Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

2004

 • 17. června jsme oslavili 10. výročí posvěcení našeho nového chrámu. Slavnostní večerní mši svatou sloužil kardinál Miroslav Vlk.
 • Dne 1. října oslavila naše farnost 75 let od svého vzniku.
 • Kromě prázdninové pauzy probíhaly téměř až do konce roku 2004 pravidelná setkání Úvod do křesťanství s otcem Janem Houkalem.
 • Také v roce 2004 působila v divadle Miriam divadelní společnost Petrklíč. Během roku mohli diváci shlédnout kromě osvědčených titulů i několik novinek z repertoáru pro dospělé i děti.

Děti

 • 21. 2. se po roce opět konal dětský masopustní karneval. Ústředním tématem se stal Harry Potter.
 • V sobotu 20. 3. se učebna již poněkolikáté proměnila v pekárnu. Opět se pekly misijní koláčky, které děti v neděli prodávaly. Výtěžek - 15.689,- Kč - byl ještě vyšší než v předchozích letech a putoval na podporu misií.
 • 23. 10. proběhla drakiáda.
 • 11. 11. se děti sešly na již tradičním lampiónovém průvodě na Vyšehradě.
 • 5. 12. potěšila hodné děti ve farním sále mikulášská nadílka.

Mládež

Poutě

 • V polovině dubna se někteří naši farníci zúčastnili poutniho zajezdu do Polska. Jedním z navštívených míst byly Lagiewniki.
 • 24. dubna se uskutečnila pravidelná farní pouť do Staré Boleslavi.
 • 22. května se naši farníci zúčastnili pouti národů do Mariazell.
 • Pouť rodin do Jablonného v Podještědí se konala v sobotu 29. května.
 • 28. září se naše farnost připojila k národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi.
 • 2. a 3. října se konal poutní zájezd po moravských poutních místech.
Twitter Facebook YouTube RSS