Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Knihovna

O knihovně

Farní knihovna oslavila v roce 2014 dvacáté výročí svého působení. Jejích služeb využívají jak místní farníci, tak čtenáři z jiných částí Prahy a dokonce i ze vzdálených koutů republiky.

První svazky do knihovny doputovaly z farní knihovny na Vinohradech, od Společnosti sv.Vincence z Pauly, z arcibiskupské knihovny i z pozůstalostí a darů farníků. Dnes čítá knihovna přes šest tisíc svazků, především z oblasti duchovní literatury, ale i beletrie. Nabízí mnoho spisů prověřených časem i novinky ze současnosti.

Informační desatero pro návštěvníky farní knihovny

 1. Farní knihovna nabízí křesťanskou (převážně katolickou) duchovní literaturu především z oblasti asketiky, biblistiky, filosofie a teologie. Dále církevní dokumenty (encykliky a exhortace), modlitební knihy, životopisy svatých i současných osobností, populárně naučnou literaturu z oblasti výchovy a vztahů, a beletrii (duchovní, klasickou, detektivky aj.). Knižní fond je pravidelně doplňován.
  Dětské knihy je možné si půjčit z knihovničky ve třídě (přízemí fary).

 2. Online katalog nabízí přehledný sezam všech titulů a umožňuje vyhledávání dle autora, názvu publikace nebo jednotlivých kategorií.

 3. Výpůjční doba knihovny v druhém patře fary je v těchto dnech a časech:

  • každou 1. středu v měsíci v čase 16:45 - 18:00
  • každou neděli v čase 10:00 - 11:30

  Knihy lze vracet a z vybraných titulů vybírat také v v nedělní kavárně nedělní kavárně (učebna náboženství v přízemí fary) každou první neděli v měsíci v časech 8:00 - 9:00 a 10:00 - cca 11:45.

  Knihovna má zavřeno během letních prázdnin (červenec – srpen), dále v době státních svátků (včetně vánočních svátků a na Boží hod velikonoční).
  O pravidelných i výjimečných zavíracích dobách informují v předstihu ohlášky a nástěnky.

 4. Pro zaregistrování nového čtenáře je třeba nahlásit jméno a příjmení, na které bude založena čtenářská karta. Dále evidujeme telefonní kontakt, e-mailovou a případně korespondenční adresu, aby bylo možné čtenáře v případě potřeby kontaktovat. Žádné osobní údaje neposkytujeme třetím osobám. Jejich evidence slouží výhradně pro komunikaci za účelem získání informací o knihovních výpůjčkách, výjimečně za účelem zaslání provozních informací.

  K jednorázové výpůjčce bez registrace evidujeme tytéž údaje a to pouze po dobu výpůjčky.

 5. Maximální počet vypůjčených knih činí v součtu 5 kusů na čtenáře.

 6. Výpůjční doba je 2 měsíce.

 7. Půjčování knih je bez poplatků.

 8. Upozornění na knižní novinky a zajímavé publikace, které jsou v knihovně k dispozici, jsou pravidelně uveřejňovány v knižním okénku strašnického zpravodaje Vzkříšení a na nástěnkách.

 9. Knihovně lze věnovat jednotlivé publikace, které již dále nevyužijete (z kapacitních důvodů nelze přijímat celé pozůstalosti) . V případě, že knižní fond již darované tituly obsahuje, nebo se neshodují se zaměřením knihovny, vyhrazujeme si právo darované knihy nabídnout jiným spřáteleným farním knihovnám, nebo tituly poskytnout k rozebrání farníkům v nedělní kavárně či v předsíni kostela.

 10. Knihovnu lze kontaktovat na e-mailové adrese knihovna@farnoststrasnice.cz. Veškeré připomínky, přání a návrhy lze sdělit také ve výpůjční době přímo v knihovně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Twitter Facebook YouTube RSS