Příprava na přijímací zkoušky

Otec arcibiskup vyjádřil přání, aby na křesťanských školách studovalo co nejvíce žáků z katolických rodin. Proto se Křesťanské gymnázium rozhodlo, že nabídne těmto studentům dodatečný přípravný kurz, aby byli na přijímací řízení lépe připraveni.

Kurz proběhne vždy v sobotu od 9 do 11 hodin v učebně našeho kostela a to ve dnech 16. 3., 23. 3., 6. 4. a 13. 4. 2024. Dobrovolný příspěvek na kurz činí 50 Kč za jedno dopoledne.

Pro bližší informace kontaktujte kaplana Křesťanského gymnázia P. Marka Mikuláštíka na telefonním čísle 703 459 184.

Přípravný kurz

Kde: farní učebna
Kdy: 16. a 23. března, 6. a 13. dubna 2024
Čas: 9:00 – 11:00
Cena: 50 Kč / dopoledne

Další akce