Ahoj děti,
"není tady, byl vzkříšen!" uslyšely ženy, které šly v neděli ráno ke hrobu pomazat
Ježíšovo tělo a hned potom uviděly i samotného Pána. Vzkříšeného, celého zářícího, toho,
kterého milovaly a přece nějak jiného. Samou radostí mu objímají nohy, Pán jim však
dává hned úkol, "běžte a oznamte to učedníkům". A ony neváhají a hned jdou a potom i
Petr s Janem, hned jak slyší, že Pán vstal, neváhají a běží se o tom přesvědčit.
Po setkání se Vzkříšeným Pánem je každý najednou silnější, plný energie a jedná
hned. Takovou má sílu, tak je to krásné. To, co si předtím (když si mysleli, že Pána ztratili)
třeba rozmýšleli, nad čím váhali, teď posíleni běží vykonat.
Učedníci a učednice v tyto dny prožívají spoustu pocitů: jsou smutní (jejich Pán
zemřel a je v hrobě), bezradní (co bude dál?), potom možná zmatení a překvapení (není tu,
byl vzkříšen!), ale všechno pak překryje jedno jediné: radost. Radost ze setkání s živým
Pánem Ježíšem, která jim dává hned sílu, aby šli udělat, co je pořeba. I my teď můžeme
prožívat tuhle radost, že hrobem to nekončí, že Pán vstal z mrtvých a žije novým životem,
který připravil i pro nás. A jsem si jistá, že tu radost pak nebudeme cítit jen my, ale i všichni
okolo.
Tato radost je vyjádřena i v tom, jak tento den a vůbec velikonoční dobu slavíme.
Pomáhají nám určité symboly:
-paškál – Velikonoční svíce je symbolem vzkříšeného Krista, žehná se večer na
Bílou sobotu
-beránek – symbol Krista, který se za nás obětoval
-aleluja – zpěv, který jsme celou postní dobu neslyšeli,a teď, v době velikonoční, ho
zpíváme často. Znamená "chvalme Pána"
úkoly:
-zkuste nejprve doplnit text o setkání Marie Magdaleny se vzkříšeným Pánem,
obrázek si pak můžeš taky vybarvit
-zkuste správně dokreslit paškál na tento rok. Měl by tam být křížek, letopočet, nad
tím alfa (1. písmeno řecké abecedy) a dole zas omega (poslední písmeno řecké abecedy).
Můžete se podívat do sešitu na náboženství, kam jsme ho před dvěma lety malovali, nebo se
podívat na internet či se poradit s rodiči.
-v poslední doplňovačce si zas můžete seřadit celý příběh vzkříšení
Už se na vás těším příště, kdy si dál budeme vyprávět o tom, jak se Pán Ježíš
ukazoval učedníkům. Můžete už přemýšlet podle čeho ho poznali...