Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Vánoce (č. 44)

- Úvodník
- Pražské Jezulátko - báseň Paula Claudela
- Modlitba v novém roce
- Bohoslužby o Vánocích


VÁNOCE

V čase vánočním
je štědrovečerní radost
projevem Boží velkorysosti.
Toto je mé vánoční přání
pro každého čtenáře Vzkříšení.

V uvedených dvou větách jsou použita slova, která sloužila jako nadpis úvodníků několika čísel Vzkříšení v minulých letech. Která to jsou?
Kdo z čtenářů to uhodne a přečte si ty jednotlivé úvodníky (pokud si je uschoval), bude mít nejen dost podnětů k letošnímu vánočnímu zamyšlení, ale zároveň si ověří, do jaké míry je věrným návštěvníkem našeho chrámu a čtenářem farního zpravodaje Vzkříšení.

P. Marian OSB

 

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
Paul Claudel

Sněží. Celý svět je asi mrtev. Jeť prosinec.
Avšak v malé světnici, můj Bože, jak dobře je přec!
V krbu jsou samé uhlíky červenavé,
jež vrhají na strop odlesky plavé,
a slyšeti není než vodu, jež potichounku vře.

Tam mezi dvěma postelemi na polici nahoře,
ve své skleněné kouli, korunu na hlavě nasazenu,
v jedné ruce držíc svět a druhou majíc připravenu,
by zakryla ty malé, jež k ní přijdou v důvěře,
když tak milé ve svého roucha slávě a nádheře
a skvostné pod tím širákem žlutým je,
Pražské Jezulátko trůní a panuje.

Před krbem, jenž je osvětluje, samo jen ve své skříni,
jako Hostie skrytá ve svatyni.
Dítě Boží bratříčky své do svítání ochraňuje nyní.

Neslyšitelna jako tiše stejnoměrný dech,
věčná přítomnost světnici plní v koutech všech
a k těm nevinným a prostým věcem se hodí!

Když je s námi, nic zlého se nám nepřihodí,
Lze klidně spáti: Ježíš, náš bratříček, je tu přeci,
je s námi, a s ním i všechny ty milé věci:
panenka překrásná, koník dřevěný
i ovečka jsou všechny tři tu v koutě složeny.

My spíme, však všechny ty naše milé věci jsou zde.
Záclony jsou zastřeny…Tam dole, neví se ani kde,
v noci a sněhu začínají jakés hodiny bíti.

Dítě v teplé postýlce s blažeností cítí,
že leží a že je tu někdo, kdo je má rád,
pohne se, šeptá cos, ručkou jako by chtělo něco brát,
chce se probudit, však ví, že může klidně spát.

 

MODLITBA V NOVÉM ROCE Pavel Roth

Nebeský Otče, daruj nám každý den trochu radosti, protože koupit si ji nelze…

Pošli nám do cesty někoho s malým úsměvem, povzbuzujícím slovíčkem, s jasným pohledem.

Ať přijde dlouho očekávaný dopis, ať se uzdraví drahý člověk, ať se vysvětlí nedorozumění!

Ukaž nám každý den něco krásného, kvetoucí květinu, statečného člověka, dobrý skutek, abychom z toho čerpali radost.

Otče, Ty jsi chtěl, aby radost byla něčím víc než požitkem a potěšením, které zaměstnává jen na okamžik naše smysly.

Radost jde hlouběji, dotýká se našeho nejhlubšího nitra a vyzařuje z nás dlouhou dobu.

Je štěstím z dobra, krásy, dokonalosti… je konec konců znovunalezením Tvých stop v obličeji člověka, v řádcích novin, v oblouku stavby. Je radostí z Boha.

Bez Tebe by nebylo žádné radosti, bez činu Tvého Syna by nebylo žádné radostné poselství.

Proto nás zbav těch smutných postav, které nám namlouvají, že křesťané se musí zármutkem nad špatností světa sami stát zarmoucenými.

Kdopak by se vůbec směl ještě radovat, ne-li my, kteří v Tobě máme všemohoucího, vševědoucího a ke všem dobrotivého Otce!

 

Bohoslužby o Vánocích 2001 - 2002

24. 12. pondělí - ŠTĚDRÝ DEN16 hod. dětská "půlnoční"
24 hod. půlnoční mše sv.
25. 12. úterý - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ7, 9, 10.30 a 18 hod. mše sv.
26. 12. středa - Sv. ŠTĚPÁNA9 a 18 hod. mše sv.
30. 12. neděle - SVATÉ RODINY7, 9, 10.30 a 18 hod. mše sv.
(obnova manželských slibů)
31. 12. pondělí - Sv. SILVESTRA17 hod. mše sv. a poděkování s chvalozpěvem TE DEUM
1. 1. 2002 úterý - NOVÝ ROK7, 9, 10.30 a 18 hod. mše sv.
6. 1. neděle - ZJEVENÍ PÁNĚ7, 9, 10.30 a 18 hod. mše sv.
Twitter Facebook YouTube RSS