Kronika

Farní kronika je silná kniha v krásné kožené vazbě. První zápisy se týkají vzniku farnosti a úsilí vystavět kostel a farní budovu. Po podrobných zápisech z první republiky však nastala dlouhá pauza.

S příchodem duchovního správce farnosti P. Jana Nepomuka Klenera kronika opět oživla. P. Jan zaznamenal alespoň stručně dějinné události předchozích let (než nastoupil ve zdejší farnosti) a pak již pravidelně následují zápisy důležitých okamžiků strašnické farnosti za každý rok jeho služby. Kromě záznamů najdete v kronice také fotografie a další dokumentační materiál.

V říjnu 2000 jsme spustili naše první farní webové stránky a informace o životě farnosti se začaly postupně přesouvat do virtuálního světa.

V roce 2006 prošly stránky rozsáhlým redesignem, přesunem na vlastní doménu a v této podobě vydržely dlouhých 18 let. Získaly ocenění a staly se významným zdrojem informací o dění ve farnosti.

Poslední změna proběhla v roce 2024 a reflektovala především majortiní přístup z mobilních zařízení. Původní systém, který fungoval téměř od začátku, byl nahrazen běžným redakčním systémem.

2001

 • V úterý 23. ledna naši farnost navštívila téměř celá biskupská konference. Událost je také v článku farního zpravodaje Vzkříšení (č. 39). Přitomni byli Mons. Jan Graubner – arcibiskup olomoucký – předseda ČBK (hlavní celebrant), Kardinál Miloslav Vlk, Mons. Giovanni Coppa – apoštolský nuncius, Mons. Josef Hrdlička – pomocný biskup olomoucký, Mons. Antonín Liška – biskup českobudějovický, Mons. Dominik Duka – biskup královéhradecký, Mons. Josef Kajnek – pomocný biskup královéhradecký, Mons. Josef Koukl – biskup litoměřický, Mons. František Radkovský – biskup plzeňský, Mons. Vojtěch Cikrle – biskup brněnský, Mons. František Lobkowicz – biskup ostravsko-opavský, Mons. Jaroslav Škarvada – pomocný biskup Praha, Mons. Jiří Paďour – pomocný biskup Praha, Mons. Václav Malý – pomocný biskup Praha, doprovázel Mons. Karel Simandl – generální sekretář. Chyběli pouze Mons. Karel Otčenášek – emeritní biskup královéhradecký a Mons. Esterka – pomocný biskup brněnský.
 • K 28. únoru byl z funkce kaplana odvolán P. Zbyšek Grzyb a od 1. března byl ustanoven administrátorem farnosti Krásná Hora n/Vlt.
 • V sobotu 3. března byl na vazník kostela upevněn nový velký kříž z lipového dřeva, jehož autorem je akad. sochař Jaroslav Hylas z Kolína. V neděli 4. března byl nový kříž před zahájením mše sv. v 9 hodin požehnán.
 • 20. března se konala v učebně poprvé vikariátní konference 3. vikariátu za účasti Mons. Václava Malého.
 • V druhé polovině dubna jsme s CK Palomino podnikli poutní zájezd do Fatimy a Lourd.
 • Dne 12. 5. se ve farním sále uskutečnil flétnový koncert.
 • Dne 17. 5. uvedlo divadlo Miriam svou premiéru představení Žalozpěv za 77.297 obětí.
 • Květnový víkend (26.-27. 5.) byl věnován arcidiecézní pouti do Tasovic, Louky a Vídně. Poutní zájezd se konal u příležitosti výročí sv. Klementa Maria Hoffbauera.
 • Letošní již 7. výročí posvěcení našeho chrámu (17. 6.) poprvé připadlo na neděli. Ku příležitosti tohoto výročí byl vydán barevný prospekt o našem kostele.
  Od 1. srpna působil v naší farnosti nový kaplan P. Daniel Bečáver z východoslovenských Lipan.
 • Tradiční podzimní Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi jsme uskutečnili v sobotu 29. 9.
 • 11. společenský večer s názvem Vodní tříšť jsme si užili 21. 11. Účast byla hojná a návštěvníci odcházeli v pozdních hodinách spokojeni.
 • Společenství maminek uspořádalo pro děti mikulášskou nadílku. Mikuláš s andělem rozdělovali hodným dětem dárky, čert naštěstí moc práce neměl, a tak panovala dobrá nálada. Tu podpořila také kapela, která příchozím zahrála a zazpívala.
 • 8. 12. jsme se sešli na slavné mši sv. u příležitosti poutní slavnosti strašnické farnosti.
 • Vánoční atmosféru před svátky přinesl koncert Petra Traxlera a Hedy Hoškové, který se ve farním sále konal 16. 12.
 • Dne 20. 12. uvedlo divadlo Miriam svou premiéru představení Jeden den, jedna noc, Reynkové v Petrkově.
 • Tradiční vánoční besídka pro děti konaná 23. 12. se letos těšila pouze velmi slabé účasti. Kalčáci ale připravili výborný program a nastudovali komorní hru o království koček, která nadchla děti i dospělé.

2000

 • V sobotu 25. března 2000 jsme v našem chrámu přivítali pana kardinála Vlka a oslavili s ním mší sv. první památný den v roce 2000 – Zvěstování Páně. Při mši sv. manželské páry obnovily svůj manželský slib.
 • Naše farnost vykonala letos tři poutě. V únoru jsme byli v Izraeli a na přelomu března a dubna na národní pouti v Římě. 20. května jsme se vydali na Svatou Horu.
 • Svou činnost v našem divadle Miriam (farní sál) zahájila dne 14. května divadelní společnost Petrklíč. Uvedla básnickou skladbu Václava Renče Popelka Nazaretská. Divadlo Miriam v rámci zahřívací nulté divadelní sezony uvedlo ve čtvrtek večer 25. 5. kytarový recitál křesťanského folkového písničkáře Petra Maria Lutky pod názvem Májové zpívání.
 • Ve středu 7. června byl uspořádán 9. farní společenský večer s názvem Zahradní slavnost. Kromě sálu a učebny mladí tentokrát využili i venkovních prostor, zvláště atrium, kde rožnili výborné klobásky. Ženy byly přivítány růžemi, všichni pak společně konzumovali dary zahrádek a výborně se bavili.
 • Během letošního roku proběhly četné úpravy sálu. Byly instalovány nové zatemňovací žaluzie, ozvučovací aparatura, videoprojektor, nové osvětlení (reflektory) pro účely divadla, pódium bylo rozšířeno o 1,5 m. Vše spolu s již dříve vyměněnou oponou bude ještě lépe sloužit divadlu i dalším programům v sále.
 • Zahájení divadelní sezony v divadle Miriam připadlo na 14. září. Společnost Petrklíč ji otevřela hrou Marie Hořínkové Ludmila a Drahomíra.
 • Jubilejní 10. společenský večer Kavárna včera i dnes se uskutečnil ve středu 4. října. Kavárna byla plná návštěvníků, kteří se s chutí pustili do připraveného občerstvení. Mezi nabízeným sortimentem byly různé druhy kávy, chlebíčků a dezertů, které se podařily bez problémů zkonzumovat. Kavárenské prostředí zpestřila svým sólovým vystoupením zpěvačka Josefína. V improvizované „internetové kavárně“ byly úspěšně představeny farní webovské stránky, o nichž se ještě dlouho diskutovalo. Sál tentokrát opět potěšil a přitáhl pozornost svou výzdobou. Stálí hosté i nováčci na společenském večeru si mohli prohlédnout výstavku připomínající předchozích 1 + 9 večerů.
 • V říjnu byl spuštěn provoz webovských stránek naší farnosti.
 • Premiéra dalšího představení divadelní společnosti Petrklíč s názvem Dny noci o sv. Terezii z Lisieux byla uvedena 18. listopadu.
 • Tradiční vánoční besídka (nejen) pro děti proběhla poslední neděli před Vánocemi – 17. prosince. Velký úspěch mezi dětmi i dospělými slavila především hra „Nepořádná princezna“, kterou nacvičili pod vedením Kláry členové skupiny KALOKAZHATIA. Princeznu Anežku, která nerada uklízela, si s chutí zahrála Klára, starou chůvu Pavel, Šášulu, který byl princezně vždy nablízku a naučil ji vyzrát na její lenivost, výborně sehrála Jana a jako princ Jaromír debutovala Lucka.

1999

Rok Boha Otce

 • Vánoční dobu jsme ukončili v neděli 10. 1. 1999 odpoledne koncertem hudební skupiny Musica Pro Sancta Cecilia.
 • Na sobotu 30. 1. odpoledne připravila šestičlenná skupina mladých již tradiční dětský karneval. Na čtyřicet dětí (přesně spočítat se nedaly) převážně předškolního věku se svými rodiči se přišlo pobavit, zasoutěžit i předvést své masky. Pohádkový ráz vydařené akce korunovala dramatizace Červené Karkulky v podání rodičů.
 • Na Květnou neděli 28. března uvedlo Vlachovo kvartero Praha v kostele Sedm posledních slov Kristových od Josefa Haydna.
 • 24. dubna 1999 uskutečnili farníci Pouť do Staré Boleslavi.
 • 26. dubna 1999 započali farníci Pouť do Říma. Zážitky z pouti byly přílohou farního zpravodaje Vzkříšení (č. 29).
 • 7. společenský večer farnosti se konal 27. dubna 1999. Tentokrát s názvem Piánový se snad ale měl spíše jmenovat Podivný. Normální totiž byl snad jen úvodní Čajkovského B-moll koncert a tradičně dobré pohoštění. Dále už následovaly jen „podivnosti“ – interpretka, která používá najednou celou klaviaturu (při hře skladeb, které sama skládá), další interpretka, která sice umí skladby pro tři generace, ale z míry ji vyvede nezvedený kamarád, pianista, který místo na začátku (pro rozjaření publika) dorazí nakonec, stonožka, která dorazí kdoví odkud. Neobvyklý byl i menší počet návštěvníků a o to větší dík patří organizátorům, kteří věnovali svůj čas i energii pro radost jiných.
 • V sobotu 29. května byla při večerní mši sv. udílena Mons. Jaroslavem Škarvadou svátost biřmování. Letos bylo ve Strašnicích celkem 32 biřmovanců.
 • Během června (11.-13. 6.) farníci navštívili spolu s kaplanem P. Ladislavem Štefkem spřátelenou farnost Lappersdorf.
 • Na 5. výročí posvěcení chrámu (17. června) byla sloužena slavnostní mše sv. Po ní byla otevřena výstava „Rodinné album strašnické farnosti„.
 • Koncert Zpěv zvonků souboru Allegro Handbell Choir byl uveden 24. 6. 1999 ve farním sále strašnické farnosti. Účinkoval 13-ti členný studentský soubor, hrající na 61 zvonků (v rozsahu 5-ti oktáv) z Unionistického kostela v Hinsdale, Illinois, USA, dirigovaný Michaelem Surrattem. Malou reportáž přinesl také farní zpravodaj.
 • 30. června zakončil svou službu kaplana ve Strašnicích P. Ladislav Štefek. Od července máme nového pana kaplana – P. Zbyška Grzyba. Jeho cesta vedla z Polska, přes Říčany a k naší radosti do Strašnic.
 • Farní pouť do meditační zahrady p. Hrušky, do Plzně a do Kladrub proběhla v sobotu 18. září. Přečtěte si článek v 30. čísle zpravodaje Vzkříšení.
 • 1. října jsme vzpomenuli 70. výročí založení strašnické farnosti.
 • Během roku se podařilo zpracovat nové zpěvníky, tolik potřebné na nedělní dětské mše. V neděli 3. října hudební skupina KALOKAZHATIA uspořádala program Zrození zpěvníku, během nějž P. Marian nový zpěvník posvětil.
 • Na svátek sv. Anežky Přemyslovny dne 13. listopadu bylo uspořádáno první veřejné video promítání ve farním sále. Na programu byl dokumentární program ze svatořečení Anežky před 10 lety ve Vatikáně.
 • Další mše sv. pro děti a rodiče spojené s programem se konaly ve čtvrtek 21. října a 25. listopadu. Program připravovaly teta Lída a sestra Veronika.
 • 25. listopadu strašnická mládež pozvala všechny na další, v pořadí 8. společenský večer s názvem Večer plný hvězd.
 • Poutní slavnou mši sv. celebroval 8. prosince papežský nuncius Giovanni Coppa.
 • V neděli 12. 12. 1999 se konala první společná schůzka zástupců různých společenství a skupin působících ve strašnické farnosti. Smyslem dalších podobných setkání bude zlepšovat vzájemnou komunikaci, pomoc i organizaci nejrůznějších aktivit ve farnosti.
 • Na 4. adventní neděli 19.12.1999 pořádali naši mladí vánoční besídku pro děti a rodiče. Hra „Vánoce nebudou“ skončila dobře a všechny moc pobavila. Děti si odnesly pěkné dárky a také si zazpívaly koledy.
 • Vánoční přání od našich nejmenších potěšila pacienty v nemocnici v Obloukové ul., kteří nemohli slavit vánoce doma. Moc děkujeme za krásný dárek!

1998

 • Na vánoční výzvu k darování vlny nebo ručně pletených vlněných věcí převzala skupina Společnosti sv. Vincence od farníků cca 25 kg vlny. Některé věci, které bylo škoda párat, nebo byly z čisté vlny, jsme vyměnili za páranou vlnu nebo poslali do charitního domova v Jiřetíně.
  Stejná skupina poslala velkou krabici šatstva do domova pro nastávající matky v Jiřetíně. Mnoho farníků se stalo tichými členy Společnosti sv. Vincence z Pauly. Odevzdali pro charitní účely přes 50 kg vlny, navštěvovali nemocné a pomáhali obětavě těm, kteří jejich pomoc přijali.
 • Máme novou Křížovou cestu.
  Na vyučování náboženství chodilo 45 dětí.
 • Mládež z celé Prahy se schází každou druhou středu v měsíci v areálu našeho kostela na Večery mladých.
 • Bylo uspořádáno několik zdařilých společenských večerů ve farním areálu.
 • Farníci podnikli dvě společné Mariánské pouti: do Staré Boleslavi (24. 4.) a do Dobré Vody (23. 5.).
 • Farní knihovna má 4000 knih, 105 registrovaných čtenářů a kompletní seznam knih zpracovaný počítačem (díky dobrovolníkům).
 • Úspěšným kulturním činem mladých byla Vánoční besídka pro děti, nám již známé skupiny KALOKAZHATIA. 20. 12. představili vánoční hru Lochneska od Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.