Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Farní kronika

2008

Farnost

 • 6. - 9. prosinec - celodenní výstav eucharistie
 • 13. prosinec - farní duchovní obnova pod vedením P. Jančíka
 • 6. prosinec - duchovní obnova manželů pod vedením P. Balíka
 • 22. listopad - žehnnání nových varhan
 • 9. - 12. květen - Celodenní výstav Nejsvětější svátosti
 • 4. květen - společné setkání dříve pokřtěných v našem kostele
 • 8. březen - postní duchovní obnova pro manžele pod vedením manželů Moučkových ze Schonstattského hnutí

Děti a mládež

 • 5. prosinec - Mikulášská pro děti
 • 29. listopad - zdobení adventních věnců
 • 24. - 29. říjen - Nymburk pro děti
 • 11. říjen - drakiáda
 • 18. - 30. srpen - dětský tábor Cizkrajov
 • 2. - 9. srpen - tábor v Lappersdorfu
 • 1. - 9. srpen - letní pobyt mládeže ve Vysokých Tatrách
 • 19. - 26. červenec - prázdniny rodin z mateřského centra na Šumavě nedaleko Kašperských Hor
 • 28. červen - 5. červenec - Šumava na kolech
 • 23. červen - pouť dětí k Pražskému Jezulátku
 • 1. červen - dětský den
 • 7. - 11. květen - jarní prodloužený víkend rodin z mateřského centra v Černém Dole v Krkonoších
 • 12. duben - výroba keramického betlému
 • 21. březen - křížová cesta pro děti na Petříně
 • 15. březen - velikonoční dílna
 • 14. - 16. březen - postní duchovní obnova pro mládež a katechumeny v centru mládeže Vesmír
 • 8. březen - pečení albánských perníčků
 • 22. únor - 1. březen - jarní prázdniny na lyžích v Mariánské v Krušných horách a ve Španiej Dolině v Nízkých Tatrách.
 • 26. leden - tradiční dětský masopustní karneval ve škole Brigádníků na téma "Kouzelný les".
 • 1. - 3. únor - lyžařsko – duchovní víkend v Příchovicích

Poutě a výlety

 • 8. prosinec - poť našeho kostela za účasti přátel z Lappersdorfu
 • 5. - 13. září - farní pouť do Říma
 • 14. červen - pouť do Prachatic a Krumlova pořádaná společností sv. Vincence z Pauly
 • 31. květen - pěší pouť III. pražského vikariátu do katedrály
 • 31. květen - pouť rodin pražské diecéze na Tetín
 • 3. květen - arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání
 • 13. leden - pouť do Filipova

Přednášky a představení

 • 21. prosinec - krátké představení občasného divadla pod vedením paní Bláhové s názvem "Tou ženou je Maria"
 • 17. listopad - zazněl koncert Rockového oratoria na libreto Haendellova oratoria Juda Makabejský
 • 11. listopad - kurz efektivního rodičovství
 • 25. a 26. říjen - Během mší sv. a po nich u nás vystupovali sourozenci Jendruchovi ze Slovenska. Chcete-li se o nich dozvědět něco víc, máme pro Vás připraven článek.
 • 9. říjen - kurz PPR
 • 3. říjen - benefiční koncert sborového zpěvu pro hospic u Rakovníka
 • 3. září - přednáška P. Jana Houkala na téma "Credo quia absurdum" - "Vím, komu jsem uvěřil?" aneb o cestách k víře v běhu staletí
 • 11. únor - přednáška Teologie islámu
 • 6. leden - Promítání filmu Příběh zrození. Film popisuje citlivým způsobem chvíle od Mariina početí z Ducha svatého až po narození Ježíše Krista. K dispozici je leták ke stažení.
 • 4. leden - Rybova mši vánoční v podání sboru a orchestru Camerata.
 • 2. leden - setkání s P. Janem Houkalem na téma Homo mundus minor (Člověk je svět v malém). K dispozici je leták.

Charita

 • 15. listopad - v rámci odpoledne pro seniory proběhl seminář na téma Smrt a víra pod vedením Mgr. Eleny Strupkové
 • 8. - 9. listopad - Sbírka oblečení pro Kosovo
 • 19. říjen - Jarmark pro Albánii jehož výtěžek je určen pro naše družební farnosti, které navštěvuje P. Jan
 • 5. duben - v rámci odpoledne pro seniory byl promítán film Franca Zeffirelliho o sv. Františku z Assisi - Bratr Slunce, Sestra Luna
 • 2. - 8. leden - Tříkrálová sbírka - Do 12ti kasiček jsme v tomto roce vybrali celkem 45.284 Kč.
Twitter Facebook YouTube RSS