. Poté kolíček namažeme lepidlem i z druhé strany a nalepíme zadní
část Ježíšovy postavy. Obě části napřažené ruky můžeme ještě slepit v místě prstů a dlaně.
Vše necháme zaschnout a poté můžeme Pána Ježíše posadit na oslíka a dát např. mezi domácí
květiny na připomínku toho, jak lidé Ježíše vítali při vjezdu do Jeruzaléma ratolestmi. Obyvatelé
Jeruzaléma také kladli před Ježíše na zem své pláště. K oslíkovi s Ježíšem patří i šablona, na níž
jsou znázorněny pláště. Tyto pláště si můžete vybarvit za sebe, ale třeba i s rodinou nebo kamarády,
třeba na ně napsat i své jméno, a položit pod nebo kolem oslíka. Na plášť můžeme také napsat nebo
nakreslit, za co bychom chtěli Bohu poděkovat, apod.
Šablony lze použít také pouze jako omalovánku vystřihovánku. Můžete si vybarvit jen přední díl
oslíka a Pána Ježíše, nalepit na papír (či do postní knížky) a domalovat oslíkovi nohy, brány
Jeruzaléma, lidi s ratolestmi apod.
Milé děti největší křesťanský svátek – Velikonoce, na které se celou postní dobu připravujeme,
se přiblížil! Ale pozor postní období končí nedělí Vzkříšení, tak ještě chvíli společně
vytrvejme!
Ahoj, Jana
Svatý týden
Květná neděle
Zelený čtvrtek Velký pátek
Bílá sobota Velikonoční neděle - Vzkříšení