Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Únor (č. 33)

- Úvodník
- Večer plný hvězd
  ... a ještě jedna odezva
  To cenné v nás
- Tvář naší farnosti - přehled činností
- Malá vzpomínka na velkého člověka
- PF 2000


ÚNOR

je velice zajímavý měsíc roku. Především je ze všech měsíců nejkratší. Jednou za čtyři roky se sice o den prodlouží, ale zůstává nejkratším měsícem i nadále.
Jak asi vznikl název "únor"? Nejsem jazykozpytcem, ale domnívám se (možná se mýlím), že výraz únor je od slova úhor, což je označení pro neplodnou, jalovou půdu, kde nic neroste - a to sebou přináší hlad a bídu. V dřívějších dobách možná býval mnohde tento druhý měsíc roku obdobím nedostatku - ztenčily se nebo došly zásoby obilí z minulého léta - do jara a s ním do čerstvé zeleniny, bylo ještě daleko. V únoru také nejvíce umírala novorozeňata. Možná, že bylo i více důvodů, pro které se únor stal "úho-rem" mezi ostatními měsíci.
A přece to s ním není tak nejhorší. Na jeho začátku stojí svátek světel - Hromnice (2. 2.), o kterých se světí svíce, jež jsou symbolem pravého Světla - Ježíše Krista, který svým životem a učením zažehl světlo v temnotách pohanského světa. Ve třetí třetině února je další svátek - Stolce apoštola Petra (22. 2.). Tento svátek svým způsobem jakoby dovršoval to, co začalo Hromnicemi (přesněji: svátkem - Uvedení Páně do chrámu). Ježíš zažehl světlo (Hromnice) - a světlo se ve světě rozzářilo - křesťanství zakotvilo (Stolec sv. Petra). Třetí svátek, který je většinou také v únoru (letos nikoli) je Popeleční středa - zahájení svatopostní doby - příprava na Velikonoce.
Naši předkové říkávali: "Únor bílý - pole sílí". Poslední léta sníh v únoru v Praze většinou nebývá, a proto vezměme tu pranostiku v duchovním smyslu - ať je pro nás křesťany únor duchovně plodným měsícem, třebaže nás budou odvádět různé atrakce - plesy, karnevaly, maškarády i tzv. matějská pouť a jiné zábavy, protože se naplno rozvine masopust.
Nechť únor pro nás není měsícem duchovního úhoru, ale velkou Boží nabídkou a pobídkou k vykonání co nejvíce dobrého na poli duchovním.
To Vám všem ze srdce přeji!

P. Marian OSB

 

VEČER PLNÝ HVĚZD

Ačkoli další strašnický společenský večer - "Večer plný hvězd" - již proběhl před pár týdny, musím se k němu, resp. ke hvězdám ještě vrátit. Mnoho myšlenek, které zrod večera provázelo, zůstalo nevyřčeno. Možná přijdou vhod právě v těchto zimních dnech, kdy jsou večery jakoby delší než jindy. A také se dostanou i k Vám, kteří jste onen listopadový večer ve farním sále chyběli.

Symbol hvězd je většinou vnímán pozitivně. Možná namítnete, že tu byly židovské žluté hvězdy nebo pěticípé rudé hvězdy, někteří si vzpomenou na zakázané filmy s hvězdičkou nebo jak po ráně do hlavy létají kolem ní hvězdičky... Ale to už se přibližujeme tím správným směrem. Hvězdičky kolem hlavy známe spíše z komiksů a komediálních výstupů, zatímco v reálu se nám spíše zatmí před očima.

No a od té tmy je k hvězdné noci již jen krůček. Nebeská tělesa si stejně většina z nás vybaví při vyslovení "hvězdy" nejdříve. A co je na nich tak pozitivního? Pohled na ně uklidňuje, nutí k zastavení, člověk obdivuje nebeský řád a přemýšlí, jaká hvězda by mohla být ta jeho. A padající hvězda, ačkoli vlastně umírá, přináší nevšední a vzrušující zážitek a děti věří, že se jim třeba splní jedno tajné přání.

Hezký, pravidelný tvar hvězdy, jak ji obvykle kreslíme, hledáme v rozkrojeném jablíčku, dal název třeba hvězdici, přemetu stranou neboli hvězdě, hvězdičkovému koření i vánoční hvězdě. A právě tu vyhrál Láďa Leška, který se stal hvězdou našeho večera. Každý z nás má šanci stát se hvězdičkou a přinášet světlo, radost těm kolem nás. Ať vaše lucerničky září a těší druhé jako ty, které vyrobily naše děti.

Helena

 

....a ještě jedna odezva

Poslední listopadový čtvrtek se ve Strašnické farnosti rozzářily hvězdy. Hvězdy, hvězdičky i malé zárodky, pouhé jiskřičky. Večer začal dětskou mší svatou, kterou sloužil náš pan kaplan Zbyšek. Mše začala příchodem dětí, které procházely temným kostelem k oltáři pouze za svitu svých ručně vyrobených luceren s motivem hvězd.

Společenský večer začínal vyhodnocením soutěže, která probíhala celý listopad, o nejhezčí vyrobenou hvězdu. Všechny děti pak dostaly odměnu v podobě večerníčku Rákosníček a hvězdy.

Celý večer pak návštěvníci mohli zhlédnout všechny soutěžní práce na malé výstavce. Dále bylo možné zakoupit si hvězdy ze slámy či hvězdná přání pro své blízké.

K večernímu setkání patřil také malý test vědomostí a hlavně paměti, neboť, jak organizátorka podotkla, většina lidí se vrátila duchem ke své maturitě, když hledali odpovědi na její otázky. Soutěžící, což byli všichni přítomní, měli za úkol vymyslet slavná jména na iniciály ze stejných písmen. Postupně se prošla celá abeceda a až na pár drobných výjimek jako písmena X či Q se nalezla odpověď téměř vždy.

Nedílnou součástí programu byla volba hvězdy večera. Padalo mnoho návrhů, např. dětské lucerničky, Rákosníček apod., ale hvězdou večera se nakonec stal Láďa, kterého výsledek zjevně velmi překvapil, neboť, jak sám podotkl, jako jeden zmála přítomných tento večer nevystoupil a nijak zvlášť se na přípravě nepodílel. Ovšem získaný titul si vzal k srdci a celý úklid byl pak v jeho režii. (Láďo, děkujeme).

Jako vždy bylo připravené skvělé občerstvení a celým večerem zněla hudba všeho druhu, pokud se nějak týkala hvězd. Během celého večera postupně vystoupilo několik "hvězd" naší farnosti. Několik zpěvaček a zpěváků se vystřídalo postupně na pódiu. Své místo zde našla i poezie p. Nejedlého, kterého večer a jak sám podotkl "výkony přítomných" inspiroval natolik, že během programu složil báseň, kterou pak na samém závěru přednesl. A byl to skutečný "bonbónek".

Poslední slova patří jako vždy pořadatelům, děkujeme za krásný večer!

Pavel

 

Báseň inspirovaná atmosférou společenského večera 25.11.1999

Petr Nejedlý
To cenné v nás

Hvězdy, hvězdy, hvězdičky,
jak vy krásné jste,
jako cukrující hrdličky,
do duší zazářte.

Rozjasněte blikající třpyt,
ať v srdcích rozbuší se zvony,
přece stojí za to žít,
život je neustále nový.

A ty zvony, ať zažehnou žár,
co vzhůru se bude dmout,
aby objevil se v očích dar,
a ony, jak hvězdy mohly druhým žhnout.

Hvězdy, hvězdy, hvězdičky,
ty, co z očí se smějí,
cukrujte dál, milé hrdličky,
pak vše v nové se změní.

 

TVÁŘ NAŠÍ FARNOSTI

Začátek nového století nás vybízí ohlédnout se trochu zpět a začít znovu a lépe, a považovat svou farnost za svou druhou rodinu a chovat se podle toho. Předkládáme stručný přehled farních činností v minulých letech.

Výklad Nového katechismu
je první a třetí středu v měsíci po mši svaté v učebně. Zúčastněte se i Vy zajímavých přednášek pana kaplana P. Z. Grzyba! Co jsme se ve škole učili, jsme už dávno zapomněli a mnozí ani neměli možnost na náboženství několik roků chodit. Tu hodinku jednou za čtrnáct dní určitě vyšetříte a budete překvapeni, co všechno nevíte.

JaN

Farní zpravodaj "VZKŘÍŠENÍ"
Co přineslo 33 čísel farních zpráv "VZKŘÍŠENÍ" našim farníkům? Zdá se, že kromě úvodního milého slova pana faráře celkem nic. Kromě v anketě na začátku vydávání, nikdo nepřišel s návrhem, nikdo nechtěl nic bližšího vědět, nikdo nepohaněl, ale ani neocenil různá témata, která jsme postupně předkládali: problém sekt, papežské encykliky (jen 2 si přišli nějakou vypůjčit), studium Bible, chování v kostele, v duchovní přípravě na Velikonoce 1999 jsme se také nevyznamenali. V soukromí slyšíme různé kritiky na život ve farnosti, ale anketní schránka v předsíni kostela zeje prázdnotou. Čtete vůbec náš farní zpravodaj? Prosíme, mluvte s námi, projevte svá mínění, potěšíte nás!

Vaše redakce "VZKŘÍŠENÍ"

Modlitební společenství
Scházíme se již 7 let, každý týden ve čtvrtek od 19 do 21 hodin v místnosti pro děti nebo v učebně.
Program:
- modlitba chvály a díků vlastními slovy,
- zpěv novějších písní a meditativních zpěvů s doprovodem kytary,
- přímluvná modlitba,
- četba úryvku z Písma
- osobní svědectví a zkušenosti sdělované členy kroužku, občas přednáška na aktuální téma nebo poslech přednášky z kazety.
Modlitební kroužek slouží zejména k:
- službě modlitbou za svět, církev, farnost i jednotlivce,
- modlitba vlastními slovy vede k tomu, že se učíme hlouběji prožívat liturgii i modlitbu samotnou,
- při čtení úryvků z Písma se snažíme o hlubší porozumění textům a o jejich aktualizaci do dnešního života, proto čtení doplňujeme o vlastní zkušenosti a svědectví na dané téma,
- mezi členy kroužku se vytváří užší přátelské vztahy, takže si dokážeme navzájem pomáhat a povzbuzovat se.
Společenství je otevřené všem, kdo cítí povolání k této službě; mohou přijít i ti, kteří mají zájem hlouběji prožívat působení Ducha Svatého v církvi. Je nutné nosit s sebou Písmo (Starý i Nový zákon).

Milena Pořízková

Večery mladých
Každou druhou středu v měsíci se v areálu našeho kostela schází mládež z celé Prahy. Arcidiecézní centrum pro mládež, Praha 4 - Kunratice připravuje pro tyto "Večery mladých" bohatý program: diskuse, výstavy, přednášky, hudební vystoupení, posezení s občerstvením. Duchovní program začíná mší svatou, adorací, možností svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Vstupné dobrovolné.

Charita
Farní charita Strašnice má 29 dobrovolných pracovníků - 26 žen a 3 muže. Bydlí v různých částech Prahy 10. Jsou nejrůznějších profesí. Poskytujeme na požádání různé služby, např. doprovod k lékaři, vyřizování na úřadech, předčítání, drobný nákup, návštěva osamělých, návštěva nemocných, modlitba breviáře, zašívání prádla, hlídání dětí apod.
Máme vývěsku v předsíni kostela, kde je též možno svá přání s adresou dát do schránky. Spolupracovníci Farní charity se schází 1x za měsíc. Termíny jsou na vývěsce v kostele. Ředitelkou Farní charity je MUDr. Nina Satorieová.

Farní poutě
Farnost se vydává nejméně na tři poutě ročně. Vloni byli farníci u našich přátel v rakouském Lappersdorfu a koncem dubna na týdenní pouti v Římě (máme z ní videokazetu, pozveme Vás na promítání). Každý rok navštívíme společně některé z mariánských poutních míst naší republiky - vloni to byla meditační zahrada v Plzni, klášter v Kladrubech a město Stříbro. V minulých letech jsme byli několikrát ve Staré Boleslavi, dále v Jablonném u sv. Zdislavy, v Kostelním Vydří, v Klokotech a na Lomečku, v Dobré Vodě a Nových Hradech. Letos se chystáme v únoru do Svaté země - z Betléma budeme po 8 dní vyjíždět autokarem po stopách Pána Ježíše.

Jarmila Neumannová

Farní knihovna
Za pět let jejího obnoveného provozu se počet knih zčtyřnásobil, takže nyní máme přes 4000 knih a publikací, některé z nich cenné, dokonce několik unikátů. Základem je duchovní četba od Biblí a knih o Bibli, přes filosofické publikace ke knihám, které nám ukazují cestu, jíž bychom se měli ubírat k věčnému cíli. Velmi oblíbené jsou životopisy svatých. Dále jsou zde odborné historické knihy i knihy poučné.
Zábavná literatura obsahuje knihy klasiků (vhodné pro studenty - povinná četba), básnické sbírky, romány vesnické i moderní, dobrodružné (i z válečné historie - četba pro muže), detektivky a dětské knihy od Káji Maříka k Foglarovi a velký výběr obrázkových Biblí pro děti. Děkujeme všem dárcům za krásné knihy.
Evidujeme 130 stálých čtenářů, ale přesto nás mrzí, když sympatická mladá maminka, kterou upozorňujeme na nabídku Biblí pro děti, se zeptá: "A kde ta knihovna vlastně je?"
Tedy: jsme ve druhém podlaží farní budovy, příchod z chodby kolem zpovědnic.
A jsme tu pro Vás.

Jarmila Neumannová

Každou druhou středu večer a poslední neděli v měsíci se v předsíni kostela prodávají knihy křesťanských vydavatelství. Můžete si případně podle katalogu objednat knihy, o které máte zájem.

Společnost sv. Vincence z Pauly v ČR
naše skupiny sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuka Neumanna
Mnozí jste tichými členy a bez velkých slov obětavě charitativně pracujete. V minulých letech jsme sebrali na 70 kg vlny, zatím jsou sklady plné a vlna se nesbírá. Obvazy pro malomocné z bavlněné příze plete jen jedna členka naší farnosti. V minulosti jsme odeslali 2 velké krabice šatstva Domovu sv. Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, letos krabici brýlí pro misie. Pro Domov Svaté rodiny v Praze jsme rozprodali jejich vánoční pohledy a odevzdali jsme jim 730,- Kč.

JaN

 

MALÁ VZPOMÍNKA NA VELKÉHO ČLOVĚKA

Je tomu už bezmála rok, ale přesně si to nepamatuji. Snad mi někdo připomene datum neděle, kdy byl u nás na mši svaté v 9 hod. pan Josef Lux.
Přišla jsem tehdy do kostela těsně před začátkem a to je ovšem příliš pozdě na to, aby si člověk sedl. Ale kdosi mi uvolnil na lavičce pod kůrem krajní místo, které jsem vděčně přijala. Po celou mši sv. stál vpravo od naší lavičky muž, kterého jsem slyšela zpívat a modlit se tak, že jsem si říkala: takhle by se měl chovat v kostele opravdový katolík! Hudební sluch a pěkný hlas měl od Pána Boha, ale ta pozornost se kterou se účastnil společných modliteb a zpěvů dávala tušit vnitřní postoj a opravdovou účast na mši sv. Když jsem se ke svému sousedovi obrátila při pozdravení pokoje, s překvapením jsem si tiskla ruku s Josefem Luxem. Usmíval se. Už několik měsíců se vědělo, že je nemocen, ale přece jen jsem netušila - aspoň tehdy - jak vážně. Říkám si teď, že pro něj asi nebylo snadné celou mši sv. stát. A přece v jeho hlase nebyla netrpělivost a v jeho upřímném úsměvu nebyla ani stopa bolestínství. Josef Lux se dokázal statečně usmívat až do své smrti.

RuKa

 

PF 2000 - Na čem záleží

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, zda z toho, co máme umíme dávat.
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,
ale na tom zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,
ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme hospodařit.
Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,
ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.
Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,
ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.
Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše ústa vyjadřovala úctu k pravdě.
Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli,
ale na tom, zda se mi snažíme uskutečňovat jeho vůli.
Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi,
ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale na tom, zda jsme připraveni setkat se s Bohem.

Neznámý autor

Twitter Facebook YouTube RSS