Ahoj děti,
minule jsme si připomněli s příběhem Mojžíše, jaká pravidla nám Bůh dal, aby se
nám dobře žilo. Teď už pomalu končí postní doba a blíží se Velikonoce a je tedy čas zaměřit
se na Ježíšovu cestu do Jeruzaléma. Ježíš vstupuje do bran Jeruzaléma, kerý se stane
svědkem závěru jeho pozemské cesty. Připomínáme si to na Květnou neděli (letos 28.3.),
kdy oslavujeme Ježíše jako našeho Krále a vítěze nad smrtí. Dav lidí vítá Ježíše a mává mu
ratolestmi. Tento den se ale taky v kostele čtou pašije, kdy si připomínáme Kristovo utrpení,
křížovou cestu a dav, který volá: ukřižuj!
Tyto události se týkají i nás. I my svými dobrými skutky Pána oslavujeme a špatnými
zarmucujeme. Zkuste si vzít obrázek naší postní cestičky (viz příloha) a zamyslet se:
jakými skutky jsem Pánu Ježíši udělali radost? (můžete si barevně vybarvit políčka
cestičky)
čím jsem Pána Ježíše zarmoutil? (poprosit za odpuštění)
v "bludišti" si pak můžete připomenout, co dav při Ježíšově vjezdu volal
a pomocí obrázků si pak doma převyprávět celý příběh pašijí
EVANGELIUM Podle Mk 11, 1 - 10
PÁN JEŽÍŠ PŘIJÍŽDÍ DO JERUZALÉMA
Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla
blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici
najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učedníci šli a přivedli oslátko k
Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho
lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými
větvičkami a volali: „Sláva!“
PAŠIJE Pašije podle Mk 14, 1 – 15, 47
UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE
V Jeruzalémě žili také někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a jednou
v noci pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti zlí lidé
přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo
volat sláva. Místo toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat. Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před
Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli:
„Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na
kříž. Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na
něj přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně
trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel. Když mrtvé tělo
Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým
kamenem.
texty z kanan.cz