Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

2001

Biskupská konference
 • V úterý 23. ledna naši farnost navštívila téměř celá biskupská konference. Událost je také v článku farního zpravodaje Vzkříšení (č. 39). Přitomni byli Mons. Jan Graubner - arcibiskup olomoucký - předseda ČBK (hlavní celebrant), Kardinál Miloslav Vlk, Mons. Giovanni Coppa - apoštolský nuncius, Mons. Josef Hrdlička - pomocný biskup olomoucký, Mons. Antonín Liška - biskup českobudějovický, Mons. Dominik Duka - biskup královéhradecký, Mons. Josef Kajnek - pomocný biskup královéhradecký, Mons. Josef Koukl - biskup litoměřický, Mons. František Radkovský - biskup plzeňský, Mons. Vojtěch Cikrle - biskup brněnský, Mons. František Lobkowicz - biskup ostravsko-opavský, Mons. Jaroslav Škarvada - pomocný biskup Praha, Mons. Jiří Paďour - pomocný biskup Praha, Mons. Václav Malý - pomocný biskup Praha, doprovázel Mons. Karel Simandl - generální sekretář. Chyběli pouze Mons. Karel Otčenášek - emeritní biskup královéhradecký a Mons. Esterka - pomocný biskup brněnský.
 • K 28. únoru byl z funkce kaplana odvolán P. Zbyšek Grzyb a od 1. března byl ustanoven administrátorem farnosti Krásná Hora n/Vlt.
 • V sobotu 3. března byl na vazník kostela upevněn nový velký kříž z lipového dřeva, jehož autorem je akad. sochař Jaroslav Hylas z Kolína. V neděli 4. března byl nový kříž před zahájením mše sv. v 9 hodin požehnán.
 • 20. března se konala v učebně poprvé vikariátní konference 3. vikariátu za účasti Mons. Václava Malého.
 • V druhé polovině dubna jsme s CK Palomino podnikli poutní zájezd do Fatimy a Lourd.
 • Dne 12. 5. se ve farním sále uskutečnil flétnový koncert.
 • Dne 17. 5. uvedlo divadlo Miriam svou premiéru představení Žalozpěv za 77.297 obětí.
 • Květnový víkend (26.-27. 5.) byl věnován arcidiecézní pouti do Tasovic, Louky a Vídně. Poutní zájezd se konal u příležitosti výročí sv. Klementa Maria Hoffbauera.
 • Letošní již 7. výročí posvěcení našeho chrámu (17. 6.) poprvé připadlo na neděli. Ku příležitosti tohoto výročí byl vydán barevný prospekt o našem kostele.
 • Od 1. srpna působil v naší farnosti nový kaplan P. Daniel Bečáver z východoslovenských Lipan.
 • Tradiční podzimní Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi jsme uskutečnili v sobotu 29. 9.
 • 11. společenský večer s názvem Vodní tříšť jsme si užili 21. 11. Účast byla hojná a návštěvníci odcházeli v pozdních hodinách spokojeni.
 • Společenství maminek uspořádalo pro děti mikulášskou nadílku. Mikuláš s andělem rozdělovali hodným dětem dárky, čert naštěstí moc práce neměl, a tak panovala dobrá nálada. Tu podpořila také kapela, která příchozím zahrála a zazpívala.
 • 8. 12. jsme se sešli na slavné mši sv. u příležitosti poutní slavnosti strašnické farnosti.
 • Vánoční atmosféru před svátky přinesl koncert Petra Traxlera a Hedy Hoškové, který se ve farním sále konal 16. 12.
 • Dne 20. 12. uvedlo divadlo Miriam svou premiéru představení Jeden den, jedna noc, Reynkové v Petrkově.
 • Tradiční vánoční besídka pro děti konaná 23. 12. se letos těšila pouze velmi slabé účasti. Kalčáci ale připravili výborný program a nastudovali komorní hru o království koček, která nadchla děti i dospělé.
Twitter Facebook YouTube RSS