Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

1998

  • Na vánoční výzvu k darování vlny nebo ručně pletených vlněných věcí převzala skupina Společnosti sv. Vincence od farníků cca 25 kg vlny. Některé věci, které bylo škoda párat, nebo byly z čisté vlny, jsme vyměnili za páranou vlnu nebo poslali do charitního domova v Jiřetíně.
  • Stejná skupina poslala velkou krabici šatstva do domova pro nastávající matky v Jiřetíně.
  • Mnoho farníků se stalo tichými členy Společnosti sv. Vincence z Pauly. Odevzdali pro charitní účely přes 50 kg vlny, navštěvovali nemocné a pomáhali obětavě těm, kteří jejich pomoc přijali.
  • Máme novou Křížovou cestu.
  • Na vyučování náboženství chodilo 45 dětí.
  • Mládež z celé Prahy se schází každou druhou středu v měsíci v areálu našeho kostela na Večery mladých.
  • Bylo uspořádáno několik zdařilých společenských večerů ve farním areálu.
  • Farníci podnikli dvě společné Mariánské pouti: do Staré Boleslavi (24. 4.) a do Dobré Vody (23. 5.).
  • Farní knihovna má 4000 knih, 105 registrovaných čtenářů a kompletní seznam knih zpracovaný počítačem (díky dobrovolníkům).
  • Úspěšným kulturním činem mladých byla Vánoční besídka pro děti, nám již známé skupiny Kalokazhatia. 20. 12. představili vánoční hru Lochneska od Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.
Twitter Facebook YouTube RSS