Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Podrobný kalendář akcí - 2001

LEDEN 2001

1.1.pondělí
2.1.úterý
3.1.středavýklad katechismu - od 19 hodin v učebně
4.1.čtvrtek
5.1.pátek
6.1.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
7.1.neděle
8.1.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
9.1.úterý
10.1.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
11.1.čtvrtek
12.1.pátek
13.1.sobotapředstavení divadla Miriam: Jen pár slok - od 16 hodin v sále
14.1.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
15.1.pondělí
16.1.úterý
17.1.středavýklad katechismu - od 19 hodin v učebně
18.1.čtvrtek
19.1.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
20.1.sobota
21.1.neděle
22.1.pondělí
23.1.úterýnávštěva biskupské konference v naší farnosti
zahájení kurzu příprava na manželství - v 19.30 hodin v sále
24.1.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
25.1.čtvrtek
26.1.pátek
27.1.sobota
28.1.neděle
29.1.pondělí
30.1.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
předmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
31.1.středavýklad katechismu - od 19 hodin v učebně

ÚNOR 2001

1.2.čtvrtek
2.2.pátek
3.2.sobotapředstavení divadla Miriam: Ludmila a Drahomíra - od 19 hodin v sále
večeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
4.2.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
5.2.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.2.úterýpředmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
7.2.středavýklad katechismu - od 19 hodin v učebně
8.2.čtvrtek
9.2.pátek
10.2.sobota
11.2.neděle
12.2.pondělí
13.2.úterýpředmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
14.2.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
15.2.čtvrtek
16.2.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.2.sobota
18.2.neděle
19.2.pondělí
20.2.úterýpředmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
21.2.středavýklad katechismu - od 19 hodin v učebně
22.2.čtvrtek
23.2.pátek
24.2.sobotapředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
představení divadla Miriam: Ludmila a Drahomíra - od 19 hodin v sále
25.2.neděle
26.2.pondělí
27.2.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
předmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
28.2.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně

BŘEZEN 2001

1.3.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
2.3.pátek
3.3.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
4.3.neděle
5.3.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.3.úterýpředmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
7.3.středa
8.3.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
9.3.pátek
10.3.sobotapředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
11.3.neděle
12.3.pondělí
13.3.úterýpředmanželský kurz - od 19.30 hodin v sále
14.3.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
15.3.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
16.3.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.3.sobotapředstavení divadla Miriam: pořad o Jos. Zvěřinovi - od 19 hodin v sále
18.3.neděleJ. B. Foerster: Stabat Mater - po večerní mši sv. v kostele
19.3.pondělí
20.3.úterý
21.3.středa
22.3.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
23.3.pátek
24.3.sobotapředstavení divadla Miriam: Petrklíče - od 15 hodin v sále
představení divadla Miriam: Ludmila a Drahomíra - od 19 hodin v sále
25.3.neděle
26.3.pondělí
27.3.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
28.3.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
29.3.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
30.3.pátek
31.3.sobota

DUBEN 2001

1.4.neděle
2.4.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.4.úterý
4.4.středa
5.4.čtvrtekpřednáška - od 19 hodin v sále
6.4.pátek
7.4.sobotazpovědní odpoledne - od 14 hodin
večeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
8.4.neděle
9.4.pondělí
10.4.úterý
11.4.středa
12.4.čtvrtek
13.4.pátek
14.4.sobota
15.4.neděle
16.4.pondělí
17.4.úterý
18.4.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
19.4.čtvrtek
20.4.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
21.4.sobota
22.4.neděle
23.4.pondělí
24.4.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
25.4.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
26.4.čtvrtek
27.4.pátek
28.4.sobota
29.4.neděle
30.4.pondělí

KVĚTEN 2001

1.5.úterý
2.5.středa
3.5.čtvrtek
4.5.pátek
5.5.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
6.5.nedělediskusní večer - po mši sv. v učebně
7.5.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
8.5.úterý
9.5.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
10.5.čtvrtek
11.5.pátek
12.5.sobotaflétnový koncert - od 19 hodin ve farním sále
13.5.neděle
14.5.pondělí
15.5.úterý
16.5.středa
17.5.čtvrtekpremiéra divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
18.5.pátek
19.5.sobotapředstavení divadla Miriam: Petrklíče - od 15 hodin v sále
20.5.neděle
21.5.pondělí
22.5.úterý
23.5.středa
24.5.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
25.5.pátek
26.5.sobotaarcidiecézní poutní zájezd do Tasovic, Louky a Vídně
27.5.nedělearcidiecézní poutní zájezd do Tasovic, Louky a Vídně
28.5.pondělí
29.5.úterýsetkání účastníků poutního zájezdu do Fatimy - od 19 hodin v sále
30.5.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
31.5.čtvrtekobnovená premiéra divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále

ČERVEN 2001

1.6.pátek
2.6.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
3.6.neděle
4.6.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
5.6.úterý
6.6.středa
7.6.čtvrtek
8.6.pátek
9.6.sobota
10.6.neděleprvní svaté přijímání dětí - mše sv. v 10,30 hodin
11.6.pondělí
12.6.úterýpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
13.6.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
14.6.čtvrtek
15.6.pátek
16.6.sobota
17.6.neděle7. výročí posvěcení našeho chrámu
18.6.pondělí
19.6.úterý
20.6.středakoncert žáků oboru kytara a flétna - od 19 hodin v sále
21.6.čtvrtek
22.6.pátek
23.6.sobota
24.6.neděle
25.6.pondělí
26.6.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
27.6.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
28.6.čtvrtek
29.6.pátek
30.6.sobota

ČERVENEC 2001

1.7.neděle
2.7.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.7.úterý
4.7.středa
5.7.čtvrtek
6.7.pátek
7.7.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
8.7.neděle
9.7.pondělí
10.7.úterý
11.7.středa
12.7.čtvrtek
13.7.pátek
14.7.sobota
15.7.neděle
16.7.pondělí
17.7.úterý
18.7.středa
19.7.čtvrtek
20.7.pátek
21.7.sobota
22.7.neděle
23.7.pondělí
24.7.úterý
25.7.středa
26.7.čtvrtek
27.7.pátek
28.7.sobota
29.7.neděle
30.7.pondělí
31.7.úterý

SRPEN 2001

1.8.středa
2.8.čtvrtek
3.8.pátek
4.8.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
5.8.neděle
6.8.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.8.úterý
8.8.středa
9.8.čtvrtek
10.8.pátek
11.8.sobota
12.8.neděle
13.8.pondělí
14.8.úterý
15.8.středa
16.8.čtvrtek
17.8.pátek
18.8.sobota
19.8.neděle
20.8.pondělí
21.8.úterý
22.8.středa
23.8.čtvrtek
24.8.pátek
25.8.sobota
26.8.neděle
27.8.pondělí
28.8.úterý
29.8.středa
30.8.čtvrtek
31.8.pátek

ZÁŘÍ 2001

1.9.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
2.9.neděledětská mše sv. v 10:30 h na zahájení nového školního roku
3.9.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.9.úterý
5.9.středa
6.9.čtvrtek
7.9.pátek
8.9.sobota
9.9.neděle
10.9.pondělí
11.9.úterý
12.9.středa
13.9.čtvrtek
14.9.pátek
15.9.sobota
16.9.neděle
17.9.pondělí
18.9.úterý
19.9.středa
20.9.čtvrtek
21.9.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
22.9.sobota
23.9.neděle
24.9.pondělí
25.9.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
26.9.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
27.9.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
28.9.pátekpouť do katedrály sv. Víta - od 10 hodin
29.9.sobotapouť do Staré Boleslavi - odjezd autokaru od kostela po ranní mši sv.
30.9.neděle

ŘÍJEN 2001

1.10.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.10.úterý
3.10.středa
4.10.čtvrtek
5.10.pátek
6.10.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
7.10.neděle
8.10.pondělí
9.10.úterý1. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
10.10.středadětská mše sv. + program pro děti od 17 h v učebně
večer mladých - od 19 hodin ve farním areále
11.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
12.10.pátek
13.10.sobota
14.10.neděle
15.10.pondělí
16.10.úterý2. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
17.10.středa
18.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77.297 obětí - od 19 hodin v sále
19.10.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
20.10.sobotavideoprojekce o letošní pouti do Tasovic, Znojma a Vídně - od 15 hodin v sále
21.10.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
22.10.pondělí
23.10.úterý3. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
24.10.středa
25.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Vlastenci a trubadúři - od 19 hodin v sále
26.10.pátek
27.10.sobota
28.10.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
29.10.pondělísetkání s P. Danielem - po mši sv. v učebně
30.10.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
4. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
31.10.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně

LISTOPAD 2001

1.11.čtvrtek
2.11.pátek
3.11.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
4.11.neděle
5.11.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.11.úterý5. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
7.11.středa
8.11.čtvrtek
9.11.pátek
10.11.sobota
11.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Petrklíče - od 15 hodin v sále
12.11.pondělí
13.11.úterý6. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
14.11.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
15.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
16.11.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
17.11.sobota
18.11.neděle
19.11.pondělí
20.11.úterý7. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
21.11.středa11. společenský večer - od 19 hodin ve farním sále a učebně
22.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
23.11.pátek
24.11.sobota
25.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
26.11.pondělí
27.11.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
8. setkání snoubenců - příprava na manželství - od 19,30 h ve farním sále
28.11.středasněmovní kroužek - od 19 hodin v učebně
29.11.čtvrtek
30.11.pátek

PROSINEC 2001

1.12.sobotavečeřadlo pod vedením P. Weigla - od 17 hodin v kostele
2.12.neděle
3.12.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.12.úterý
5.12.středa"Mikulášská" pro děti ve farním sále, pořádá společenství maminek
6.12.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
7.12.pátek
8.12.sobotaPoutní slavnost strašnické farnosti - slavná mše sv. v 18 hod.
9.12.neděle
10.12.pondělí
11.12.úterý
12.12.středavečer mladých - od 19 hodin ve farním areále
13.12.čtvrtek
14.12.pátek
15.12.sobota
16.12.neděleVánoční koncert Petra Traxlera a Hedy Hoškové - 15 hod. ve farním sále
17.12.pondělí
18.12.úterý
19.12.středa
20.12.čtvrtekPremiéra představení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
21.12.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
22.12.sobotaUdílení svátosti smíření - od 14 hod. do večera
23.12.neděletradiční vánoční besídka (nejen) pro děti - 15 hod. ve farním sále
24.12.pondělíPůlnoční mše sv. - 24 hod.
25.12.úterýbohoslužby 7, 9, 10.30, 18 hod.
26.12.středabohoslužby 9, 18 hod.
27.12.čtvrtek
28.12.pátek
29.12.sobota
30.12.neděle
31.12.pondělímše sv. již v 17 hod., po mši děkovná pobožnost Te Deum
Twitter Facebook YouTube RSS