Pravidelné aktivity

Živý růženec
První pondělí v měsíci po mši svaté
Adorace se zpěvy z Taizé
Třetí pátek v měsíci po mši svaté
Výuka náboženství
předškolní děti – úterý 16:00
1. – 2. třída – pondělí 16:00
2. – 3. třída – úterý 16:00
4. – 5. třída – středa 16:00
6. – 9. třída – čtvrtek 16:00
Příprava dospělých na křest
V pondělí po mši svaté
Příprava dětí ke svatému přijímání
Kromě výuky náboženství pořádáme od jara vždy v pátek odpoledne kurz spolu srodiči.
Příprava na biřmování dospělých
V pondělí po mši svaté
Příprava na svátost manželství
Dle domluvy s knězem. Je nutné včas dojednat.
Křest dětí – příprava rodičů
Příprava a termín dle domluvy s knězem.
Farní knihovna
Středa – 16:45 – 17:45
Neděle – 10:00 – 11:30
1. neděle v měsíci – 8:00 – 11:30 v kavárně
Skupina ΚΑΛΟΚΑΖΗΑΤΙΑ
Zkoušky v neděli od 9:15
Dětská schola (Malá Kalča)
Zkoušky v pondělí odpoledne
Chrámový sbor Cantus amici
Zkoušky v pondělí od 19.30
Mateřské centrum
Středa od 9:30 do 12:00
Setkání seniorů
Každé druhé úterý v měsíci od 9:30
Vycházky seniorů
4. úterý v měsíci dle dohody
Farní kavárna
Neděle 8:00 – 12:00
Úklid kostela
Pondělí od 12:30

Srdečně zveme další farníky k zapojení se do farního života. Zvláště uvítáme všechny, kdo by byli ochotni nabídnout pomocnou ruku – v knihovně, ve schole, ve farní kavárně, při úklidu kostela.