Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

2002

Dvě malé princezny
 • 9. 2. se po roce opět konal dětský masopustní karneval. Děti soutěžily na téma různých pohádek a samozřejmě také o nejlepší masky. Spokojení byli příchozí i mladí organizátoři akce.
 • V sobotu 9. 3. se učebna proměnila v pekárnu. Děti za pomoci maminek, babiček i tatínků tvořily výborné koláčky s různými náplněmi. V neděli pak mohli ochutnat také ostatní farníci, kteří za koláčky symbolicky zaplatili. Výtěžek celé akce je určen na misie.
 • Na jaře proběhla anketa.
 • V sobotu 13. 4. se naši farníci zúčastnili arcidiecézní pouti na Svatou Horu. Pouť byla obětována za kněžská a řeholní povolání.
 • 15.-19. 4. Farní pouť do Reichenau a do Lisieux. Z pouti byl natočen i videozáznam, který se ve farnosti promítal začátkem června. Více se dočtete v článcích ve Vzkříšení č. 47, č. 52 a č. 53.
 • V sobotu 4. května jsme se spolu se Společností sv. Vincence z Pauly vypravili na další mariánskou pouť k Panně Marii - Pomocnici křesťanů na Chlumku v Luži.
 • Tradiční pouť do Staré Boleslavi se konala v sobotu 25. května.
 • 8. 6. udílení svátosti biřmování při večerní mši sv.
 • 1. 7. nástup nového kaplana P. Jana Houkala (rozhovor ve Vzkříšení).
 • Od září začala pravidelná středeční setkání Úvod do křesťanství (více viz č. 49), výlety nejen pro mladé, sportovní odpoledne a rozhovory o víře pro mládež.
 • Dětský den se konal 8. září.
 • 12. 10. se uskutečnila pouť do Zelené Lhoty u Nýrska na setkání s farností Lappersdorf.
 • 12. 10. - Arcidiecézní pouť dětí na Svatou Horu.
 • 2. 11. proběhla drakiáda v Hostivařském parku.
 • 11. 11. se v podvečer sešly děti na lampionovém průvodu na Vyšehradě. Již tradiční průvod byl zpestřen sv. Martinem na bílém koni.
 • V předvánočním čase děti malovaly a kreslily vánoční přání, která se ve Strašnicích prodávala v neděli 1. prosince 2002. Nezbylo ani jediné! Výtěžek bude věnován na misie.
 • 5. 12. Mikulášská besídka.
 • Od č. 48 obsahuje farní zpravodaj samostatnou rubriku Pro děti.
 • Také v roce 2002 působila v Divadle Miriam společnost Petrklíč. Uvedla několik titulů jak pro dospělé, tak i dětské diváky.
Twitter Facebook YouTube RSS