Společenství seniorů

Společenství seniorů naší farnosti se pravidelně schází každé druhé úterý v měsíci od 9:30 do 12 hodin ve farní učebně. Od 10 hodin je v kostele půl hodiny adorace za mír ve světě. Po té se scházíme v učebně na agapé. Všichni jste srdečně zváni.

Na programu jsou zajímavosti zejména z církevního prostředí, rozličné příspěvky, co koho zaujalo. Často se setkání účastní P. Vladimír Kalík se zajímavými přednáškami. U kávy a šálku čaje čas rychle plyne, často se najde důvod k větší oslavě.

Čtvrté úterý v měsíci se podniká vycházka po zajímavostech Prahy, případně jejího blízkého okolí. Zkušení průvodci nás provází zajímavými místy.

Jednou ročně, zpravidla v červnu, se pořádá vícedenní zájezd do zajímavých míst naší země. Duchovní a poznávací zájezdy významně stmelují společenství.

Informace

  • Schůzky: Každé druhé úterý 9:30 – 12:00 v učebně.
  • Vycházky: Každé čtvrté úterý
  • Zájezdy: obvykle v červnu

Pro více informací sledujte plán akcí.

Staří mistři I

Společenství seniorů Vás zve 28. 2. 2023 na komentovanou prohlídku obrazové sbírky NGP.