Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Podrobný kalendář akcí - 2002

LEDEN 2002

1.1.úterý
2.1.středa
3.1.čtvrtek
4.1.pátek
5.1.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
6.1.nedělesetkání hnutí "Křesťan a práce" - od 15 hodin v učebně
7.1.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
8.1.úterý
9.1.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
10.1.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
11.1.pátek
12.1.sobota
13.1.neděle
14.1.pondělí
15.1.úterý
16.1.středa
17.1.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
setkání mariánské družiny - od 17 hodin
18.1.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
19.1.sobota
20.1.neděle
21.1.pondělí
22.1.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
23.1.středa
24.1.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
25.1.pátek
26.1.sobota
27.1.nedělepředstavení divadla Miriam pro děti: BABICE VRBICE - od 15 hodin v sále
28.1.pondělí
29.1.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
30.1.středa
31.1.čtvrtek

ÚNOR 2002

1.2.pátek
2.2.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
3.2.neděle
4.2.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
5.2.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
6.2.středa
7.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
setkání mariánské družiny - od 17 hodin
8.2.pátek
9.2.sobotatradiční dětský masopustní karneval - 15 hod., farní sál
10.2.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
11.2.pondělí
12.2.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
13.2.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
14.2.čtvrtekdětská mše svatá v 18 hodin, začátek programu od 17 hodin v učebně
15.2.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
16.2.sobota
17.2.neděle
18.2.pondělí
19.2.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
20.2.středa
21.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
setkání mariánské družiny - od 17 hodin
22.2.pátek
23.2.sobota
24.2.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
25.2.pondělí
26.2.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
27.2.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
28.2.čtvrtek

BŘEZEN 2002

1.3.pátek
2.3.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
3.3.neděle
4.3.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
5.3.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
6.3.středa
7.3.čtvrteksetkání mariánské družiny - od 17 hodin
8.3.pátek
9.3.sobotapečení misijních koláčků, kreslení pohlednic - od 15 hodin v učebně
10.3.nedělepředstavení divadla Miriam: Co měsíc vyprávěl - od 15 hodin v sále
11.3.pondělí
12.3.úterýsetkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
13.3.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
14.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
15.3.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
16.3.sobota
17.3.nedělepředstavení divadla Miriam: Co měsíc vyprávěl - od 15 hodin v sále
18.3.pondělí
19.3.úterý
20.3.středapředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
21.3.čtvrtekdětská křížová cesta a dětská mše sv. - začátek v 17 h v kostele
setkání mariánské družiny - od 17 hodin
22.3.pátek
23.3.sobotaod 14 hodin udílení svátosti smíření (za účasti 3 zpovědníků)
začátek čtyřdenního výstavu Nejsvětější svátosti
24.3.nedělečtyřdenní výstav Nejsvětější svátosti
25.3.pondělíčtyřdenní výstav Nejsvětější svátosti
26.3.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
ukončení čtyřdenního výstavu Nejsvětější svátosti
27.3.středa
28.3.čtvrtek
29.3.pátek
30.3.sobota
31.3.neděle

DUBEN 2002

1.4.pondělí
2.4.úterý
3.4.středa1. setkání biřmovanců
4.4.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Poutníkova cesta - od 19 hodin v sále
5.4.pátek
6.4.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
7.4.neděle
8.4.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
9.4.úterýsetkání biřmovanců - v učebně po mši
10.4.středaVečer mladých - po mši v areálu fary
11.4.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
12.4.pátek
13.4.sobotaarcidiecézní pouť na Svatou Horu
14.4.neděle
15.4.pondělí
16.4.úterý
17.4.středa
18.4.čtvrteksetkání mariánské družiny - od 17 hodin
19.4.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
20.4.sobota
21.4.neděle
22.4.pondělí
23.4.úterý
24.4.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
25.4.čtvrteksetkání biřmovanců - v učebně po mši
26.4.pátek
27.4.sobota
28.4.nedělepředstavení divadla Miriam: Bajaja - od 15 hodin v sále
29.4.pondělí
30.4.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně

KVĚTEN 2002

1.5.středa
2.5.čtvrtek
3.5.pátek
4.5.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
5.5.neděle
6.5.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.5.úterý
8.5.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
9.5.čtvrteksetkání mariánské družiny - od 17 hodin
10.5.pátek
11.5.sobota
12.5.neděle
13.5.pondělí
14.5.úterý
15.5.středa
16.5.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
17.5.pátek
18.5.sobota
19.5.neděle
20.5.pondělí
21.5.úterý
22.5.středa
23.5.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
24.5.pátek
25.5.sobotatradiční pouť do Staré Boleslavi, odjezd autobusu od kostela po ranní mši sv. (cca v 8 hod.)
26.5.neděle
27.5.pondělí
28.5.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
29.5.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
30.5.čtvrteksetkání mariánské družiny - od 17 hodin
31.5.pátek

ČERVEN 2002

1.6.sobotapromítání 1. části videozáznamu z dubnové pouti - od 15 hodin v sále
večeřadlo - od 17 hodin v kostele
2.6.nedělepromítání 2. části videozáznamu z dubnové pouti - od 15 hodin v sále
3.6.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.6.úterý
5.6.středa
6.6.čtvrtek
7.6.pátek
8.6.sobotaudílení svátosti biřmování při večerní mši sv.
9.6.neděle
10.6.pondělí
11.6.úterý
12.6.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
13.6.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
14.6.pátek
15.6.sobota
16.6.nedělepremiéra divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
17.6.pondělí
18.6.úterý
19.6.středa
20.6.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
setkání mariánské družiny - od 17 hodin
21.6.pátek
22.6.sobota
23.6.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
24.6.pondělí
25.6.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
26.6.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
27.6.čtvrtek
28.6.pátek
29.6.sobota
30.6.neděle

ČERVENEC 2002

1.7.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.7.úterý
3.7.středa
4.7.čtvrtek
5.7.pátek
6.7.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
7.7.neděle
8.7.pondělí
9.7.úterý
10.7.středa
11.7.čtvrtek
12.7.pátek
13.7.sobota
14.7.neděle
15.7.pondělí
16.7.úterý
17.7.středa
18.7.čtvrtek
19.7.pátek
20.7.sobota
21.7.neděle
22.7.pondělí
23.7.úterý
24.7.středa
25.7.čtvrtek
26.7.pátek
27.7.sobota
28.7.neděle
29.7.pondělí
30.7.úterý
31.7.středa

SRPEN 2002

1.8.čtvrtek
2.8.pátek
3.8.sobotavečeřadlo - od 17 hodin v kostele
4.8.neděle
5.8.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.8.úterý
7.8.středa
8.8.čtvrtek
9.8.pátek
10.8.sobota
11.8.neděle
12.8.pondělí
13.8.úterý
14.8.středa
15.8.čtvrtek
16.8.pátek
17.8.sobota
18.8.neděle
19.8.pondělí
20.8.úterý
21.8.středa
22.8.čtvrtek
23.8.pátek
24.8.sobota
25.8.neděle
26.8.pondělí
27.8.úterý
28.8.středa
29.8.čtvrtek
30.8.pátek
31.8.sobota

ZÁŘÍ 2002

1.9.neděle
2.9.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.9.úterý
4.9.středa
5.9.čtvrtek
6.9.pátek
7.9.sobotavečeřadlo - od 15 do 17 hodin v kostele
8.9.neděleDětský den - pořádají evropští skauti. Areál fary, 15 - 17,30 hod.
9.9.pondělí
10.9.úterý
11.9.středa1. setkání - ÚVOD DO KŘESŤANSTVÍ, 18,45 v učebně farního areálu.
12.9.čtvrtek
13.9.pátek
14.9.sobotaVýlet s kaplanem Janem. Místo: ??? Ani kaplan neví všechno :-))
15.9.neděle
16.9.pondělí
17.9.úterý
18.9.středaÚvod do křesťanství, 18,45 v učebně
19.9.čtvrtekPřednáška p. univers. prof. Dr. Holuba o jeho pobytu v USA, 19 h. ve farním sále
20.9.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
21.9.sobota
22.9.neděle
23.9.pondělí
24.9.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
25.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
26.9.čtvrtek
27.9.pátek
28.9.sobotaNárodní Svatováclavská Pouť - poutní mše svatá v 10 h. v katedrále sv. Víta, Vojtěcha, Václava.
29.9.neděle
30.9.pondělí

ŘÍJEN 2002

1.10.úterý
2.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
3.10.čtvrtek
4.10.pátek
5.10.sobotavečeřadlo - od 15 do 17 hodin v kostele.
Farní sportovní odpoledne (sraz 14,30 před kostelem)
6.10.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
7.10.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
8.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
9.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
10.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
11.10.pátek
12.10.sobotaPouť do Nýřan, v 11 hod. poutní mše sv., setkání s farností Lappersdorf.
Farní sportovní odpoledne (14,30 u kostela, odchod na fotbálek)
13.10.neděle
14.10.pondělí
15.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
16.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
17.10.čtvrtek
18.10.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
19.10.sobotaFarní sportovní odpoledne (14,30 u kostela)
20.10.neděle
21.10.pondělí
22.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
23.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
24.10.čtvrtek
25.10.pátek
26.10.sobota
27.10.neděle
28.10.pondělí
29.10.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
30.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
31.10.čtvrtek

LISTOPAD 2002

1.11.pátek
2.11.sobotavečeřadlo - od 15 do 17 hodin v kostele
farní sportovní odpoledne
3.11.neděle
4.11.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
5.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
6.11.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
7.11.čtvrtek
8.11.pátek
9.11.sobota
10.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
11.11.pondělí
12.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
13.11.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
14.11.čtvrtek
15.11.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
16.11.sobotafarní sportovní odpoledne
17.11.neděle
18.11.pondělí
19.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
20.11.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
21.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
22.11.pátek
23.11.sobotafarní sportovní odpoledne
24.11.neděle
25.11.pondělí
26.11.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
27.11.středaÚvod do křesťanství: Advent v dějinách spásy - 18,45 v sále
28.11.čtvrtekPREMIÉRA představení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
29.11.pátek
30.11.sobotaSetkání seniorů pořádá Farní charita Strašnice - od 15 h ve farním sále
farní sportovní odpoledne

PROSINEC 2002

1.12.neděle
2.12.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.12.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
4.12.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
5.12.čtvrtekMikulášská besídka od 17 h. - farní sál
6.12.pátek
7.12.sobotafarní sportovní odpoledne - od 15 hod.
8.12.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
9.12.pondělíPoutní slavnost Strašnické farnosti - mše v 7 a 18 hod.
10.12.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
11.12.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
12.12.čtvrtek
13.12.pátek
14.12.sobotafarní sportovní odpoledne - od 15 hod.
15.12.neděle
16.12.pondělí
17.12.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
18.12.středaÚvod do křesťanství: Vánoce v dějinách spásy - 18,45 v sále
19.12.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
20.12.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
21.12.sobotamožnost zpovědi - od 14 h. k dispozici 3 zpovědníci
22.12.nedělevystoupení divadla Miriam: české a evropské vánoční koledy - od 15 hodin v sále
23.12.pondělí
24.12.úterýDětská půlnoční mše sv. - od 16 hod.
Půlnoční mše sv. - ve 24 hod.
25.12.středanedělní pořad bohoslužeb
26.12.čtvrtekmše sv. v 9 a 18 hod.
27.12.pátek
28.12.sobota
29.12.neděleObnova manželských slibů při všech bohoslužbách
30.12.pondělí
31.12.úterýDěkovná mše za uplynulý občanský rok s pobožností TE DEUM - v 17 hod.
Twitter Facebook YouTube RSS