Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Farní kronika

Nyní, od roku 2015 je život farnosti dále podrobně zaznamenáván ve farním zpravodaji Vzkříšení (proklik na rubriku Zpravodaj), který vychází pravidelně 4x do roka
Twitter Facebook YouTube RSS