Milé děti,
tuto neděli kněz naposledy fialový ornát. Další neděle, která
bude mít fialovou liturgickou barvu bude 1. adventní. Příští neděle,
Květná, barva červená. Oslavíme Ježíšův slavný vjezd do
Jeruzaléma a budou se číst pašije. Připravte si kočičky nebo jiné
jarní větvičky, ty se budou světit.
Jan 12,20-33
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli
i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi
bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to
Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen,
pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li
však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě
nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, následuje; a kde
jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje
duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď od hodiny? Ale právě kvůli hodině
jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“
Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“
Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad
tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, budu ze země vyvýšen, potáhnu
všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.
Ježíš několik dní než přijel slavně na oslátku do Jeruzaléma oslavit Velikonoce, vzkřísil
mrtvého Lazara. Tím si získal mnoho lidí. Přišli, aby jej viděli na vlastní oči. Netroufli si jít
přímo, hledali přímluvu u učedníků. A zoufalí a závistiví farizeové se s konečnou platností
rozhodli, že ježíše zabijí. Ježíš ví, co ho čeká. Vysvětluje to na přirovnání o pšeničném
zrnu. když se zasadí do země, zemře, teprve potom může
přinést velký užitek. Dřív než po Ježíšově vzkříšení to ale nikdo
nepochopí. Ježíš se bojí, strach. Stojí před velkým úkolem,
oběť na kříži za všechny lidi. Bojuje sám se sebou. Otec by Ho
mohl vysvobodit, ale to by nesplnil úkol, pro který na zem
přišel. Rozhodnutí nechává na Otci. Ten se oslavit.
Odpověď přijde z nebe. Bůh Otec slibuje, že se ještě oslaví -
všechno totiž skončí vítězstvím! Poraženým bude vládce tohoto světa, ďábel. Ježíš dokázal
vyhrát nad strachem, bolestí, posmíváním a nespravedlností. Nebránil se, nikomu nic
neoplácel. Co my? Koho necháváme oslavit?
Kříž je znakem křesťana. Připomíná Ježíšovu lásku k nám a ukazuje, jak druhým
pomáhat, když je máme rádi. Cesta pohodlná, bez překážek nikam nevede. Zkoušky a
těžkosti nás posilují a trénují, abychom byli stateční a dobří. Jen najít odvahu do toho jít.
Kolik byste toho, děti, asi tak uměli, kdyby ve škole nebylo zkoušení a neznámkovalo se?
Zkuste si zasadit pár zrníček/semínek do květináče a zalévat, pár nechte jen na
vlhkém ubrousku. Která rostlinka lépe poroste a déle vydrží? A naklíčená řeřicha
nebo luštěnina přinese užitek plný vitamínů :))
Zkuste pomáhat doma až tak, že to stojí i vaše pohodlí a čas, kdy si chcete hrát
Děti, víte, kdy, při jakých příležitostech se už dříve ozval z nebe Otcův hlas?
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen https://www.youtube.com/watch?v=riHxmAXivGA