16. setkání – 5. 1. 2021, on-line
Tři králové, mudrci z východu
Milé děti,
píši vám první dopis v novém roce 2021 a přemýšlím, jak jste asi prožili Vánoce? Měli jste dobré
cukroví? Ozdobený stromeček? Mohli jste se jít poklonit Ježíškovi do kostela? Prožili jste s rodiči
Štědrý den v radosti? Našli jste pod stromečkem svůj vysněný dárek? Zpívali jste koledy? A jestli
pak znáte tuhle koledu:
„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně osedlali.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
Hrdě se k tomu hned přiznám,
že já jsem mouřenínský král.
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!“
(https://www.youtube.com/watch?v=oBSPkLB7GR0&feature=youtu.be)
Mnoho z vás jistě tuto koledu zná, ale znáte i celý příběh o Kašparovi, Melicharovi a
Baltazarovi?
Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi
učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. Před dvěma
tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se
brzy narodit nový a velmi mocný král. Vy děti již určitě tušíte, kdo byl ten „velmi mocný král“ - ano,
Ježíšek!
Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby
zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké
slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční
obloze. Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad
velikým městem Jeruzalémem, jako by je tam vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a
spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále
najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Rozhodli se tedy opustit Jeruzalém a v něm i
zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají
nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit a řekl: "Jděte a důkladně se na to
dítě vyptejte. ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i přišel poklonit." Když krále vyslechli,
vydali se dál na cestu.
Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi k městu Betlém, se zastavila nad místem,
kde se Ježíš narodil. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli
na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu
své vzácné dary a velmi se radovali. Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do
Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli
poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby
se do své země vrátili jinou cestou.
Vidíteti a zase v příběhu pomohl anděl vzpomínáte, kdy jsme si během adventu vyprávěli
o setkání s andělem? Ano, vyprávěli jsme si, jak anděl Gabriel navštívil mladičkou Marii a také jak
se zjevil Josefovi a poradil mu, aby Marii důvěřoval a dobře se o staral. Zatím ve všech třech
vyprávěních lidé andělovi uvěřili a vždy se jim to vyplatilo!
Amám teď nápad milé děti – co kdybychom si na tři krále také zahráli? Vyrobte si královské
koruny (inspirace například zde: https://deti.vira.cz/files/files/importovano/vyroba-koruny.pdf), ale
proč zrovna korunu? Koruna nám připomíná nejen tři krále z východu, ale také „nového a
velmi mocného krále“ Ježíška. Díky němu nosí na hlavě korunu každý člověk i když ta
koruna není vidět! Je to koruna, která o nás říká: „Jsi krásný, jsi vzácný!“
Milý Bože děkujeme Ti, že nosíme na hlavě královskou korunu a že jsme v Tvých očích krásní a
vzácní! Děkujeme Ti, že jsi král a že můžeme také být králi a královnami, amen.
Ahoj královny a králové, vaše Jana
P.S.: Co, kdybyste si vyrobili rovnou také pláště a dary pro malého Ježíška a můžete si doma celý
příběh společně s rodiči zahrát! Třeba vám k tomu pomůže tato pohádka: https://www.youtube.com/
watch?v=ehcIMuGD9lc
Možná si potom můžete s rodiči taky rovnou označit dveře vašeho bytu nebo domu v duchu
tříkrálové tradice – K+ M+B - to by mě zajímalo, co se vám povede – držím vám palce!
(Tři známá písmena K+M+B nesymbolizují začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar,
Balthasar. Ve skutečnosti jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus
(Christos) obydlí (latinsky mansionem) žehná (benedicet). Tato zkratka tedy znamená „Pán
žehnej tomuto domu“.