Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Farní kronika

2006

Farnost

 • Během podzimu a zimy byly některé večerní nedělní mše sv. doprovázený hudbou různých hudebních žánrů - spirituály, rock, chorál ...
 • 25. listopad - uskutečnil se generální úklid kostela.
 • 22. řijna - na Misie se vybralo 37 000 a následně při Jarmarku dalších 12 000. Celkem jsme tedy darovali na pomoc Misiím rekordních 49 000.
 • 1. září - po mnoha letech odešla pí. Churáňová z funkce kostelnice. Během října k nám pak nastoupil nový pastorační asistent Jiří Hrdý.
 • Proběhlo jáhenské svěcení Vladimíra Hudouska. Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách Antonína Forbelského. Reportáž ze svěcení přinesl také ČRo6 v pořadu Dnešní církve ze dne 8. 7. 2006.

Poutě a výlety

 • 28. září se naše farnost připojila k národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi.
 • V sobotu 17.6. proběhl další výlet, tentokrát s názvem "Po stopách kocoura Mikeše".
 • 22.4. jsme podnikli první ze série farních výletů. Tentokrát jsme navštívili Koněpruské jeskyně a Tetín.

Děti

 • 5. prosinec - jako každoročně se konala Mikulášská pro děti.
 • 11. listopadu - jako tradičně se na Vyšehradě uskutečnil lampionový průvod.
 • Poslední postní sobotu proběhla ve farní účebně Velikonoční dílna, kde se děti za pomoci dospělých připravovali na pomlázku.
 • Na konci února se uskutečnil dětský karneval.
 • Začátkem ledna se naše farnost již poněkolikáté zúčastnila Tříkrálové sbírky.

Mládež

 • 8. - 10. prosinec - dochovní obnova na Ktiši.
 • 2. prosinec - proběhla adventní dílna, na které připravovaly děti adventní věnce.
 • 24. - 26. listopad - uskutečnilo se setkání chlapců starších 15ti let s bohoslovci.
 • 31.3. - 2.4. proběhla farní duchovní obnova mládeže v Ktiši na Šumavě.
 • O jarních prázdninách jely naše děti a mládež do Orlických hor.
 • O sobotách se naši farníci věnují fotbalu a floorballu.

Přednášky a představení

 • 17. prosinec - soubor mladých lidí z okolí Rosic u Brna předvedl v našem divadle vlastní autorský muzikál Jesus Christ Supermlad, který pojednává o narození Ježíše.
 • 13. prosinec - pí. Imlaufová přednášela v mateřském centru o výchově předškolních dětí.
 • 9. prosinec - ve farnosti proběhla adventní rekolekce pro manželské páry vedená P. Kohutem.
 • listopad - P. Balík uspořádal přednáškové pásmo na téma Liturgie.
 • 11. listopad - proběhla přednáška dr. Susy "O zdraví"
 • 7. listopad - v prodejně Paulínek proběhla prezentace nové knihy P. Balíka s názvem "Máš na víc".
 • 1. listopad - proběhlo setkání s p. Šimkem, zástupcem ředitele Arcidiecézní Charity, za účelem úvah, čím vším bychom se mohli angažovat.

Web

 • Rádio Proglas odvysílalo rozhovor s O. Hlaváčem a P. J. Balíkem o našich internetových stránkách. Rozhovor si můžete poslechnout v archivu rádia - Studio Kristián 21. 10.
 • Stránky naší farnosti zvítězili v soutěži o nejlepší farní web vyhlášené Katolickým týdeníkem. O výsledcích soutěže se můžete více dočíst v KT z 22. srpna.
 • Farní stránky získaly novou doménu www.farnoststrasnice.cz.
 • Na konci školního roku proběhla přednáška o farním webu.
Twitter Facebook YouTube RSS