Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

1999 - rok Boha Otce

Karneval
 • Vánoční dobu jsme ukončili v neděli 10. 1. 1999 odpoledne koncertem hudební skupiny Musica Pro Sancta Cecilia
 • Na sobotu 30. 1. odpoledne připravila šestičlenná skupina mladých již tradiční dětský karneval. Na čtyřicet dětí (přesně spočítat se nedaly) převážně předškolního věku se svými rodiči se přišlo pobavit, zasoutěžit i předvést své masky. Pohádkový ráz vydařené akce korunovala dramatizace Červené Karkulky v podání rodičů.
 • Na Květnou neděli 28. března uvedlo Vlachovo kvartero Praha v kostele Sedm posledních slov Kristových od Josefa Haydna.
 • 24. dubna 1999 uskutečnili farníci Pouť do Staré Boleslavi.
 • 26. dubna 1999 započali farníci Pouť do Říma. Zážitky z pouti byly přílohou farního zpravodaje Vzkříšení (č. 29).
 • 7. společenský večer farnosti se konal 27. dubna 1999. Tentokrát s názvem Piánový se snad ale měl spíše jmenovat Podivný. Normální totiž byl snad jen úvodní Čajkovského B-moll koncert a tradičně dobré pohoštění. Dále už následovaly jen "podivnosti" - interpretka, která používá najednou celou klaviaturu (při hře skladeb, které sama skládá), další interpretka, která sice umí skladby pro tři generace, ale z míry ji vyvede nezvedený kamarád, pianista, který místo na začátku (pro rozjaření publika) dorazí nakonec, stonožka, která dorazí kdoví odkud. Neobvyklý byl i menší počet návštěvníků a o to větší dík patří organizátorům, kteří věnovali svůj čas i energii pro radost jiných.
 • V sobotu 29. května byla při večerní mši sv. udílena Mons. Jaroslavem Škarvadou svátost biřmování. Letos bylo ve Strašnicích celkem 32 biřmovanců.
 • Během června (11.-13. 6.) farníci navštívili spolu s kaplanem P. Ladislavem Štefkem spřátelenou farnost Lappersdorf.
 • Na 5. výročí posvěcení chrámu (17. června) byla sloužena slavnostní mše sv. Po ní byla otevřena výstava "Rodinné album strašnické farnosti".
 • Koncert Zpěv zvonků souboru Allegro Handbell Choir byl uveden 24. 6. 1999 ve farním sále strašnické farnosti. Účinkoval 13-ti členný studentský soubor, hrající na 61 zvonků (v rozsahu 5-ti oktáv) z Unionistického kostela v Hinsdale, Illinois, USA, dirigovaný Michaelem Surrattem. Malou reportáž přinesl také farní zpravodaj.
 • 30. června zakončil svou službu kaplana ve Strašnicích P. Ladislav Štefek. Od července máme nového pana kaplana - P. Zbyška Grzyba. Jeho cesta vedla z Polska, přes Říčany a k naší radosti do Strašnic.
 • Farní pouť do meditační zahrady p. Hrušky, do Plzně a do Kladrub proběhla v sobotu 18. září. Přečtěte si článek v 30. čísle zpravodaje Vzkříšení.
 • 1. října jsme vzpomenuli 70. výročí založení strašnické farnosti.
 • Během roku se podařilo zpracovat nové zpěvníky, tolik potřebné na nedělní dětské mše. V neděli 3. října hudební skupina Kalokazhatia uspořádala program Zrození zpěvníku, během nějž P. Marian nový zpěvník posvětil.
 • Na svátek sv. Anežky Přemyslovny dne 13. listopadu bylo uspořádáno první veřejné video promítání ve farním sále. Na programu byl dokumentární program ze svatořečení Anežky před 10 lety ve Vatikáně.
 • Další mše sv. pro děti a rodiče spojené s programem se konaly ve čtvrtek 21. října a 25. listopadu. Program připravovaly teta Lída a sestra Veronika.
 • 25. listopadu strašnická mládež pozvala všechny na další, v pořadí 8. společenský večer s názvem Večer plný hvězd.
 • Poutní slavnou mši sv. celebroval 8. prosince papežský nuncius Giovanni Coppa.
 • V neděli 12.12.1999 se konala první společná schůzka zástupců různých společenství a skupin působících ve strašnické farnosti. Smyslem dalších podobných setkání bude zlepšovat vzájemnou komunikaci, pomoc i organizaci nejrůznějších aktivit ve farnosti.
 • Na 4. adventní neděli 19.12.1999 pořádali naši mladí vánoční besídku pro děti a rodiče. Hra "Vánoce nebudou" skončila dobře a všechny moc pobavila. Děti si odnesly pěkné dárky a také si zazpívaly koledy.
 • Vánoční přání od našich nejmenších potěšila pacienty v nemocnici v Obloukové ul., kteří nemohli slavit vánoce doma. Moc děkujeme za krásný dárek!
Twitter Facebook YouTube RSS