Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Podrobný kalendář akcí - 2003

LEDEN 2003

1.1.středa
2.1.čtvrtek
3.1.pátek
4.1.sobota
5.1.neděle
6.1.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
8.1.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
Úvod do křesťanství - 18,45 v učebně
9.1.čtvrtek
10.1.pátek
11.1.sobota
12.1.neděle
13.1.pondělí
14.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
15.1.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
16.1.čtvrtek
17.1.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
18.1.sobota
19.1.neděle
20.1.pondělí
21.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
přednáška B. Korejse: Jak správně zpívat při mši - od 18,45 ve farním sále
22.1.středaPremiéra divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
mariánská družina - od 17 hodin v učebně
23.1.čtvrtek
24.1.pátek
25.1.sobotaOLYMPIÁDA v prostorách ZŠ Brigádníků - sraz ve 14h u kostela nebo v 14,30 u školy
26.1.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
27.1.pondělí
28.1.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
sněmovní kroužek - po mši sv. v učebně
29.1.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
30.1.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
31.1.pátek

ÚNOR 2003

1.2.sobotapředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
2.2.neděle
3.2.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
5.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
mariánská družina - od 17 hodin v učebně
6.2.čtvrtek
7.2.pátek
8.2.sobota
9.2.neděle
10.2.pondělí
11.2.úterý
12.2.středa
13.2.čtvrtek
14.2.pátek
15.2.sobota
16.2.neděle
17.2.pondělí
18.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
19.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
mariánská družina - od 17 hodin v učebně
20.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
21.2.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
22.2.sobota
23.2.neděle
24.2.pondělí
25.2.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
26.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 ve farním sále
27.2.čtvrtek
28.2.pátekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále

BŘEZEN 2003

1.3.sobotadětský masopustní karneval - od 15 hodin ve farním sále
2.3.neděleSetkání Křesťan a práce ve 14,30 v učebně
3.3.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
5.3.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
Úvod do křesťanství - 18,45 v učebně
6.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
7.3.pátek
8.3.sobota
9.3.neděle
10.3.pondělí
11.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
12.3.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
13.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
14.3.pátek
15.3.sobota
16.3.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
17.3.pondělí
18.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
Lauriger: česko-latinské pašijové hry, farní sál v 19 hod.
19.3.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
Úvod do křesťanství - 18,45 v učebně
20.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Žalozpěv za 77 297 obětí - od 19 hodin v sále
21.3.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
22.3.sobotaprvní jarní výlet! - sraz v 7 hod. před kostelem
23.3.nedělevýstav Nejsvětější svátosti oltářní, 7-18h.
24.3.pondělívýstav Nejsvětější svátosti oltářní, 7-18h.
25.3.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
sněmovní kroužek - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 v učebně
výstav Nejsvětější svátosti oltářní, 7-18h.
26.3.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
výstav Nejsvětější svátosti oltářní, 7-18h.
27.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
28.3.pátek
29.3.sobotapečení misijních koláčků - od 14 hodin v učebně
30.3.neděle
31.3.pondělí

DUBEN 2003

1.4.úterý
2.4.středapředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
3.4.čtvrtekmariánská družina - od 17 hodin v učebně
4.4.pátek
5.4.sobota
6.4.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
7.4.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
8.4.úterý
9.4.středasetkání v rámci cyklu "Úvod do křesťanství" na téma: Slavení velikonočního třídenní - 18,45 hodin v sále
10.4.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19 hodin v sále
11.4.pátek
12.4.sobotapříležitost ke svátosti smíření za účasti tří zpovědníků - od 14 hodin
13.4.neděle
14.4.pondělí
15.4.úterý
16.4.středa
17.4.čtvrtek
18.4.pátek
19.4.sobota
20.4.neděle
21.4.pondělí
22.4.úterý
23.4.středa
24.4.čtvrtek
25.4.pátek
26.4.sobota
27.4.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
28.4.pondělí
29.4.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
představení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
30.4.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně

KVĚTEN 2003

1.5.čtvrtek
2.5.pátek
3.5.sobota
4.5.neděle
5.5.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.5.úterý
7.5.středa
8.5.čtvrtek
9.5.pátek
10.sobota
11.5.neděle
12.5.pondělí
13.5.úterý
14.5.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
15.5.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Jeden den, jedna noc - od 19 hodin v sále
16.5.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.5.sobota
18.5.neděle
19.5.pondělípředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19 hodin v sále
20.5.úterý
21.5.středa
22.5.čtvrtek
23.5.pátek
24.5.sobota
25.5.neděle
26.5.pondělí
27.5.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
28.5.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
29.5.čtvrtek
30.5.pátek
31.5.sobota

ČERVEN 2003

1.6.neděle
2.6.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.6.úterý
4.6.středa
5.6.čtvrtek
6.6.pátek
7.6.sobota
8.6.neděle
9.6.pondělí
10.6.úterýsněmovní kroužek - po mši sv. v učebně
11.6.středamariánská družina - od 17 hodin v učebně
12.6.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dámy a pánové - od 19 hodin v sále
13.6.pátek
14.6.sobota
15.6.neděle
16.6.pondělí
17.6.úterý
18.6.středa
19.6.čtvrtek
20.6.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
21.6.sobota18 h děkovná mše za 40 let kněžství - P. Marian
22.6.neděle
23.6.pondělí
24.6.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
25.6.středa
26.6.čtvrtek
27.6.pátek
28.6.sobota
29.6.neděle9 hod. - primice P. Jeronýma Hofmanna O. Praem.
30.6.pondělí

ČERVENEC 2003

1.7.úterý
2.7.středa
3.7.čtvrtek
4.7.pátek
5.7.sobota
6.7.neděle
7.7.pondělí
8.7.úterý
9.7.středa
10.7.čtvrtek
11.7.pátek
12.7.sobota
13.7.neděle
14.7.pondělí
15.7.úterý
16.7.středa
17.7.čtvrtek
18.7.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
19.7.sobota
20.7.neděle
21.7.pondělí
22.7.úterý
23.7.středa
24.7.čtvrtek
25.7.pátek
26.7.sobota
27.7.neděle
28.7.pondělí
29.7.úterý
30.7.středa
31.7.čtvrtek

SRPEN 2003

1.8.pátek
2.8.sobota
3.8.neděle
4.8.pondělí
5.8.úterý
6.8.středa
7.8.čtvrtek
8.8.pátek
9.8.sobota
10.8.neděle
11.8.pondělí
12.8.úterý
13.8.středa
14.8.čtvrtek
15.8.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
16.8.sobota
17.8.neděle
18.8.pondělí
19.8.úterý
20.8.středa
21.8.čtvrtek
22.8.pátek
23.8.sobotaletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
24.8.neděleletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
25.8.pondělíletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
26.8.úterýletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
27.8.středaletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
28.8.čtvrtekletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
29.8.pátekletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
30.8.sobotaletní tábor pro mladší školní děti (1.-4. třída) - Lvová u Jablonného v Podještědí
31.8.neděle

ZÁŘÍ 2003

1.9.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
3.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
4.9.čtvrtek
5.9.pátek
6.9.sobota
7.9.neděle
8.9.pondělí
9.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
10.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
11.9.čtvrtek
12.9.pátek
13.9.sobota
14.9.neděle
15.9.pondělí
16.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
17.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
18.9.čtvrtek
19.9.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
20.9.sobota
21.9.neděle
22.9.pondělí
23.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
24.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
25.9.čtvrtek
26.9.pátek
27.9.sobotaNárodní Svatováclavská pouť - Stará Boleslav.
Poutní mše sv. v 10h na Mariánském nám.
28.9.neděle
29.9.pondělí
30.9.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h

ŘÍJEN 2003

1.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
2.10.čtvrtek
3.10.pátek
4.10.sobota
5.10.neděle
6.10.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
8.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
9.10.čtvrtekPremiéra divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
10.10.pátekPodzimní duchovně-turistická obnova pro mládež
11.10.sobotaPodzimní duchovně-turistická obnova pro mládež
12.10.nedělePodzimní duchovně-turistická obnova pro mládež
13.10.pondělí
14.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
15.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
16.10.čtvrtek
17.10.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele.
18.10.sobota
19.10.neděle
20.10.pondělí
21.10.úterýPředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
22.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
23.10.čtvrtek
24.10.pátek
25.10.sobota
26.10.neděle
27.10.pondělí
28.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
29.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
30.10.čtvrtek
31.10.pátek

LISTOPAD 2003

1.11.sobota
2.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
3.11.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
5.11.středa
6.11.čtvrtek
7.11.pátek
8.11.sobotapředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
9.11.neděle
10.11.pondělí
11.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
12.11.středapředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
13.11.čtvrtek
14.11.pátek
15.11.sobota
16.11.neděle
17.11.pondělí
18.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
19.11.středa
20.11.čtvrtek
21.11.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
22.11.sobota
23.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
24.11.pondělí
25.11.úterýSPOLEČENSKÝ VEČER od 19 hodin v sále a učebně
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
26.11.středa
27.11.čtvrtek
28.11.pátekpředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
29.11.sobota
30.11.neděle

PROSINEC 2003

1.12.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.12.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
3.12.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
4.12.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
5.12.pátekMikulášská besídka pro děti - od 16,30 hodin v sále
6.12.sobotaPředzimní výlet pro děti a mládež
7.12.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
8.12.pondělíPoutní slavnost chrámu a celé farnosti - mše sv. v 18h
9.12.úterýpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
10.12.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
11.12.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Dny noci - od 19,30 hodin v sále
12.12.pátek
13.12.sobotaSetkání skautů Evropy - odpolední program v divadle Miriam
14.12.neděle
15.12.pondělí
16.12.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
17.12.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
18.12.čtvrtek
19.12.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
20.12.sobotaod 14 h udílení svátosti smíření (k dispozici 3 zpovědníci)
21.12.nedělepředstavení divadla Miriam: Zazpívejte si s námi české a evropské vánoční koledy - od 15 hodin v sále
22.12.pondělí
23.12.úterý
24.12.středaV 16 h dětská půlnoční mše sv.
Ve 24 h půlnoční mše sv.
25.12.čtvrtekmše sv. v 7, 9, 10.30 a 18 h
26.12.pátekmše sv. v 9 a 18 h
27.12.sobota
28.12.neděle
29.12.pondělí
30.12.úterý
31.12.středaMše sv. v 17 h - poděkování za uplynulý rok
Twitter Facebook YouTube RSS