Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Podrobný kalendář akcí - 2006

LEDEN 2006

1.1.neděleekumenická bohoslužba přenášená Českou televizí - 18 hodin v kostele
2.1.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
3.1.úterý
4.1.středa
5.1.čtvrtek
6.1.pátek
7.1.sobota
8.1.neděle
9.1.pondělí
10.1.úterý
11.1.středa
12.1.čtvrtek
13.1.pátek
14.1.sobotasetkání ministrantů z různých farností v našem kostele. Začátek v 10 h dopol.
15.1.nedělekoordinační setkání pracovníků ve farnosti nynějších i budoucích, začátek v 19 h.
16.1.pondělí
17.1.úterý
18.1.středa
19.1.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Oskar a Růžová paní - od 19,30 hodin v sále
20.1.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
21.1.sobota
22.1.nedělepředstavení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
23.1.pondělí
24.1.úterý
25.1.středa
26.1.čtvrtek
27.1.pátekLyžařsko - duchovní víkend v Příchovicích
28.1.sobotaLyžařsko - duchovní víkend v Příchovicích
představení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
29.1.neděleLyžařsko - duchovní víkend v Příchovicích
představení divadla Miriam: Perutinka - od 15 hodin v sále
30.1.pondělísetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
31.1.úterý

ÚNOR 2006

1.2.středa
2.2.čtvrtek
3.2.pátek
4.2.sobotafloorball - od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Brigádníků
5.2.neděle
6.2.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
7.2.úterý
8.2.středa
9.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
10.2.pátek
11.2.sobota
12.2.neděleodjezd na jarní prázdniny - sraz 12,45 hod. před farou
13.2.pondělí
14.2.úterý
15.2.středa
16.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19,30 hodin v sále
17.2.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
18.2.sobotapříjezd z jarních prázdnin - po 18. hod. před faru
19.2.nedělepředstavení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
20.2.pondělí
21.2.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
22.2.středa
23.2.čtvrtekKurz přirozeného plánování rodičovství - manželé Prentisovi - od 19 h ve farním sále
24.2.pátekschůzka ministrantů, 16-19 h
společenský večer vršovické farnosti - 19,55 h, KD Brigádníků
25.2.sobotadětský karneval - od 14,30 h ve farním sále
26.2.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka - od 15 hodin v sále
27.2.pondělí
28.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h

BŘEZEN 2006

1.3.středa
2.3.čtvrtek
3.3.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
4.3.sobotafloorball - od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Brigádníků
představení divadla Miriam: Benefice pro Vás - od 19,30 hodin v sále
5.3.nedělefarní kavárna - 8,00 - 12,30 h
6.3.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
7.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
8.3.středaPřednáškové postní pásmo - "Historie svátosti smíření a současná praxe" - 18,45 h
9.3.čtvrtekzahájení provozu farního mateřského centra - 9,30 h.
představení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
10.3.pátekKřížová cesta - 17,30 v kostele
11.3.sobotaVýstav Nejsvětější svátosti v kostele
setkání ministrantů z více farností - od rána do večera
12.3.neděleVýstav Nejsvětější svátosti v kostele
13.3.pondělíVýstav Nejsvětější svátosti v kostele
nácvik čtení při mši sv. pod vedením p. Strupkové - od 18,45 h.
14.3.úterýVýstav Nejsvětější svátosti v kostele
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
15.3.středaPřednáškové postní pásmo - "Krize smyslu pro hřích, svědomí a nemoci svědomí" - 18,45 h
16.3.čtvrtek
17.3.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
Křížová cesta - 17,30 v kostele
hodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
18.3.sobotafloorball - od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Brigádníků
19.3.nedělepředstavení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
20.3.pondělí
21.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
22.3.středaPřednáškové postní pásmo - "Život jako cesta smíření (styl života, příprava na svátost smíření, vnitřní uzdravení)" - 18,45 h
23.3.čtvrtekKřížová cesta pro děti - od 17,30 v kostele
představení divadla Miriam: Oskar a Růžová paní - od 19,30 hodin v sále
24.3.pátekKřížová cesta - 17,30 v kostele
25.3.sobotaPečení misijních koláčků - od 14h v učebně
26.3.neděleProdej misijních koláčků po mších sv. v 9 a 10,30 h
představení divadla Miriam: Perutinka - od 15 hodin v sále
27.3.pondělí
28.3.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
29.3.středaPřednáškové postní pásmo - "Obřad svátosti smíření" - 18,45 h
30.3.čtvrtekfarní mateřské centrum - od 9,30 h
31.3.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
Křížová cesta - 17,30 v kostele
Postní duchovní obnova mládeže na Šumavě na Ktiši

DUBEN 2006

1.4.sobotaPostní duchovní obnova mládeže na Šumavě na Ktiši
floorball - od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Brigádníků
2.4.nedělePostní duchovní obnova mládeže na Šumavě na Ktiši
3.4.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
4.4.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
5.4.středa
6.4.čtvrtekfarní mateřské centrum - od 9,30 h
představení divadla Miriam: Dny noci - od 19,00 hodin v sále
7.4.pátekschůzka ministrantů, nácvik na velikonoční svátky - 16-19 h
Křížová cesta - 17,30 v kostele
8.4.sobotazdobení vajíček, pletení pomlázek, figurky z marcipánového těsta aj... - od 10 h v učebně
Příležitost ke svátosti smíření - od 14h
Arcidiecézní setkání mládeže s panem kardinálem - od 9,00 v SSM v Kobylisích
9.4.nedělesvátost smíření - 14,00 - 18,00 h
10.4.pondělísvátost smíření - 10,00 - 12,00 h a 14,00 - 18,00 h
11.4.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
svátost smíření - 10,00 - 12,00 h a 14,00 - 18,00 h
12.4.středasvátost smíření - 10,00 - 12,00 h a 14,00 - 18,00 h
13.4.čtvrtekprogram pro děti - 8 - 13 h
svátost smíření - 14,00 - 18,00 h
14.4.pátekprogram pro děti - od 9 h
svátost smíření - 10,00 - 12,00 h a 14,00 - 18,00 h
Pobožnost křížové cesty - od 15,00 h v kostele
Obřady Velkého pátku - od 18 h v kostele
15.4.sobotasvátost smíření - 8,30 - 12,00 h a 14,00 - 17,00 h
16.4.neděle
17.4.pondělí
18.4.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
19.4.středapředstavení divadla Miriam: Pavla Mariánová - Recitál písní skupiny klíč, cikánské písně, spirituály - od 19,00 hodin v sále
20.4.čtvrtek
21.4.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
hodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
22.4.sobotafarní výlet
fotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
23.4.nedělepředstavení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
24.4.pondělí
25.4.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
26.4.středa
27.4.čtvrtek
28.4.pátek
29.4.sobotaPouť do Staré Boleslavi - odjezd v 8,00 h od kostela sv. Ludmily na Náměstí míru
fotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
30.4.neděleSvátost nemocných - při mši sv. v 9 hod.

KVĚTEN 2006

1.5.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
setkání křtěných v našem kostele - od 19 hod.
2.5.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
3.5.středa
4.5.čtvrtek
5.5.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
6.5.sobotaVíkend pro děti z prvního stupně v Řevnicích
fotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
7.5.neděleVíkend pro děti z prvního stupně v Řevnicích (info)
8.5.pondělíVíkend pro děti z prvního stupně v Řevnicích
9.5.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
10.5.středa
11.5.čtvrtek
12.5.pátek
13.5.sobotafotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
14.5.neděle20:00 - setkání modlitební skupiny Lectio Divina
15.5.pondělí
16.5.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
17.5.středa
18.5.čtvrtekNávštěva v Poslanecké sněmovně a diskuse o aktuálních zákonech
19.5.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
hodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
20.5.sobotafotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
21.5.neděle
22.5.pondělí
23.5.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
24.5.středa
25.5.čtvrtek
26.5.pátek
27.5.sobotafotbal - od 15 h. hřiště u ZŠ Brigádníků
4. celostátní misijní pouť na Velehradě.
Pouť katechetů v Praze na Loretě
28.5.neděleCirkus Giraldón - představení od 15 hod.
29.5.pondělí
30.5.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
31.5.středa

ČERVEN 2006

1.6.čtvrtek
2.6.pátekpříprava dětí na první svaté přijímání - 16-17 h
3.6.sobota
4.6.neděleSlavnost seslání Ducha svatého
5.6.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
sv.Bonifác
6.6.úterýsv.Norbert
7.6.středaInformativní setkání seniorů - po mši sv. v učebně
8.6.čtvrtek
9.6.pátek
10.6.sobotaZpověď dětí před prvním svatým přijímáním - od 17:00
11.6.nedělePrvní svaté přijímání dětí - mše sv. v 10:30
Dětský den - od 15:00
12.6.pondělí
13.6.úterý
14.6.středapředstavení divadla Miriam: Čarovné letní noci - Malá česká muzika Jiřího Pospíšila - od 19,00 hodin v sále
18:45 - učebna - přednáška Farní web na 99%
15.6.čtvrtekSlavnost Těla a krve Páně - mš sv. v 18:00 v katedrále
mše sv. u nás pouze v 7:00
16.6.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.6.sobotaFarní výlet
18.6.neděle20:00 - setkání modlitební skupiny Lectio Divina
19:00 - učebna - setkání rodiču o letních akcích dětí
19.6.pondělí
20.6.úterý
21.6.středa
22.6.čtvrtek
23.6.pátek
24.6.sobota
25.6.neděleMariánská pouť do Ostrova-Úmyslovic u Poděbrad - odjezd 13:15 od kostela
26.6.pondělíPouť dětí k Pražskému Jezulátku spolu se mší v 16:00
27.6.úterýSetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
Zpověď dětí před prázdninami - od 16:00
28.6.středaJáhenské svěcení Vladimíra Hudouska - 17:00
29.6.čtvrtek
30.6.pátek

ČERVENEC 2006

1.7.sobotaNa kolech po Šumavě
2.7.neděleNa kolech po Šumavě
3.7.pondělíNa kolech po Šumavě
4.7.úterýNa kolech po Šumavě
5.7.středaNa kolech po Šumavě
6.7.čtvrtekNa kolech po Šumavě
7.7.pátekNa kolech po Šumavě
8.7.sobotaNa kolech po Šumavě
9.7.neděle
10.7.pondělí
11.7.úterý
12.7.středa
13.7.čtvrtek
14.7.pátek
15.7.sobota
16.7.neděle
17.7.pondělí
18.7.úterý
19.7.středa
20.7.čtvrtek
21.7.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
22.7.sobota
23.7.neděle
24.7.pondělí
25.7.úterý
26.7.středa
27.7.čtvrtek
28.7.pátekCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
29.7.sobotaCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
30.7.neděleCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
31.7.pondělíCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec

SRPEN 2006

1.8.úterýCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
2.8.středaCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
3.8.čtvrtekCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
4.8.pátekCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
5.8.sobotaCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
6.8.neděleCestování po Slovenských horách - Roháče, Zuberec
7.8.pondělí
8.8.úterý
9.8.středa
10.8.čtvrtek
11.8.pátek
12.8.sobota
13.8.neděle
14.8.pondělí
15.8.úterý
16.8.středa
17.8.čtvrtek
18.8.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
19.8.sobota
20.8.neděle
21.8.pondělí
22.8.úterý
23.8.středa
24.8.čtvrtek
25.8.pátek
26.8.sobota
27.8.neděle
28.8.pondělí
29.8.úterý
30.8.středa
31.8.čtvrtek

ZÁŘÍ 2006

1.9.pátek
2.9.sobota
3.9.neděle
4.9.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
5.9.úterý
6.9.středa
7.9.čtvrtek
8.9.pátek
9.9.sobota
10.9.neděle
11.9.pondělí
12.9.úterý
13.9.středa
14.9.čtvrtek
15.9.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
16.9.sobota
17.9.neděle
18.9.pondělí
19.9.úterý
20.9.středa
21.9.čtvrtek
22.9.pátek
23.9.sobota
24.9.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
25.9.pondělí
26.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
27.9.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
28.9.čtvrtekPouť do Staré Boleslavi
Víkend rodin s dětmi - Podsedlice u Lovosic
29.9.pátekVíkend rodin s dětmi - Podsedlice u Lovosic
30.9.sobotasportovní odpoledne - fotbal - od 15,00 h
Víkend rodin s dětmi - Podsedlice u Lovosic

ŘÍJEN 2006

1.10.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
Víkend rodin s dětmi - Podsedlice u Lovosic
2.10.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
3.10.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
4.10.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
5.10.čtvrtek
6.10.pátek
7.10.sobotasportovní odpoledne - fotbal - od 15,00 h
setkání modlitební skupiny Lectio Divina - 20,00 h
8.10.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
9.10.pondělí
10.10.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
11.10.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
12.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
13.10.pátek
14.10.sobotaDrakiáda
sportovní odpoledne - fotbal - od 15,00 h
15.10.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
16.10.pondělí
17.10.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
18.10.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
19.10.čtvrtekKurz přirozeného plánování rodičovství - manželé Prentisovi - od 19 h ve farním sále
20.10.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
21.10.sobotasbírka pro misijní jarmark - odpoledne v učebně
sportovní odpoledne - fotbal - od 15,00 h
22.10.nedělemisijní jarmark v rámci misijní neděle
setkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
představení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
23.10.pondělí
24.10.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
25.10.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
příprava na svátost biřmování pro dospělé - 17,30 h
představení divadla Miriam: Oskar a růžová paní - od 19 hodin v sále
Podzimní prázdniny pro mladé v Příchovicích
26.10.čtvrtekPodzimní prázdniny pro mladé v Příchovicích
27.10.pátekPodzimní prázdniny pro mladé v Příchovicích
28.10.sobotaPodzimní prázdniny pro mladé v Příchovicích
29.10.nedělePodzimní prázdniny pro mladé v Příchovicích
30.10.pondělí
31.10.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně

LISTOPAD 2006

1.11.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
setkání se zástupcem ředitele ACh - 19,00 h
2.11.čtvrtek
3.11.pátek
4.11.sobotafarní výlet na Svatojánské proudy
setkání modlitební skupiny Lectio Divina - 20,00 h
5.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka - od 15 hodin v sále
setkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
6.11.pondělíživý růženec - po večerní mši sv. v kostele
7.11.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
8.11.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
příprava na svátost biřmování pro dospělé - 17,30 h
podzimní přednáškové pásmo - 18,45 - 20,00 h
9.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Kouzelný podzim - od 19 hodin v sále
10.11.pátek
11.11.sobotafloorball - od 14 h ve škole Brigádníků
lampiónový průvod - Vyšehrad v 16,00 h
přednáška dr. Susy "O zdraví" - od 14,30 hodin v sále
představení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
12.11.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
13.11.pondělí
14.11.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
15.11.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
příprava na svátost biřmování pro dospělé - 17,30 h
podzimní přednáškové pásmo - 18,45 - 20,00 h
16.11.čtvrtek
17.11.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
18.11.sobota
19.11.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
20.11.pondělí
21.11.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
22.11.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
23.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
24.11.pátekvíkendové setkání s bohoslovci pro chlapce od 15 let
25.11.sobotagenerální úklid kostela
floorball - od 14 h ve škole Brigádníků
víkendové setkání s bohoslovci pro chlapce od 15 let
26.11.nedělesetkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
víkendové setkání s bohoslovci pro chlapce od 15 let
představení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
27.11.pondělí
28.11.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
29.11.středapříprava na svátost biřmování pro dospělé - 17,30 h
podzimní přednáškové pásmo - 18,45 - 20,00 h
30.11.čtvrteknarozeniny P. Klenera

PROSINEC 2006

1.12.pátek
2.12.sobota10:00 - učebna - Adventní dílna
20:00 - setkání skupiny Lectio Divina
představení divadla Miriam: Oskar a růžová paní - od 19 hodin v sále
3.12.neděle9:00, 10:30 - mše sv. - svěcení adventních věnců
setkání mladých (13-17 let) po večerní mši sv.
4.12.pondělíModlitba živého růžence - po večerní mši sv. v kostele
5.12.úterý17:00 - farní sál - Mikulášská pro děti
setkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
6.12.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
7.12.čtvrtek
8.12.pátekPoutní mše sv. naší farnosti za účasti P. Klenera - v 18,00h
Adventní duchovní obnova pro mladé - Ktiš
9.12.sobotaAdventní duchovní obnova pro mladé - Ktiš
floorball - od 14 h ve škole Brigádníků
farní sál - rekolekce pro manželské páry
10.12.neděleAdventní duchovní obnova pro mladé - Ktiš
představení divadla Miriam: O pyšné noční košilce - od 15 hodin v sále
11.12.pondělí
12.12.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
13.12.středa9:30 - farní mateřské centrum - přednáška p. Imlaufové
17:30 - příprava na svátost biřmování pro dospělé
18:45 - farní sál - přednáška P. Balíka o liturgii
14.12.čtvrtek
15.12.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
16.12.sobotaPremiérové představení divadla Miriam: Osiřelé múzy - od 19 hodin v sále
17.12.nedělepředstavení divadla Miriam: Traxleři - Vánoční koncert - od 15 hodin v sále
19:00 - farní sál - muzikál Jesus Christ Supermlad
18.12.pondělí
19.12.úterýsetkání seniorů - od 10 h
rozhovory o víře pro mládež - 19,00 h
20.12.středafarní mateřské centrum - 9,30 - 12,00 h
představení divadla Miriam: Osiřelé múzy - od 19 hodin v sále
21.12.čtvrtek
22.12.páteksetkání ministrantů - 16,00 - 18,00 h
23.12.sobota
24.12.neděle
25.12.pondělí
26.12.úterýVánoční pobyt na horách v Příchovicích
27.12.středaVánoční pobyt na horách v Příchovicích
28.12.čtvrtekVánoční pobyt na horách v Příchovicích
29.12.pátekVánoční pobyt na horách v Příchovicích
30.12.sobotaVánoční pobyt na horách v Příchovicích
31.12.neděleVánoční pobyt na horách v Příchovicích
Twitter Facebook YouTube RSS