Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Farní kronika

2007

Farnost

 • 8. prosinec - v naší farnosti proběhla velká vizitace, která byla zakončena slavnostní mší sv. s Mons. Michaelem Slavíkem
 • 8. prosinec - farní duchovní obnova pro manžele, vedená P. Zdeňkem Králíkem ze Schoenstattského hnutí
 • 23. červen - rozloučili jsme se s naším kaplanem P. Peterem
 • 26. květen - udílení svátosti biřmování
 • 1. květen - setkání osob pokřtěných v naší farnosti
 • 24. březen - postní duchovní obnova pro manžele vedená p. biskupem Herbstem

Poutě a výlety

 • 23. červen - poutní výlet do Kájova a Zlaté Koruny
 • 16.-17. červen - návštěva Lappersdorfu, naší spřátelené farnosti
 • 2. červen - pouť rodin na Tetín
 • 12. květen - farní výlet do Kutné Hory
 • 5. květen - arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání
 • 3. duben - pouť do Žďáru nad Sázavou na pašijové hry
 • 3. březen - farní výlet po pražských mariánských kostelích

Mládež a děti

 • 9. prosinec - navštívil nás pan kardinál Miloslav Vlk a sloužil dětskou mši svatou
 • 5. prosinec - tradiční mikulášská besídka pro děti
 • 1. prosinec - výroba adventních věnců
 • 31. listopad - 2. prosinec - duchovní obnova na Ktiši
 • 23. - 25. listopad - víkendové setkání s bohoslovci pro chlapce.
 • 11. listopad - lampiónový průvod na Vyšehradě spolu se mší v rotundě sv Martina.
 • 25. červen - pouť dětí k Pražskému Jezulátku na poděkování za uplynulý školní rok
 • 10. červen - první svaté přijímání dětí a dětský den
 • 5.-8. květen - víkend pro děti v Prčicích
 • 27.4.-1.5. - víkend pro rodiny s dětmi v Jitravě
 • 6. dubna - křížová cesta pro děti na Petříně
 • 31. březen - Velikonoční dílna
 • 24.-25. březen - duchovní obnova v Příchovicích
 • 17. březen - pekly se misijní koláčky; výtěžek odvezl P. Jan do Albánie
 • 10. únor - ve škole Brigádníků proběhl dětský masopustní karneval
 • 1.-4. únor - lyžařsko-duchovní víkend v Příchovicích

Přednášky a představení

 • 16. prosinec - adventně–vánoční koncert našeho chrámového sboru Cantus Amici
 • 28. listopad - přednáška P. Jana Balíka na téma Knihy Píseň písní a Tobiáš a teologie těla.
 • 19. a 26. září. - přednášky P. Houkala na téma Milost a Albánie
 • 7. - 21. březen. - postní přednáškové pásmo P. Balíka na téma Základy duchovního života
 • 4. březen - Obraťte se – situační divadlo jednoho herce
 • 4. únor - Tereza Durdilová a její dvě kamarádky herečky vystoupily s pásmem "Učiňme člověka". Jedná se o koláž ze tří odlišných biblických textů o stvoření.
 • 4. únor - nedělní bohoslužbu doprovázel chrámový sbor ze Žďáru nad Sázavou – FONS.
 • 31. 1. a 7. 2. - promítání filmu "Velké ticho", který hovoří o životě v nejstarším kartuziánském klášteře ve francouzských Alpách. Je obrazem každodenního života mnichů, který se odvíjí v rytmu modlitby, práce a odpočinku.
 • 6. leden - soubor Camerata uspořádal vánoční koncert. Na programu byla Brixiho Missa Pastoralis a další vánoční skladby.
 • 3. leden - P. Jan Houkal vystoupil na přednášce na téma "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všechno čiňte ke slávě Boží."

Sportovní a jiné aktivity

Charita

 • 21. říjen - Jarmark pro Albánii - výtěžek akce byl určen pro naše družební farnosti v Albánii, které navštěvuje P. Jan Houkal. Konkrétně pro františkány na stavbu koleje pro chudé studenty.
 • Z fotografií z cesty do Albánie byl vytvořen misijní kalendář. Výtěžek z prodeje byl použit jako dar partnerské farnosti v Albánii.
 • 17. březen - pekly se misijní koláčky; výtěžek odvezl P. Jan do Albánie
 • 2. - 7. leden - Tříkrálová sbírka
Twitter Facebook YouTube RSS