Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání začíná pro děti i jejich rodiče v pátek 19. dubna 2024 od 16 hodin, dále pak každý pátek od 16 hodin na faře.

V neděli 21. dubna při mši svaté v 10:30 hod se děti slavnostně představí farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 2. června při mši svaté v 10:30 hod přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.

Hlídání mladších sourozenců během přípravy bude zajištěno.

Informace

  • Příprava: 19. 4 2024 od 16:00
  • Požehnání: 21. 4. 2024 v 10:30
  • První sv. přijímání: 2. 4. 2024 v 10:30

Další akce