Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

2005

 • 9. 4. rozlučka s P. Marianem Klenerem, který byl zvolen převorem benediktinského kláštera Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. P. Marian se loučil také prostřednictvím farního zpravodaje. Farníci mu připravili speciální dárek v podobě "památníku".
 • Novým administrátorem farnosti byl jmenován P. Jan Balík.
 • 1. 7. nastoupil do farnosti nový kaplan P. Peter Kováč.
 • 24. 9. se konalo agapé s P. Janem Houkalem, který odjel studovat do Říma. Poděkování otce Jana i farníků přineslo Vzkříšení.
 • 30. 11. sloužil otec Marian Klener ve Strašnicích mši sv. u příležitosti oslav jeho 65. narozenin.

Poutě:

 • 30. dubna se uskutečnila pravidelná farní pouť do Staré Boleslavi.
 • 28. 5. jsme se vypravili na pouť rodin pražské arcidiecéze, která se konala tentokrát v pražské Loretě a v přilehlém exercičním domě kapucínského kláštera. Mši sv. celebroval pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Doprovodný program připravili bratři kapucíni.
 • 28. září se naše farnost připojila k národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi.

Děti:

Rozdávání koláčků
 • Začátkem ledna se také naše farnost zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky. Koledování přiblížil i příspěvek ve farním zpravodaji.
 • 5. 3. pekly děti s rodiči misijní koláče. Jako obvykle se výborné koláčky v neděli dobře "prodávali" a na misijní konto jsme mohli odeslat pěkný finanční příspěvek.
 • 22. 6. farní dětská pouť za Pražským Jezulátkem do kostela Panny Marie Vítězné
 • Léto se neobešlo bez dětského tábora.
 • 15. 10. proběhla další drakiáda u Hostivařské přehrady.
 • 11. 11. se děti sešly na již tradičním lampiónovém průvodě na Vyšehradě a na mši sv. v rotundě sv. Martina.
 • 5. 12. potěšila hodné děti ve farním sále mikulášská nadílka. Jak ji viděli andělé a čert, se můžete dočíst ve Vzkříšení.

Mládež:

 • Jako předchozí roky P. Jan Houkal organizoval duchovně-turistické akce pro děti i mládež, sportovní odpoledne, rozhovory o víře pro mládež, duchovní obnovy a zimní i letní prázdninové pobyty.
 • V novém školním roce převzali patronát noví duchovní otcové naší farnosti. Postřehy z duchovní obnovy v Příchovicích (9.-11. 12.) najdete ve Vzkříšení.
 • 17. 11. se ve farním sále promítal videozáznam ze Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem.
 • Také v roce 2005 působila v divadle Miriam divadelní společnost Petrklíč. Během roku mohli diváci shlédnout kromě osvědčených titulů i novinky z repertoáru pro dospělé i děti.
 • Ve farním sále se dále uskutečnilo několik koncertů a přednášek.
Twitter Facebook YouTube RSS