Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Konstrukce kostela podle návrhu architekta Jindřicha Synka je netradiční. Celá stavba „visí“ na sloupu uprostřed a je zakončena křížem ve výšce 25 m jako dominantou. Na tomto hlavním dřevěném sloupu jsou zabudovány čtyři vazníky; dva jsou prosklené, dva plné. Mezi těmito vazníky jsou tři plochy ve formě hyperbolického paraboloidu. Strop tvoří zkřížené latě vytvářející síť.

Chrám je trojboký jehlan, přičemž jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu. Půdorys je rovnoramenný trojúhelník. V rozích chrámu jsou dvě okna. Vitráž vlevo u křtitelnice představuje sv. Wolfganga (dar biskupství Regensburg, autor Josef Guggenberger). Vpravo je sv. Anežka Česká (autorka Jaroslava Fenzlová). Křtitelnice má zvláštní charakter – tvoří ji tři bloky pískovcových kvádrů. Jako Mojžíš vyvedl vodu ze skály pro záchranu izraelského národa před smrtí žízní, tak křestní voda zachraňuje pro věčný život.

Vedle oltáře je ambon ve tvaru samorostu, na kterém jsou symboly čtyř evangelistů. Socha Panny Marie – Immaculaty, stojící nalevo od ambonu, je dílem sochaře Radoše Cvrčka a je zpracována z dvakrát pálené hlíny. Na obou bočních stěnách kostela jsou na hrubé omítce umístěny kovové reliéfy Křížové cesty od Pavla Vance.

Vlastní pískovcový oltář má podobu nedopracovaného kvádru vyjadřující myšlenku, že Kristus je kámen nárožní, který stavitelé odhodili – neopracovali. Na druhé straně oltáře je svatostánek z lepeného skla, který krásně září ve slunečním svitu. Za svatostánkem je mříž se symboly Kristova utrpení (bičování, křižování, trnová koruna). Nad oltářem visí dřevěný kříž – dřevořezba od Jaroslava Hylase. Vpravo od oltáře je sklem oddělený prostor pro matky s dětmi.

Ve spojovací chodbě jsou zpovědnice, učebna a sociální zařízení. Bývalá kaple je změněna ve farní sál pro různé shromažďovací účely.

Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá konstrukční materiál – dřevo.