Milé děti,
tuto neděli 22. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista
Krále. Krále nebe a země. Dalo by se říci, že je to
vlastně takový církevní silvestr.
Církev si během celého roku připomíná a slaví důležité
okamžiky dějin spásy.
Každou neděli slavíme to nejdůležitější - Ježíšovo
vzkříšení. Slavností je hodně. Bylo potřeba je nějak
smysluplně a časově uspořádat. Začněme jednoduše narozením Pána Ježíše v Betlémě,
které se slaví 25. prosince. Celý Starý Zákon, od stvoření světa, popisuje čekání lidstva na
příchod Ježíše na svět, které trvalo přibližně 4 tisíce let.
Advent = příchod – 4 adventní neděle před 25. prosincem. Tím celý církevní rok začíná.
Doba vánoční začíná Slavností Narození Páně 25. prosince. Pak slavíme Obětování Páně
v chrámě a slavnost Tří králů. Doba vánoční končí Křtem Páně.
Pak je krátké období - liturgické mezidobí. Připomínáme si důležité okamžiky z Ježíšova
života, kdy kázal, uzdravoval a konal zázraky, jak čteme v evangeliu.
Půst je období přípravy na Velikonoce a začíná Popeleční středou. 40 dnů se Pán Ježíš
postil na poušti, proto trvá 40 dnů, kromě nedělí. Patří sem také Zelený čtvrtek, Velký
pátek i Bílá sobota.
Doba velikonoční, slavnost Vzkříšení se slaví 1. neděli po jarním úplňku. 40. den slavíme
Ježíšovo Nanebevstoupení a končí -
za dalších 10 dní slavností Seslání Ducha Svatého.
Liturgické mezidobí dál pokračuje až do podzimu, do konce listopadu, končí -
slavností Ježíše Krista Krále. Je to vlastně neděle před -
adventem dalšího liturgického roku.
V listopadu ještě slavíme Svátek Všech svatých a Svátek všech Věrných
zemřelých. Připomíná, že všichni jednou zemřeme a máme šanci dostat se do nebe.
Pán Ježíš nám při svém nanebevstoupení slíbil, že m jde připravit v nebi u svého Otce
místo a na konci časů opět přijde. Tento druhý příchod budeme v neděli slavit. Jak se
máme na příchod Pána Ježíše připravovat, protože nevíme, kdy přijde, o tom byla v
poslední době nedělní evangelia a naše katecheze. Podobenství O deseti pannách a O
zakopané hřivně.
Nezapomínejte si stále připomínat a děkovat, že nás má Pán Ježíš moc rád, je stále s námi.
Pomáhá nám ve všem těžkém a složitém, se všema našima starostma a trápeníma. On je
Pán a Král nebe i země, celého světa, nemusíme se bát. Jsme Jeho a Jeho chceme i zůstat!
V příloze máte pracovní list Liturgický rok. Všechno si na něm ukažte a postupně
domalovávejte. Jistě se dovtípíte, prjsem v textu používala různé barvy, možná se vám
budou hodit při vybarvování jednotlivých liturgických období.
Milé děti a milí rodiče, je nám to moc líto, jelikož je epidemiologická situace stále nejistá,
i když prvňáčci a druháčci jdou od středy do školy, rozhodli jsme se s panem farářem, že s
náboženstvím na faře ještě počkáme, dokud se situace výrazně nezlepší. Využívejte proto
červenou bibličku Bůh mluví ke svým dětem. Čtěte si z ní, do poloviny prosince ještě ze
Starého Zákona, tj.do 45. kapitoly. Pak začneme Nový Zákon.
Mějte se hezky silvestrovsky :))