28. setkání – 6. 4. 2021, on-line
Velikonoce 2
Milé děti,
oslavili jsme největší křesťanský svátek Velikonoce! Co vím, tak děti mají většinou raději
Vánoce, ale přesto doufám, že jste s rodiči prožili radostný čas a třeba si i zapamatovali něco z
našeho nábožkového povídání, tedy teď spíš psaní…. :o)! Podle slibu jsem v modlitbě vzpomínala
na vaše velikonoční přání a prosby, i když se teď nemůžeme pravidelně potkávat na společném
náboženství, můžeme si nejen psát dopisy, posílat fotky a videa, ale také se společně modlit za
stejné věci. Říkáme tomu modlit se na společný „úmysl“.
Dnes bych ráda zopakovala, o čem jsem vám v posledních týdnech psala – tedy o postní době a
Velikonocích. Kdo chcete, vezměte si k ruce svoje vyrobené postně-velikonoční knížky, si vše
dobře připomenete! Postně-velikonoční vyprávění jsme začala vyprávěním o Popeleční středě.
Psala jsem vám, že postní doba začíná právě Popeleční středou a trvá do Velikonoc. Během
postní doby máme příležitost připravit se na Velikonoce a to nejen „zvnějšku“ (například jarním
úklidem a chystáním velikonoční výzdoby), ale hlavně „zevnitř“ (úklidem v naší duši a vyzdobením
našeho srdce pro Pána Ježíše). Dobře se připravit nám během postní doby pomáhá nejen půst
(Dokázali jste si také vybrat na postní dobu nějaké malé předsevzetí, mi děti? Dařilo se vám ho
dodržovat?), ale také modlitba, almužna a smíření.
Během postní doby se můžeme - častěji než jindy - setkat se společnou modlitbou křížové
cesty. Vzpomínáte si, co to je? Prohlédli jste si křížovou cestu s kreslenými obrázky, kterou jsem
vám k jednomu z dopisů přiložila? Nebo jste se ji s rodiči dokonce pomodlili? Křížová cesta je
modlitba, která je rozdělená na 14 částí, kterým říkáme zastavení. Připomínají nám, kolik
těžkých věcí Pán Ježíš prožil, ale poukazují také na náš vlastní život.
Vy víte, že Pán Ježíš zemřel na kříži. Kříž je proto pro křesťany velmi důležitým
symbolem. S křížem se můžete setkat jako s uměleckým dílem vzpomenete si děti, kde jste
takový kříž viděli? Třeba visí u vás doma na zdi? Nebo v kostele? Nebo na růženci? Nebo na
nějakém hrobě na hřbitově? Ale kříž není jen vymodelovaný nebo nakreslený symbol, umělecké
dílo. Slovem kříž nebo křížek označujeme také pohyb, gesto, které děláme - například na
začátku a na konci modlitby (modlit se přece pěkně umíte, že?). Nebo při příchodu do a
odchodu z kostela. Hezky pravou rukou, dotknout se čela, hrudníku, levého ramene a nakonec
pravého ramene. Společně s tímto pohybem můžeme říct: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
amen.“ Když děláme kříž, vzpomeneme si na Boha a prosíme o jeho pomoc a ochranu, proto
neděláme kříž ledabyle nebo jako legraci, ale hezky důstojně!
Poslední (tedy šestá) postní neděle se jmenuje Květná. Květnou nedělí začíná tzv. Svatý
týden. Tak říkáme poslednímu týdnu před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme,
co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto týdne mají i své zvláštní
jméno Zelený čtvrtek, Velký pátek, sobota. Vzpomínáte, co si který z těch dnů
připomínáme? Vše si můžete opět připomenout pomocí tohoto krátkého videa:
https://vimeo.com/user94987260 (video s oslíkem). si video prohlédnete, můžete pokračovat ve
čtení mého dopisu popisem nejdůležitějších událostí jednotlivých svátečních dnů.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky a Ježíšovu
modlitbu v Getsemanské zahradě, kde byl zatčen poté, co ho zradil jeden z jeho učedníků
- Jidáš.
Velký pátek je den, kdy vzpomínáme na Ježíšovo utrpení a ukřižování. Proto je dnem
přísného postu. Křesťané se v tento den modlí křížovou cestu a také obřady v kostele se liší
od všech po ce zbytek roku (znovu čteme příběh pašijí - jako na Květnou neděli a také
uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal).
Bílá sobota je den velkého smutku vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro
Ježíšovy učedníky a přátele, když Ježíš ležel v hrobě. V tento den je obvykle v mnoha
kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na místo, které připomínat Ježíšův
hrob. Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit slavnost Ježíšova vzkříšení.
Neděle Vzkříšení (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) - Ježíš vstal z mrtvých za svítání v
neděli a je to tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí a tak
i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých. Proto se křesťané začali v
neděli scházet k oslavě Zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou připomínkou
Velikonoc.
Oslavili jsme velkou událost – Vzkříšení Pána Ježíše - svátek nového života!
Dobrý Bože, děkujeme Ti za Ježíše! Je to náš dobrý přítel, který za nás dal svůj život. Zemřel a
zase žije! Děkujeme Ti. Amen.
Myslím, že jste teď měli ode mne úkolů opravdu hodně. Moc děkuji všem, kteří mi posílali fotky,
jak se jim práce daří jste moc šikovní! Proto jsem si dnes pro vás připravila odpočinkový úkol
velikonoční pexeso. Poproste rodiče, vám vše vytisknou 2x. Pak slepte horní a spodní díl
pexesových kartiček, budou díky tomu pevnější (nebo vytiskněte pouze část s obrázky a nalepte na
čtvrtku – to zajistí, že jednotlivé kartičky děti při vybarvování tak snadno „nepromalují“, horní část
pak můžete označit třeba shodným razítkem nebo nechat pouze jednobarevnou). Jednotlivé kartičky
pexesa si můžete pěkně vybarvit a hurá na hraní!
Ahoj, Jana