Adventní příběh – anděl 14. setkání – 15. 12. 2020, on-line
Milé děti,
na našem adventním věnci hoří už tři svíčky. To znamená, že máme polovinu doby adventní – doby,
kdy se připravujeme na Vánoce, na příchod Ježíška na svět - za sebou. Fialovou barvu na rouchu
pana faráře, které jste si nyní v době adventní možná všimli, již v kostele nebo třeba při
sledování mše s rodiči v televizi, nahradila tuto neděli barva růžová. Tato změna na jeden jediný
den je symbolem radosti, že se narození Ježíška již přiblížilo! Minulý týden jsem vám dala za úkol
pokusit se splnit bez odmlouvání nějaký úkol, o který vás rodiče požádají podařilo se vám to?
Není to úplně snadné, že?
V minulém dopisu jsem vám vyprávěla adventní příběh, tedy to, co předcházelo Ježíškovou
narození. Vzpomínáte si na to? V městě Nazaret žila krásná a hodná dívka jménem Maria. Marii se
zjevil anděl Gabriel a řekl o Božím plánu: „Neboj se Marie, Bůh mne za Tebou posílá, abych Ti
oznámil radostnou novinu vybral si Tě za matku pro svého syna!“. Maria byla velmi překvapená,
ale důvěřovala Bohu a tak řekla: „Ano, jsem připravená!“. A od chvíle byla Maria těhotná,
rostlo ji břicho, ve kterém měla synka. Maria nebyla vdaná a tak se lidé divili, kde tatínka k
tomu děťátku. To, že Ježíšův tatínek je Bůh, bylo tajné. Marie se měla ráda s mužem jménem Josef.
Josef pracoval se dřevem, byl tesař. Protože byl moc hodný, vzal si Marii k sobě. Staral se o ni a
těšili se společně na narození děťátka! Kdo chcete, můžete si celý příběh ještě s rodiči připomenout
třeba v čtení s obrázky, které přikládám k tomuto dopisu dozvíte se v něm třeba i něco víc, než
jsme si zatím společně pověděli.
Minulý týden jsme společně hodně přemýšleli o Panně Marii. Tento týden jsem se děti chtěla
zamyslet víc nad svatým Josefem. On totiž neviděl anděla Gabriele, když přišel k jeho milé Marii a
ani neslyšel, co anděl řekl. Proto byl potom stejně překvapený jako ostatní lidé, že Maria čeká
děťátko. Jak myslíte, že se cítil? Podle všeho co víme, Josef také nerozuměl tomu, co se to s
Marií děje. Byl smutný a možná se i zlobil měl, stejně jako Maria před setkáním s andělem, jiné
životní plány a jistě neplánoval vychovávat cizí děťátko a tak se chtěl s Marií rozejít. Ale Pán
Bůh nás nikdy neopouští a tak neopustil ani Marií s Ježíškem (zatím schovaným v jejím bříšku) a
Josefa. V noci poslal za Josefem také anděla, který mu řekl: „Josefe, neboj se vzít k sobě
Marii. Děťátko, které čeká, je od Boha a přichází zachránit svět!“ Josef byl dobrý muž a
stejně jako Maria Pánu Bohu důvěřoval. Proto anděla uposlechl a celý život se o Marii i
Ježíška staral jako váš tatínek pečuje o vaší maminku a o vás!
Když se děti zamyslíme nad celým příběhem, tak je jasné, že v něm hraje důležitou roli i anděl jako
posel, který zvěstoval/pověděl Marii a Josefovi Boží vůli. Nevím jak vy, ale jsem zatím žádného
opravdového anděla neviděla. Přesto věřím, že jsou pro nás velmi důležití a nejen v adventním
příběhu. Každý z nás máme svého anděla, který nás provází dnem i nocí. Říkáme mu anděl
strážný. Možná jste sami slyšeli větu: "To chránil anděl strážný!" anebo jste na vlastní kůži
zažili jakési neviditelné varování "Tam nechoď!", "Zastav se!" a zpětně jste zjistili, že to tak bylo
správně. Toto však není to nejdůležitější. Své anděly máme totiž i proto, aby chránili a vedli naši
duši na cestě k Bohu. Anděl strážný může být takový náš blízký přítel, který nás učí poznávat
našeho nebeského Otce, ale i odolávat pokušení a být dobrými lidmi. Však skoro všechny malé
děti znají modlitbu: „Andělíčku můj strážníčku“ - pokud ji děti neznáte, tak poproste rodiče a určitě
vás ji naučí! Abyste na svého anděla strážného nezapomínali přikládám návod na jednoduché
vyrobení andělíčka - https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/Vanoce/andilci-plastic.pdf
Andílka si pak můžete zavěsit doma třeba nad postýlku. A když si jich vyrobíte víc, tak můžete
jednoho pojmenovat Gabriel – už víte, jaký důležitý úkol mu byl svěřen – a dalšího si schovat třeba
jako ozdobičku na vánoční stromeček, aby vám tam zpíval: „Gloria sláva“, se budeme o
Štědrém večeru společně radovat z Ježíškova narození!
Zatím se s vámi loučím a ahoj, Jana