Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Kněží

P. Karel Kočí

Karel Kočí

Mgr. Karel Kočí (* 16. července, 1965 Vlašim) je bývalý člen Řádu bratří kazatelů a římskokatolický kněz.

Pochází z Měchnova u Divišova nedaleko Vlašimi. Po maturitě na vlašimském gymnáziu v roce 1984 začal vysokoškolská studia na strojní fakultě ČVUT v Praze. Později se však rozhodl pro dráhu kněze, a tak na konci druhého ročníku studia zanechal. Na podzim roku 1986 nastoupil základní vojenskou službu, kterou vykonával v Prešově a později v Klatovech, avšak v důsledku nemoci byl po roce propuštěn do civilu. Následně začal pracovat v Blanických strojírnách ve Vlašimi a stal se tajně novicem Řádu bratří kazatelů (později přijal řádové jméno Metoděj).

V roce 1987 se přihlásil do kněžského semináře; studoval nejprve v Litoměřicích a od roku 1990 v Olomouci, kde studia dokončil. Poté byl 4. ledna 1992 v olomouckém kostele sv. Michaela vysvěcen na jáhna (svěcení přijal od tehdejšího královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška) a v červnu 1992 byl přeložen do pražského kláštera u kostela sv. Jiljí, kde byl 28. června téhož roku vysvěcen na kněze tehdejším apoštolským nunciem v Československu Giovannim kardinálem Coppou. Svou primici sloužil 4. července 1992 v kostele sv. Bartoloměje v Divišově.

V pražském konventu zajišťoval duchovní správu u kostela sv. Jiljí, kostela sv. Vojtěcha a zejména pak u kostela sv. Voršily, věnoval se žákům Základní školy sv. Voršily a po dobu šesti let zastával funkci převora. Jeho působení v klášteře skončilo v roce 2002, kdy požádal o dočasné propuštění do nějaké farnosti pražské arcidiecéze.

Po krátkém působení ve funkci farního vikáře v Roudnici nad Labem a v Budyni nad Ohří byl k 1. červenci 2002 ustanoven administrátorem ve farnosti u kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích, kde vystřídal Mons. Jana Machače. Od 1. července 2005 byl přeložen do farnosti u kostela sv. Františka z Assisi v Praze-Chodově, kde dostal zejména za úkol vybudovat Komunitní centrum Matky Terezy (bylo otevřeno 26. května 2007). S ohledem na svou činnost v pražské arcidiecézi byl z Řádu bratří kazatelů na vlastní žádost propuštěn.

Od 1. července 2008 do 30. června 2011 byl administrátorem v Roudnici nad Labem a od 1. července 2011 působí jako administrátor naší farnosti.

(převzato z Wikipedie)

P. Jan Balík

Jan Balík

P. Jana Balíka známe z jeho bývalé ředitele sekce pro mládež ČBK. Je členem hnutí fokoláre. O svém mládí, cestě ke kněžství a předchozím působení vypráví ve farním zpravodaji.

P. Vladimír Kalík

působí ve strašnické farnosti od července 2007. P. Vladimír je pražským rodákem. Vysvěcen na kněze byl v roce 1999 a dosud působil v pražských farnostech Chodov, Holešovice a Petrovice.

P. Peter Kováč

Peter Kováč

V červenci 2005 nastoupil ve Strašnicích kaplanskou službu novokněz P. Peter Kováč. Jak se ze Slovenska dostal do Prahy, kolik studoval škol a co dále na sebe prozradil, si přečtěte ve farním zpravodaji.

Během června 2007 dostal P. Kováč na starost Nymburskou farnost. S P. Peterem jsme se před prázdninami rozloučili v našem farním zpravodaji i na společném agapé. Chcete-li otce Petera navštívit v novém působišti, budete jistě vítáni. Mše sv. v Nymburce jsou:

Neděle: 9.00
Pondělí: 8.30
Středa - Pátek: 18.00
Sobota: 8.30

P. Jan Nepomuk Klener

[P. Marian]

Farářem strašnické farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie byl přes 40 let P. Jan Nepomuk Klener OSB. Ve farnosti působil od roku 1963. Jelikož je řádovým benediktinským knězem, užívá též své řádové jméno Marian.

Rozhovor s otcem Klenerem a pohled farníka přineslo také jedno z čísel farního zpravodaje Vzkříšení.

V červnu 2003 oslavil P. Marian 40 let kněžského svěcení, které samozřejmě připomíná také náš farní zpravodaj.

Otec Marian byl zvolen převorem benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma - kláštera Emauzy. Dne 9. dubna 2005 se konal "rozlučkový večer" se mší svatou. Marianovi jsme předali originální dárek - "památník". Svými vzpomínkami, poděkováním a přáním, kresbou i fotografiemi do něj přispělo mnoho farníků všech generací. Nahlédnout můžete zde.

P. Jan Houkal

O prázdninách (1. července 2002) nastoupil službu kaplana 27letý P. Jan Houkal, který se po studiích v Praze a Římě a roku stráveném na Dobříši vrací do svého rodného města. Hned první dny jeho působení u nás nasvědčovaly tomu, že jej farníci rychle přijímají mezi sebe. P. Jan je veselý, spontánní, má rád hudbu a zpěv, ve svých promluvách dovede oslovit děti i dospělé.

Přečtěte si, co na sebe P. Jan prozradil farnímu zpravodaji.

Otec Jan po více než tříleté službě v naší farnosti odjel koncem září 2005 na další studia do Říma. Do naší farnosti se však plánuje vracet během prázdnin (nejen těch letních). Jeho i farní poděkování za dobu strávenou ve Strašnicích přinesl farní zpravodaj.

P. Daniel Bečaver

[P. Daniel Bečaver]

Od 1. srpna 2001 nastoupil jako kaplan P. Daniel Bečaver. Pochází z východoslovenského městečka Lipany.

Již za krátkou dobu působení ve Strašnicích si ho našel farní zpravodaj.

V létě 2002 od nás odešel do farnosti Votice.

P. Zbigniew Grzyb

Od léta roku 1999 byl kaplanem naší farnosti mladý polský kněz P. Zbyšek Grzyb. Tento veselý a srdečný kněz si zakrátko získal přízeň farníků všech generací.

I jemu byl věnován prostor ve Vzkříšení.

Bohužel nás otec Zbyšek musel začátkem března 2001 opustit. Byl rychle povolán do farnosti Krásná Hora nad Vltavou. Místo není daleko od Prahy a nachází se v pěkném kraji, který vyzývá k návštěvě či výletu. Jak sám P. Zbyšek řekl, rád nás uvidí i ve svém novém působišti.

P. Ladislav Štefek, ISch

Před otcem Grzybem působil více než dva roky ve zdejší farnosti jako kaplan P. Ladislav Štefek, ISch. Jak se mu u nás líbilo a co o něm soudili farníci, si můžete přečíst v rozhovoru a dalším příspěvku 29. čísla farního zpravodaje.

Twitter Facebook YouTube RSS