Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

O Zvonech

Farní kronika zaznamenává nejen významné události jakou bylo pořízení zvonů, ale také informace o jejich vyzvánění.

Maria a Václav

Začátkem července 1972 byly dovezeny nové dva zvony od firmy Franz Schilling - Apolda DDR. 15. srpna - na svátek Nanebevzetí Panny Marie - byly neoficielně zvony vysvěceny duchovním správcem. Větší zvon se jmenuje Maria, menší zvon Václav. 1. září byly zvony za pomocí kladky vytaženy na podlahu zvoničky. Od 21. srpna se prováděla oprava zvonice. 11. listopadu byl ve věžičce zavěšen na novou zvonovou stolici zvon Václav. 17. listopadu byl zavěšen zvon Maria a téhož dne bylo oběma zvony na zkoušku poprvé zazvoněno.

V červnu roku 2007 byly díky štědrému daru zvony vybaveny elektrickým pohonem a od té doby zvoní pravidelně každý den.

Kdy se zvonilo?

Od 18. listopadu se zvonilo ve všední dny ve 12 hodin a v neděli před 9 a 1/2 11 mší svatou a ve 12 hodin.
Od března 1973 bylo omezeno zvonění pouze na neděli před 1/2 11 a na poledne.
Od postní doby roku 1974 se smělo zvonit pouze v poledne (v neděli i všední den).
Od postní doby roku 1975 se smělo zvonit již jen v poledne a to v sobotu a v neděli, jinak ne.

Twitter Facebook YouTube RSS