Historie strašnické farnosti

Strašnická farnost vznikla 1. října 1929 tím, že byla vyčleněna z farnosti svatého Rocha v Praze – Olšanech. Jejím prvním farářem se stal P. Josef Gargela. V té době ještě nebyla farní budova a duchovní správa byla prozatím ve vilce pana Holuba v Pitkovické ulici čp. 864.

Strašničtí však měli již od r. 1924 svůj „Spolek pro postavení kostela ve St. Strašnicích“, který financoval stavbu strašnické farní budovy, jež byla zahájena v polovině března 1930. Stavba pokračovala velmi rychle tak, že již 31. srpna téhož roku (za víc jak pět měsíců) byla budova hotova a v přízemí byla benedikována prozatimní kaple pro duchovní službu strašnické farnosti. Během 1. republiky pro nedostatek finančních prostředků se stavba nového kostela nerealizovala. V době německé okupace a období komunistické diktatury nebylo možno uvažovat o stavbě kostela.

Druhým duchovním správcem strašnické farnosti po zesnulém P. Josefu Gargelovi (+ 8. 12. 1956) byl jmenován Mons. Josef Vladyka. Nastoupil službu administrátora 11. 2. 1957 a působil do 25. 12. 1965 kdy zemřel. V pořadí třetí duchovní správce farnosti byl k 1. 2. 1966 jmenován P. Jan Nepomuk Klener. O prázdninách roku 1966 byla farní kaple rekonstruována v duchu liturgické reformy 2. vatikánského koncilu.

Myšlenka nového kostela ve Strašnicích ožila v době „Pražského jara“ v roce 1968. Byla snaha obnovit „Spolek pro postavení kostela“, obnovily se i sbírky. Normalizace po 21. srpnu 1968 sice přerušila přípravné práce, avšak ne zcela. Touha po novém kostele stále dřímala v myslích farníků. Již na jaře 1989 jsme se znovu sešli na pokyn pana kardinála Tomáška a vytvořili „Mariánskou huť“ s úmyslem dotáhnout myšlenku nového kostela k realizaci. Listopad 1989 se svou revolucí pak naplno otevřel cestu k uskutečnění stavby nového chrámu, která však nebyla bez problémů.

Základní kámen nového chrámu posvětil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Československa v Bratislavě dne 22. 4. 1990. Přes všechny překážky, které se vyskytly došlo k zahájení stavby 11. 11. 1992 a po 19 měsících byl chrám hotov tak, že mohl být 17. 6. 1994 posvěcen. Farní kaple, která sloužila 64 let duchovní službě byla proměněna na farní sál, ve kterém se konají nejrůznější aktivity.