Bohoslužby

pondělí – pátek

18:00

sobota

7:00
18:00 (s nedělní platností)

neděle

7:00
9:00
10:30 (dětská mše svatá)*
18:00

*Nedělní mše svatá pro děti se nekoná v době letních prázdnin.

Příležitost ke svátosti smíření a osobní rozhovor s knězem je možný půl hodiny přede mší sv. nebo dle domluvy.

Program Bohoslužeb o Velikonocích 2024

Květná neděle
24. 3.
7:00
9:00
10:30 mše svatá pro děti
18:00
Zelený čtvrtek
28. 3.
18:00
adorace v Getsemanské zahradě do 24:00
Velký pátek
29. 3.
od 9:00 adorace v Getsemanské zahradě
15:00 modlitba křížové cesty v kostele
18:00 obřady Velkého pátku
Bílá sobota
30. 3.
9:00 – 17:00 adorace u Božího hrobu
20:00 Velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31. 3.
7:00
9:00
10:30 mše svatá pro děti
18:00
Pondělí velikonoční
1. 4.
9:00
18:00

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi

21. 3.
Čtvrtek
10:00 – 12:00
14:00 – 18:00
22. 3.
Pátek
10:00 – 12:00
14:00 – 18:00
23. 3.
Sobota
10:00 – 12:00
14:00 – 18:00

Po domluvě je možný i jiný čas. Je velmi dobré využít možnosti svátosti smíření přede mší svatou během celé Postní doby. Mělo by být v zájmu každého, aby ve Svatém týdnu (po Květné neděli) byl už vyzpovídaný a připravený slavit Velikonoce s čistým srdcem.