Milé děti,
podle židovské tradice ještě tuto neděli trvá Den
zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Osm dní. Jak tento dlouhý
sváteční „den“ prožíváte? Asi nechybí dobroty,
pomlázka, a hlavně radost z naší víry, že Ježíš vstal z
mrtví. Podle naší křesťanské víry vlastně celý svět slaví
Velikonoce. Podobně Vánoce. Najednou se všem hodí,
že se Boží syn stal člověkem, že Boží syn byl ukřižován
a vstal z mrtvých. Svět slaví a vlastně ani pořádně neví co. A učedníci? Jak to oni tenkrát o
Velikonocích chápali? Bylo jim všem a všechno jasné? Chodili s Ježíšem tak dlouho...
Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i
posílám vás.“ Po těch slovech na dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme
Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl:
„Protože jsi uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili. Ježíš vykonal
před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
Co všechno se za ten týden událo? Od minule víme, že Marie Magdalena,
Petr a Jan marně hledali Ježíše v hrobě. Kdybychom četli dál, Marie u
hrobu ještě zůstala, plakala a bylo Ježíše líto. Měla jej moc ráda. Za
smutek po odsouzeném k smrti hrozil i trest smrti. Přesto jej statečně a
vytrvale hledá. A Ježíš se jako první ukazuje právě jí! A učedníci?
Klepou se strachy, zamčeni doma. Ježíš je zavřenými dveřmi přichází
povzbudit: "Pokoj vám!" Ta radost ze společného shledání! I přes
všechny strachy a obavy Ježíš učedníkům svěřuje moc v síle Ducha
svatého odpouštět lidem hříchy. Při Poslední večeři jim dal moc
proměňovat chléb ve své tělo a víno ve svou krev. Nyní přidává
odpouštět hříchy. Kdo má tuto moc dnes? Předává se posloupně od apoštolů vkládáním rukou...
Tenkrát Tomáš s apoštoly nebyl a teď jim nevěří, že Ježíš žije. Chce důkaz a sám se přesvědčit.
Příště mu to Ježíš umožní. Sám ho zavolá, si sáhne. Tomáš se stydí, svou chybu přiznává
Pán můj a Bůh můj - a Ježíši se pokloní. Tomáš to měl jednoduché, mohl si sáhnout, ale co
ostatní, co my? Ježíš myslí i na nás, protože říká:"Blahoslavení, co neviděli a přesto uvěřili!"
Jako se Ježíš po vzkříšení ukazoval ženám, učedníkům a Tomášovi, ukazuje se i nám. Víme a
věříme, že Ježíš je s námi stále, nás rád, stará se o nás, volá nás. Víra je vidění a vědění
srdcem, ne věda, jako třeba matematika. A jako Tomáš i my můžeme Ježíše prosit, aby se nám
dal ještě víc poznat. Chceme ještě víc věřit. Být spolu opravdoví kamarádi, co se mají
opravdu moc rádi.
On je Pán https://www.youtube.com/watch?v=tSypMgv3c7s
Jsi Bůh, náš Pán https://www.youtube.com/watch?v=e0-dCbK3DEU