Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Rozlučkový večer otce Mariana

Sobota 9. dubna 2005 byla pro naši farnost výjimečná. Po téměř 42 letech se s farností loučil náš otec P. Jan Maria Nepomuk Klener. Slavnostní večerní bohoslužba měla zcela mimořádnou účast. Kolem oltáře se kromě tří kněží a jednoho jáhna tísnilo asi třicet ministrantů, kostel byl plný jako o největších slavnostech.

[mše sv. na rozloučenou] [mše sv. na rozloučenou - oltář] [mše sv. na rozloučenou - kostel] [P. Marian]

Po mši svaté jsme se sešli ve farním sále, kde bylo připraveno občerstvení. Ještě dlouho otec Marian podepisoval pamětní fotografie a přijímal gratulace...

[P. Marian - rozloučení] [P. Marian - rozloučení]

Twitter Facebook YouTube RSS