Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Archiv farního zpravodaje Vzkříšení

Ročník 2023

č. 140 - Seslání Ducha Svatého

verze pro tisk

č. 139 - Půst

verze pro tisk

Ročník 2022

č. 138 - Advent

verze pro tisk

č. 137 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 136 - Seslání Ducha Svatého

verze pro tisk

č. 135 - Půst

verze pro tisk

Ročník 2021

č. 134 - Advent

verze pro tisk

č. 133 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 132 - Seslání Ducha Svatého

verze pro tisk

č. 131 - Půst

verze pro tisk

Ročník 2020

č. 130 - Advent

verze pro tisk

č. 129 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 128 - Seslání Ducha Svatého

verze pro tisk

č. 127 - Půst

verze pro tisk

Ročník 2019

č. 126 - Advent

verze pro tisk

č. 125 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 124 - Seslání ducha svatého

verze pro tisk
č. 123 - Postní doba verze pro tisk

Ročník 2018

č. 122 - Advent

verze pro tisk

č. 121 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 120 - Seslání ducha svatého

verze pro tisk

č. 119 - Postní doba

verze pro tisk

Ročník 2017

č. 118 - Advent

verze pro tisk

č. 117 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 116 - Seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 115 - Postní doba

verze pro tisk

Ročník 2016

č. 114 - Advent

verze pro tisk

č. 113 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 112 - Seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 111 - Postní doba

verze pro tisk

Ročník 2015

č. 110 - Advent

verze pro tisk

č. 109 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 108 - Seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 107 - Postní doba

verze pro tisk

Ročník 2014

č. 106 - Advent

verze pro tisk

č. 105 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 104 - seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 103 - postní doba

verze pro tisk

Ročník 2013

č. 102 - Advent

verze pro tisk

č. 101 - sv. Václav

verze pro tisk

č. 100

verze pro tisk

č. 99 - postní doba

verze pro tisk

Ročník 2012

č. 98 - Advent

verze pro tisk

č. 97 - Září

verze pro tisk

č. 96 - Seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 95 - postní doba

verze pro tisk

Ročník 2011

č. 94 - Advent

verze pro tisk

č. 93 - Září

verze pro tisk

č. 92 - seslání ducha svatého

verze pro tisk

č. 91 - postní doba

verze pro tisk

č. 90 - hromnice

verze pro tisk

Ročník 2010

č. 89 - advent

verze pro tisk

č. 88 - Září

Úvodník
Z řeči bl. Johna Henryho Newmana po jmenování kardinálem (1879)
Slovo na okraj
Zprávy z farnosti
Program farnosti
Z farní kroniky
  Noc kostelů
  První svaté přijímání
  Farní pouť do Rokole
  Poutní místo Neratov
  Šumava na kolech 2010
  Primice v Lappersdorfu
  Společná rodinná dovolená v Mlýnickém Dvoře
  Mladí v Medjugorii 2010
  Letní farní tábor Vyšší Brod
  Poprvé na Mariapoli
  Poděkování
Pro děti
  Co se chystá pro děti
  Co se chystá pro farníky
Sexuální výchova dětí
Slovo na závěr

verze pro tisk

č. 87 - Seslání Ducha svatého

verze pro tisk

č. 86 - Postní doba

Úvodník
Habemus archiepiscopum
Slovo na okraj
Program farnosti
Z farní kroniky
  Duchovní obnova v Tammím: Výborně prožitý víkend
  Mikulášská
  Adventní audit manželství
  Adventní obnova
  Pouť do Filipova
  Celosvětové modlitební triduum MM
Od Lídy
  Pro děti
  Co se chystá pro děti
  Co se chystá pro farníky
Tváře naší farnosti - minulost - Josef Bohuslav Foerster
Tváře naší farnosti - současnost - Lucie Žáková
Farníci se svěřují
  Moje smrt
Mariina legie a její poslání ve farnosti
Volný čas je především stav duše
Slovo na závěr

verze pro tisk

Ročník 2009

č. 85 - Advent

Úvodník
Slovo na okraj
Program farnosti
Z farní kroniky
  Setkání se svatým Otcem u Pražského Jezulátka
  Návštěva papeže Benedikta XVI. - Kristus uprostřed nás
  Bohoslužba se svatým Otcem ve Staré Boleslavi
  Podzimní prázdniny v Klokotech
Od Lídy
  Pro děti
  Co se chystá
Farníci se svěřují
Slovo na závěr

verze pro tisk

č. 84 - Říjen

Úvodník
Slovo na okraj
Zprávy z farnosti
Program farnosti
Z farní kroniky
  První svaté přijímání
  Na kola a na vodu ve dnech 30. 6. – 6. 7.
  Celosvetové 20. výročí Mladifestu v Medjugorji
  Orlické hory 2009
  Letní farní putování Sobotín 2009

Tváře naší farnosti - Vojtěch Smolka
Od Lídy
  Pro děti - návštěva Svatého Otce
  Co se chystá
Farníci se svěřují
  Pouť na Velehrad
  Jedno významné výročí
Jedna velká provokace
Slovo na závěr

verze pro tisk
č. 83 - Výročí posvěcení kostela   verze pro tisk

č. 82 - Seslání Ducha svatého

Úvodník
Slovo na okraj
Zprávy z farnosti
Program farnosti
Z farní kroniky
  Iniciativa 17-11 - půlroční resumé
  Pouť svatou zemí
  Zimní tábor - Rokytnice 2009
  Pochod pro život
  Loutkářská dílna
  Jarní víkend - Kosova Hora
  1. máj v Hrádku u Vlašimi
  Biřmování
Od Lídy
  Pro děti - rok svatého Pavla
  Co se chystá
Farníci se svěřují
  Modlitby za rodiny v krizi
  Cesta k narození Kristýnky
Slovo na závěr

verze pro tisk

č. 81 - Velikonoce

Úvodník
Slovo na okraj
Zprávy z farnosti
Program farnosti
Z farní kroniky
  Pouť do Filipova
  Koncert duo Semplice
  Dětský karneval
  Třídenní modliteb
Od Lídy
  Pro děti
  Co se chystá
Portrét osobnosti - JUDr. Zdeněk Žemlička
Slovo na závěr
Velikonoční přání

verze pro tisk

č. 80

Úvodník
Slovo na okraj
Zprávy z farnosti
Program farnosti v roce 2009
Z farní kroniky
  Drakiáda
  Nymburk
  Návštěva z Lappersdorfu na naší farní pouti
  Sbírka oblečení pro Kosovo
  Rockové oratorium překvapilo
  Odpoledne pro seniory
  Kurz efektivního rodičovství
  Výroba adventních věnců
  Žehnání nových varhan
  Farní úklid
  Adventní duchovní obnova manželských párů
Od Lídy
  Pro děti
  Co se chystá
Svědectví
  Mou cestou je Maria
  Několik slov o hnutí Křesťan a práce
První Vánoce
Slovo na závěr
Kdo je Ježíš pro mě?

verze pro tisk

Ročník 2008

č. 79

Úvodník
Zprávy z farnosti
  Program farnosti ve školním roce 2008-2009
  Důležité akce ve farnosti
  Střešní krytina našeho kostela a fary
Z farní kroniky
  Mateřské centrum v Krkonoších
  Šumava s "klubíkem"
  Cyklotábor
  Výprava na Ukrajinu
  Letní pobyt v Tatrách
  Dětský tábor - Cizkrajov 2008
  Řím
  Poutní zájezd do Říma
  Svěcení vitráží v Lappersdorfu
Od Lídy
  Co se chystá
Tváře naší farnosti - Pavel Reumann
Mariina legie - Životní dílo Franka Duffa a jeho význam pro církev

verze pro tisk

č. 78 - Povolební

S Marií v rozhovoru s Ježíšem
Volby do pastorační rady
Zprávy z farnosti
Plánované akce na velké prázdniny 2008
Patnáctileté výročí farního zpravodaje
Z Albánie
  Albánie krásná, odloučená?
  Tradiční poděkování
Z Kosova...
Z farní kroniky
  Hory - Mariánská
  Velikonoční dílna
  Křížová cesta na Petříně
Od našich "starších"
Od Lídy
  Co se chystá
  Do farní kuchařky
Přemítání o farnosti III.
Mariina legie
Klečet u Pánových nohou

verze pro tisk

č. 77 - Půst

Úvodník
Zprávy z farnosti
Plán akcí na první pololetí roku 2008
Plánované akce na velké prázdniny 2008
Od našeho jáhna Vladimíra z Kosova
VIII. pěší pouť na Velehrad v srpnu 2008
Z farní kroniky
  Farní výlet do Brd
  Výroba adventních věnců
  Z návštěvy strašnické farnosti otcem kardinálem Vlkem
  Tříkrálová sbírka
  Pouť do Filipova
  Karneval 26. 1. 2008
Přemítání o farnosti II.
Farnost je věcí všech
Postup ustanovení pastorační a ekonomické rady v Praze - Strašnicích, rok 2008
Nejen pro děti
  Co jsme přichystali
  Co se chystá
Modlitba dvou srdcí (máme málo času)
Křížová cesta pro spěchající
Program farnosti - Velikonoce 2008

verze pro tisk

Ročník 2007

č. 76 - Advent

Narodí se?
8. prosince
Zprávy z farnosti
Nejen pro děti
  Milé děti
  Živý růženec rodin
  Co se chystá
Mariina legie ve farnosti
Z farní kroniky
  Jak jsme se měli na hoře Tábor
  Drakiáda
  Podzimní prázdniny s dětmi v Nymburku
  Betlémování
Přemítání o farnosti I.
Duchovní hudba - Galina Ustvolskaja
P. Jan Zemánek
Program farnosti - Vánoce 2007

verze pro tisk

č. 75 - Svatováclavské

Úvodník
Zprávy z farnosti
Z divadla Miriam
P. Vladimír
Od Lídy
  Podzimní akce pro děti
  Podzimní akce pro dospělé
Z farní kroniky
  Návštěva v Lappersdorfu 16.-17. 6. 2007
  Farní pouť do Kájova a Zlaté Koruny
  Cyklovýprava po šumavských nerovnostech
  Mladí ve Vysokých Tatrách
  Turecko 1.-16. 8. 2007
  S kamarády v Desné
  Dětský tábor Rokytnice 2007
  Albánie 2007
Několik poznámek ke správnému přijímání Eucharistie
Svatováclavská pouť

verze pro tisk

č. 74 - Posvícení (červen)

Úvodník
Posvícení – 13 let od posvěcení kostela
  Náš vymodlený kostel
  Jste jako budova... a kdo staví?
  Kontakty s Lappersdorfem
Otci Peterovi
  Z mateřského centra
  Poděkování za farnost
Budeme mít nového kaplana?
Kronika
  Poděkování za pomoc - dopis od otce Jana
  Obraťte se - výzva, která má smysl v každé době i v každém věku
  Náš výlet do Jitravy
  Prčice 07
  Farní výlet do Kutné Hory
  Svátost biřmování
Od Lídy
  První svaté přijímání a dětský den
  Dětský den farnosti
  Prázdniny a co v novém školním roce
Duchovní slovo na dovolené a prázdniny

verze pro tisk

č. 73 - Velikonoce

Úvodník
Zprávy z farnosti
Plánované akce na velké prázdniny 2007
Kronika
  Karneval
  Pobyt na Mariánské
  Slovensko 2007 (zima)
  Betlémská sobota
  Farní výlet po mariánských kostelech
  Obraťte se - situační divadlo jednoho herce
  Misijní koláče
  Duchovní obnova pro manželské páry
Z mateřského centra
Od Lídy
  Pro děti
  Akce pro děti
  Pojď si s námi zazpívat
Z knihovny
Mons. Karel Pilík

verze pro tisk

č. 72 - Leden

Úvodník
Zprávy z farnosti
Zprávy z Divadla Miriam
Dopis od otce Jana
Od Lídy
  Pro děti
  Od Mikuláše
  Pozvánky na další akce
Svátek Svaté rodiny
Farní charita
  Poděkování
Otci Peterovi k narozeninám
Náman

verze pro tisk

Ročník 2006

č. 71 - Advent

Úvodník
Pár podnětů ke svátosti smíření
Zprávy z farnosti
Čtěte, čtěte, čtěte
Z farní kroniky
  První svaté přijímání
  Cyrilometodějská pouť na Velehrad
  Podsedice
  Drakiáda
  Misijní jarmark
  Schůzky seniorů
  Farní úklid
Ideální knížka pro mladé i jejich rodiče
Tváře naší farnosti - Jiří Hrdý
Pro děti
  O Klárce, co uviděla Pána Boha
  Co se chystá
Rozjímejme...
Program farnosti - Vánoce 2006

verze pro tisk

č. 70 - Září

Úvodník
Zprávy z farnosti
Blahopřejeme všem tvůrcům farních internetových stránek
Společnost sv. Vincence z Pauly v ČR a naše farnost
Program farnosti ve školním roce 2006 – 2007
Z farní kroniky
  Dětský den
  Šumava 2006
  Roháče 2006
  Na táboře v Německu
  Farní tábor Jitrava 2006
Tváře naší farnosti - Ondřej Hlaváč
Křesťan a volby
Pro děti
  Připravované akce pro děti
  Připravované akce s Lídou pro dospělé
Vzpomínka na pouť do města Santiago de Compostela Zastavení
... a ohlédnutí se

verze pro tisk

č. 69 - Svatodušní svátky

Úvodník
Zprávy z farnosti
Co se chystá
Výhledy na nový školní rok
Kronika
  Vzpomínka
  Předvelikonoční malování vajíček a pletení pomlázek"
  Farní výlet do Koněprus a na Tetín
  Výlet do Řevnic
  Setkání nově pokřtěných
  Mezifarní turnaj v malé kopané
  Návštěva z Lappersdorfu 15. 5. 2006
Tváře naší farnosti - Iveta a Vladimír Hudouskovi
Znát pastýře
Pro děti
  První svaté přijímání a Dětský den
  Pouť k Pražskému Jezulátku se mší svatou
Poselství svatodušní

verze pro tisk

č. 68 - Březen

Úvodník
Zprávy z farnosti
Názor
Stalo se
  Nesmírný pobyt vesmírný
  Prázdniny ve "Vesmíru"
  Karneval
  Dobrá věc se podařila
  Farní mateřské centrum je otevřeno!
  Ministranské setkání v Kralupech nad Vltavou
Tváře naší farnosti - paní Lucie Churaňová
Jsme dobře připraveni přijímat Boha a jeho dary? - Nad knihou Léona Bloye "Chudá žena"
Pro děti
  O dvou zvonech aneb Proč zvony odlétají do Říma
  Plánované akce pro děti
Tip na výlet
Přišlo nám poštou...
Program farnosti - Velikonoce 2006

verze pro tisk

č. 67 - Leden

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Novinky farního webu aneb Druhá pětiletka
- Z farní kroniky
  O Mikulášské s anděly a čertem
  Prezentace knihy Teologie těla
  Adventní duchovní obnova – Příchovice
  1. ledna 2006
  Setkání ministrantů ve Strašnicích
- Mládež a naděje – Doc. Petr Sak
- Tváře naší farnosti - Zuzana Provazníková a Kryštof Suchý
- Úvaha
- Pro děti
- Plánované akce na velké prázdniny 2006
- Řada je na mně

verze pro tisk

Ročník 2005

č. 66 - Advent

- Úvodník
- Advent - Gertruda von Le Fort
- Zprávy z farnosti
- Rozhovor s otcem Janem Balíkem
- Pocta Panně Marii
- Předvánoční kulturní okénko
  Prezentace knihy Jana Pavla II. "Teologie těla"
  Zprávy z Divadla Miriam
  Několik tipů na vybrané kulturní akce v Praze a blízkém okolí
- Pro děti
  Děti se ptají nových kněží
- Z farní kroniky - Drakiáda
- Dopis
- Z knihovny
- Program farnosti - Vánoce 2005
- Vánoce - Gertruda von Le Fort

verze pro tisk

č. 65 - Září

- Úvodník
- Otec Jan
- Poděkování otci Janovi
- Zprávy z farnosti
- Naši noví duchovní otcové
  Velká výchovná šance
  Rozhovor s P. Peterem Kováčem
- Z farní kroniky
  Farní dětská pouť
  Veporské vrchy - Čierny Balog 31.7.-9.8.05
  Dětský tábor Dřevohostice
- Pro děti
- Co se můžeme naučit v příběhu o Arše Noemově
- Miluji Tě, Bože můj...

verze pro tisk

č. 64 - Svatodušní svátky

- Úvodník
- 42 let Otce Mariana ve Strašnicích
- Vzpomínky
- Praha 27.3.2005
- Zprávy z farnosti
- Duchovní obnova - Teorie a praxe
- Pro děti
- Elektronické nástroje - hudba budoucnosti?
- Onen náhlý vichr... - Papežský erb

verze pro tisk

č. 63 - Velikonoce

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Stalo se - z farní kroniky:
  Klíčové momenty běžkovýpravy Králický Sněžník 2005
  Tříkrálová sbírka
  Pečení pro radost
- Říká se jim feťáci...
- Sestra Lucie
- Kdo chodí tmami?
- Pro děti
- Politika jako evangelizace
- Příběh

verze pro tisk

č. 62 - Půst

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Stalo se - z farní kroniky: Adventní duchovně turistická obnova ve Vlkanově
- Tváře naší farnosti - ing. Ludmila Tylová
- Zhaslo mé světlo
- České řeholnice v Estonsku
- Pro děti
- Jak málo lidí miluje kříž Kristův

verze pro tisk

Ročník 2004

č. 61 - Advent

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Kulturní okénko
- Byli jsme na pouti
- Rok eucharistie
- Kolín nad Rýnem 2005
- Pro děti
- Jen díky Bohu
- Vánoční bohoslužby

verze pro tisk

č. 60 - Podzim

- Úvodník
- Pozdravení svatého Metoděje Neposkvrněné
- Z kroniky strašnické farnosti
- Duchovní hudba J. B. Foerstera
- Zprávy z farnosti
- Ohlédnutí za prázdninami
  Kolovýprava - Veselíčko
  Velkovýprava Poloniny 8. - 17. 8. 2004
  Putování do Nové země
- Pro děti
- O sv. Terezii z Lisieux

verze pro tisk

č. 59 - Posvícení

- Úvodník
- Desáté výročí posvěcení kostela NPPM ve Strašnicích
- Povídání s architektem
- Opsáno z farní kroniky
- Děti o kostele
- Zprávy z farnosti
- Z farní kroniky
  Duchovní obnova - Čížová
  Výlet na Babku a Skalku
  Zápisky z přechodu Lužických hor
  Lagiewniki
  Střípky z naší cesty - "Pouti národů" do Mariazell
- Kardinál Tomáš Špidlík: Poslední modlitba sv. Cyrila před smrtí
- Pro děti
- Naučil jsem se...

verze pro tisk

č. 58 - Velikonoce

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Z farní kroniky
  Masopustní karneval
  Jarní prázdniny na Mariánské
  Misijní koláčky
- Inspirace
- Duchovní hudba Oliviera Messiaena
- Pro děti
  Píseň díků
  Misijní koláčky
  Pouť do Jablonného v Podještědí
- Zmrtvýchvstání

verze pro tisk

č. 57 - Únor / půst

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- 12. společenský večer - ITALSKÝ VEČÍREK
- Reflexe nad společenskými večery - poděkování
- Hamburg 2003-2004
  Hamburský deník
- Pro děti
  Pečení misijních koláčků
- Zpytování svědomí
- Duchovní lis - zkouška

verze pro tisk

Ročník 2003

č. 56 - Vánoce

- Úvodník
- Vánoční
- Tajemství vtěleného slova

č. 55 - Advent

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Tváře naší farnosti - Eduard Krajník
- Stalo se...
  Duchovně-turistická podzimní obnova 2003
  Drakiáda
  Podzimní přechod Brd - pochod "pochod radikálů"
- Pro děti
- Kulturní tipy pro adventní a vánoční čas
- Pozor, nakažlivé! - rozhovor s Elenou Strupkovou o divadelní společnosti Petrklíč
- Pane, zavřel jsem tě do zlaté klece

verze pro tisk

č. 54 - Podzim

- Úvodník
- 1. Plenární sněm katolické církve ČR
- Prázdniny očima naší mládeže
  Lubnické dobrodružství
  Horní Orava 10. - 18. 8. 2003
  Výlet plný překvapení
  Letní dětské farní putování LVOVÁ 2003
- Zprávy z farnosti
- Pro děti
- Představení divadla Miriam
- Tváře naší farnosti - Lída Buriánová
- Za šťastné děti
- Vzpomínka

verze pro tisk

č. 53 - Červen

- Čtyřicítka
- Otci Marianovi
- Zprávy z farnosti
- Vzpomínka na pouť strašnické farnosti v dubnu 2002 (pokr.)
- Duchovně turistická obnova
- Pro děti
- Pouť do Jablonného
- Den dětí v naší farnosti
- Na prázdniny a dovolené...

verze pro tisk

č. 52 - Velikonoce

- Místo úvodníku
- Vzpomínka na pouť strašnické farnosti v dubnu 2002
- Pouť do Jablonného
- Karneval
- První jarní farní výlet na Lštění a do Hrusic
- Pečení misijních koláčků
- Pro děti
- Max Kašparů: Věroměr
- O pouti do Zelené Lhoty u Nýrska 12. 10. 2002
- Zvěst velké naděje...

verze pro tisk

č. 51 - Půst

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Nebojte se! Pozvedněte svůj hlas!
- Mariánská 2003 - výlet do Krušných hor
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh...
- Tváře naší farnosti - Helena Bajerová
- Pro děti
- Dětská olympiáda
- Co se má zpívat v kostele? - z besedy s B. Korejsem
- Postní zamyšlení

verze pro tisk

č. 50 - Novoroční

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Modlitební společenství - matky za své děti
- Pro děti
- Všechno má svůj smysl
- Otče, prosíme tě, odpusť nám...
- Motto pro rok 2003

verze pro tisk

Ročník 2002

č. 49 - Advent

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Náš kostel
- Tváře naší farnosti - Jarmila Neumannová
- Být spokojen se svým manželstvím
- Češi hrají písně z Taizé!
- Co v náboženství nebylo
- Pro děti
- Malé zastavení

verze pro tisk

č. 48 - Podzim

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Zkaženost světa
- Dva roky života aneb Farní web slaví
- Tváře naší farnosti - kaplan Jan Houkal
- Kam na dovolenou? Na Žďár...!
- Vzpomínka z dovolené
- Deset zlatých pravidel o modlitbě
- Stránka pro děti
- Píše nám radio Proglas
- Hádanka

verze pro tisk

č. 47 - Červen

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Farní pouť - duben 2002
- Krásná vzpomínka na večerní zážitek z poutního zájezdu
- Byl první máj, byl lásky čas...
- POUŤ K PANNĚ MARII - Pomocnici křesťanů na Chlumku v Luži
- Žďár nad Sázavou: NĚCO SE CHYSTÁ!
- Co lidstvo může očekávat od budoucnosti
- Chtěli jsme, aby odešel
- Stání
- Ráno s rybízem - báseň Františka Hrubína

verze pro tisk

č. 46 - Velikonoce

- Úvodník
- O nás bez nás?
- Zprávy z farnosti
- "První vlaštovky o anketě"
- Nová kniha
- Desatero přikázání

č. 45 - Postní doba

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Dodatek ke zprávám
- "Ohraná písnička"
- Zeď
- Eucharistie
- Jděte ve jménu Páně - báseň Paula Claudela
- Pro modlitbu a rozjímání
- Blahoslavenství
- Řidičův otčenáš
- Křesťanská vysílání na rozhlasových vlnách

Ročník 2001

č. 44 - Vánoce

- Úvodník
- Pražské Jezulátko - báseň Paula Claudela
- Modlitba v novém roce
- Bohoslužby o Vánocích

č. 43 - Advent

- Úvodník
- Český advent - báseň Rudolfa Medka
- Zprávy z farnosti
- Budeme mít pouť
- Společenský večer
- Čísla naší farnosti
- Tajemství mše svaté
- Nedělního večera - modlitba kněze
- Podobnost čistě náhodná?
- Dokonalá svoboda
- Adventní zamyšlení: Ještě včera
- Dříve neslušné už dnes nevadí?
- Rolandovy rohy
- K zamyšlení

č. 42 - Říjen

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Tváře naší farnosti - kaplan P. Daniel
- Kázání z neděle 23. září
- Kříž v našem kostele
- Blahoslavení tvůrci pokoje
- Opravdovost
- Jsme ti šťastní, bohatí, požehnaní, ale jsme i vděční?
- Zájezd sboru Cantus Amici do Itálie
- Děkujeme za kritiku
- Tajemství mše svaté

č. 41 - Červen

- Úvodník - Sedmička
- Zprávy z farnosti
- Velikonoční soutěž
- Tváře naší farnosti - paní D. a paní W.
- P. Jan Evangelista URBAN
- Krize víry
- Ze zpráv společnosti sv. Vincence z Pauly
- Farní dům u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
- Kdo je dobrý katolík?
- O třech sítech
- Marie nebo Marta

č. 40 - Velikonoce

- Úvodník - Kříž
- Zprávy z farnosti
- Dívejte se s námi
- Kdy bývají Velikonoce?
- Z Čech až na konec světa - vypráví flétna pí Magdaleny Bílkové
- Exercicie - to není nic pro mě
- Poutníkům na cestu

č. 39 - Postní doba

- Úvodník - Třicet pět let
- Česká biskupská konference - zastavení ve Strašnicích
- Zprávy z farnosti
- Jak mě dobří lidé s Boží pomocí vytáhli na Křiževac
- Dekalog ve vztahu k ekonomii
- Máme vůbec nějaké ctnosti?
- Knihy - O dvou pozoruhodných publikacích
- Naši světci (sv. Zikmund, sv. Norbert)
- Svatá Terezie z Avily
- Ze zpráv Společnosti sv. Vincence z Pauly

Ročník 2000

č. 38 - Vánoce

- Úvodník
- Významné životní jubileum
- VÁNOCE - báseň Jaroslava Seiferta
- Vánoce Františka z Assisi
- KOLEDA - báseň Jana Zahradníčka
- Křesťanství: Světlo z Betléma
- Domácí děti
č. 37 - Advent

- Úvodník - Advent
- Zprávy z farnosti
- Jak vznikal advent
- Tváře naší farnosti - pan Zemek
- Čas milosti
- Klikaté cesty křesťanské písně k posluchačům
- Utírejme prach
- Dětská a dospělá víra - z přednášky MUDr. J. Kašparů
- Naši světci - sv. Kosma a Damián, sv. Vít
- Ohlasy
- Smysl svatořečení bl. Anežky Přemyslovny

č. 36 - Podzim - Úvodník
- Dětské mše sv.
- Tváře naší farnosti - P. Zbyšek Grzyb
- 5. jubilejní - dětský - den ve Strašnicích
- Jak bylo o prázdninách
  Jiřetín 2000 - Lužické hory, 22. - 28. 7.
  Jak pan kaplan o prázdninách pořádal duchovní cvičení
- O lásce
- Naši světci (sv. Ludmila, sv. Václav)
- Z přednášky MUDr. Jaroslava Kašparů
č. 35 - Červen - Úvodník
- Pouť na Svatou Horu
- Slunce
- Divadlo Miriam
- Večery mladých
- Koncert Petra Lutky
- Farní pouť 2001
- Svátek hudby
- Jak se máme ve Strašnicích
- Naši světci (sv. Cyril a Metoděj)
- Unie katolických žen
č. 34 - Velikonoce - Úvodník
- Ples vršovické farnosti
- Velikonoční soutěž
- Rádio PROGLAS
- Jak se stát miliardářem
- TVÁŘE NAŠÍ FARNOSTI - Karel Duchek
- SNĚMOVNÍ KROUŽKY
  Sněmovní kroužek ve Strašnicích
  Sněmovní kroužek manželského společenství středního věku
  Úvaha nad sněmovními kroužky
- Pozdrav z pouti
- Byli jsme ve Svaté zemi!
č. 33 - Únor - Úvodník
- Večer plný hvězd - 8. společenský večer
  ... a ještě jedna odezva
  To cenné v nás
- Tvář naší farnosti - přehled činností
- Malá vzpomínka na velkého člověka
- PF 2000

Ročník 1999

č. 32 - Vánoce

- Úvodník - Velkorysost
- Putujeme k Pražskému Jezulátku
- Tváře naší farnosti - P. Marian
- Osobnosti kolem nás

č. 31 - Advent

- Úvodník - Dvanáct let
- Společenství rodičů
- Advent v manželství
- Kdo zpívá, dvakrát se modlí?
- NOVÝ KATECHISMUS - VI. pokračování - dokončení
- Dvakrát desatero

č. 30 - Říjen

- Úvodník - Pověra
- Zpěv zvonků
- Zrození zpěvníku
- Farní pouť do meditační zahrady v Plzni, do Kladrub a do Stříbra
- Nový katechismus - V. pokračování

č. 29 - Červen

- Zprávy z farnosti
- Čtvrteční dětské mše
- Celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře
- Rozhovor s P. Ladislavem Štefkem, ISch
- SOUŽITÍ - Jaké bylo a co přineslo otci Ladislavovi a nám?
- Nový katechismus - IV. pokračování
- Farní pouť do Říma 1999 - příloha zpravodaje
Twitter Facebook YouTube RSS