Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Podrobný kalendář akcí - 2004

LEDEN 2004

1.1.čtvrtek
2.1.pátek
3.1.sobota
4.1.neděle
5.1.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
7.1.středapředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
8.1.čtvrtek
9.1.pátek
10.1.sobotavánoční koncert folklorního souboru Kytice - od 16 h ve farním sále
11.1.neděle
12.1.pondělí
13.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
14.1.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
15.1.čtvrtekpremiéra divadla Miriam: Po nás ať přijde potopa! - od 19,30 hodin v sále
16.1.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
17.1.sobota
18.1.neděle
19.1.pondělí
20.1.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
21.1.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
22.1.čtvrtek"třídní schůzka" pro rodiče - od 20 h v učebně
23.1.pátek
24.1.sobota
25.1.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
26.1.pondělí
27.1.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
28.1.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
29.1.čtvrtek
30.1.pátek
31.1.sobotapředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále

ÚNOR 2004

1.2.neděle
2.2.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
3.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
4.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
5.2.čtvrtek
6.2.pátek
7.2.sobota
8.2.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
9.2.pondělí
10.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
11.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
12.2.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Po nás ať přijde potopa! - od 19,30 hodin v sále
13.2.pátek
14.2.sobotapředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
15.2.neděle
16.2.pondělí
17.2.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
18.2.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
19.2.čtvrtek
20.2.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
21.2.sobotaMasopustní karneval v ZŠ Brigádníků, sraz ve 14,30 před farou nebo v 15 h ve škole
22.2.neděle
23.2.pondělí
24.2.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
25.2.středaPopeleční středa, v 18 h mše sv.
26.2.čtvrtek
27.2.pátek
28.2.sobotapředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
29.2.neděle

BŘEZEN 2004

1.3.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
3.3.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
4.3.čtvrtek
5.3.pátek
6.3.sobotaPromítání videozáznamu lednové poutě do Říma "Jesličkový Řím" - od 14 hod. v sále
7.3.neděle
8.3.pondělí
9.3.úterý
10.3.středa
11.3.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
12.3.pátek
13.3.sobota
14.3.neděle
15.3.pondělí
16.3.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
17.3.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
představení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
18.3.čtvrtek
19.3.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
20.3.sobotapečení misijních koláčků - od 9 hodin v učebně
Duchovní obnova naší farnosti od 14 hod. v sále - obnovu povede P.ThMgr.Zdenek Wasserbauer (spirituál arcibiskupského semináře v Praze)
21.3.nedělepředstavení divadla Miriam: Pohádka za tři facky - od 15 hodin v sále
22.3.pondělí
23.3.úterýVýstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
24.3.středaVýstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Úvod do křesťanství - 18,45 v učebně
25.3.čtvrtekVýstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
představení divadla Miriam: Po nás ať přijde potopa! - od 19,30 hodin v sále
26.3.pátekVýstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
27.3.sobota
28.3.neděle
29.3.pondělí
30.3.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
rozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
31.3.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně

DUBEN 2004

1.4.čtvrtek
2.4.pátek
3.4.sobotaod 14 hodin příležitost ke svátosti smíření
4.4.neděle
5.4.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
6.4.úterýod 17 hodin svátost smíření pro děti
7.4.středa
8.4.čtvrtek
9.4.pátek
10.4.sobota
11.4.neděle
12.4.pondělí
13.4.úterý
14.4.středa
15.4.čtvrtek
16.4.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.4.sobotavýlet pro děti na Babku a Skalku
18.4.neděle
19.4.pondělí
20.4.úterý
21.4.středa
22.4.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
23.4.pátek
24.4.sobotapouť do Staré Boleslavi
25.4.nedělepředstavení divadla Miriam: Kalo a drak - od 15 hodin v sále
26.4.pondělí
27.4.úterýpředstavení divadla Miriam: Po nás ať přijde potopa! - od 19,30 hodin v sále
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
28.4.středa
29.4.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
30.4.pátekduchovní obnova pro mládež

KVĚTEN 2004

1.5.sobotaduchovní obnova pro mládež
2.5.neděleduchovní obnova pro mládež
3.5.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
4.5.úterý
5.5.středa
6.5.čtvrtek
7.5.pátek
8.sobota
9.5.neděle
10.5.pondělí
11.5.úterý
12.5.středa
13.5.čtvrtek
14.5.pátekpředstavení divadla Miriam: Bílé noci - od 19,30 hodin v sále
turistický víkend v Lužických horách pro mládež
15.5.sobotaturistický víkend v Lužických horách pro mládež
16.5.neděleturistický víkend v Lužických horách pro mládež
17.5.pondělí
18.5.úterý
19.5.středa
20.5.čtvrtek
21.5.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
22.5.sobota
23.5.neděle
24.5.pondělí
25.5.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
26.5.středa
27.5.čtvrtek
28.5.pátek
29.5.sobota
30.5.neděle
31.5.pondělí

ČERVEN 2004

1.6.úterý
2.6.středa
3.6.čtvrtek
4.6.pátek
5.6.sobotaodpoledne k dětskému dni od 15 hodin na hřišti ZŠ Brigádníků
6.6.neděleprvní svaté přijímání dětí - při mši sv. v 10,30 hodin
předpremiéra představení divadla Miriam: Perutinka - od 15,00 hodin v sále
7.6.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
8.6.úterý
9.6.středa
10.6.čtvrtek
11.6.pátek
12.6.sobota
13.6.neděle
14.6.pondělí
15.6.úterý
16.6.středa
17.6.čtvrtek10. výročí posvěcení chrámu za účasti kardinála Miloslava Vlka
18.6.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
19.6.sobota
20.6.neděle
21.6.pondělí
22.6.úterý
23.6.středa
24.6.čtvrtekvýlet do Botanické zahrady v Tróji; sraz ve 14,45 v Holešovicích na zastávce bus 112
25.6.pátek
26.6.sobotadětský celodenní výlet na ukončení školního roku
27.6.neděle
28.6.pondělí
29.6.úterýsetkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
30.6.středa

ČERVENEC 2004

1.7.čtvrtek
2.7.pátek
3.7.sobota
4.7.neděle
5.7.pondělí
6.7.úterý
7.7.středa
8.7.čtvrtek
9.7.pátek
10.7.sobota
11.7.neděle
12.7.pondělí
13.7.úterý
14.7.středa
15.7.čtvrtek
16.7.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
17.7.sobota
18.7.neděle
19.7.pondělí
20.7.úterý
21.7.středa
22.7.čtvrtek
23.7.pátek
24.7.sobota
25.7.neděle
26.7.pondělí
27.7.úterý
28.7.středa
29.7.čtvrtek
30.7.pátek
31.7.sobota

SRPEN 2004

1.8.neděle
2.8.pondělí
3.8.úterý
4.8.středa
5.8.čtvrtek
6.8.pátek
7.8.sobota
8.8.neděle
9.8.pondělí
10.8.úterý
11.8.středa
12.8.čtvrtek
13.8.pátek
14.8.sobota
15.8.neděle
16.8.pondělí
17.8.úterý
18.8.středa
19.8.čtvrtek
20.8.pátekhodinová adorace - po večerní mši sv. v kostele
21.8.sobota
22.8.neděle
23.8.pondělí
24.8.úterý
25.8.středa
26.8.čtvrtek
27.8.pátek
28.8.sobota
29.8.neděle
30.8.pondělí
31.8.úterý

ZÁŘÍ 2004

1.9.středa
2.9.čtvrtek
3.9.pátek
4.9.sobota
5.9.neděle
6.9.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
8.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
9.9.čtvrtek
10.9.pátek
11.9.sobota
12.9.neděle
13.9.pondělí
14.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
15.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
16.9.čtvrtekPřednáška prof. Zdeňka Mlčocha: Církev a svět (farní sál - 18,45 h)
17.9.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
18.9.sobota
19.9.neděle
20.9.pondělí
21.9.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
22.9.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
23.9.čtvrtek
24.9.pátek
25.9.sobota
26.9.neděle
27.9.pondělí
28.9.úterýNárodní Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi
29.9.středaPřednáška Dr. Josefa Musila: Vliv médií na člověka (farní sál - 18,45 h)
30.9.čtvrtek

ŘÍJEN 2004

1.10.pátekděkovná mše sv. k 75 výročí vzniku farnosti
2.10.sobota
3.10.neděle
4.10.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
5.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
6.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
7.10.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Návštěvník - od 19,30 hodin v sále
8.10.pátek
9.10.sobota
10.10.nedělepremiéra divadla Miriam: Perutinka (pohádka Paula Eluarda) - od 15 hodin v sále
11.10.pondělí
12.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
13.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
14.10.čtvrtek
15.10.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
16.10.sobota
17.10.neděle
18.10.pondělí
19.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
20.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
21.10.čtvrtek
22.10.pátek
23.10.sobotaDrakiáda - info na nástěnkách
24.10.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka (pohádka Paula Eluarda) - od 15 hodin v sále
25.10.pondělí
26.10.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně
27.10.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
28.10.čtvrtek
29.10.pátek
30.10.sobota
31.10.neděle

LISTOPAD 2004

1.11.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
2.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
3.11.středa
4.11.čtvrtekPREMIÉRA divadla Miriam: Oskar a Růžová paní - od 15 hodin v sále
5.11.pátek
6.11.sobota
7.11.neděle
8.11.pondělí
9.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
10.11.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
11.11.čtvrteklampionový průvod na Vyšehradě pro děti
12.11.pátekmodlitba "Slavnost světla" - příprava na Evropské setkání mladých pořádané komunitou bratří z Taizé - 20-22 hodin v kostele
13.11.sobota
14.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka (pohádka Paula Eluarda) - od 15 hodin v sále
15.11.pondělí
16.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
17.11.středa
18.11.čtvrtek
19.11.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
20.11.sobota
21.11.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka (pohádka Paula Eluarda) - od 15 hodin v sále
22.11.pondělí
23.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
24.11.středaÚvod do křesťanství - 18,45 v učebně
25.11.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Oskar a Růžová paní - od 19,30 hodin v sále
26.11.pátek
27.11.sobota
28.11.neděle
29.11.pondělí
30.11.úterýrozhovory o víře pro mládež - 18,45 h
setkání spolupracovníků farní charity - po mši sv. v učebně

PROSINEC 2004

1.12.středa
2.12.čtvrtekpředstavení divadla Miriam: Oskar a Růžová paní - od 19,30 hodin v sále
3.12.pátek
4.12.sobota
5.12.neděleMikulášská nadílka pro děti - od 17 hodin ve farním sále
6.12.pondělíživý růženec - od 19 hodin v kostele
7.12.úterý
8.12.středaSlavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie - poutní mše v 18 hodin
9.12.čtvrtek
10.12.pátek
11.12.sobota
12.12.nedělepředstavení divadla Miriam: Perutinka (pohádka Paula Eluarda) - od 15 hodin v sále
13.12.pondělí
14.12.úterý
15.12.středa
16.12.čtvrtek
17.12.pátekhodinová adorace - po mši sv. v kostele
18.12.sobota
19.12.neděleTraxleři - vánoční koncert (české vánoční koledy a písničky naší i evropské minulosti) - od 15 hodin v sále
20.12.pondělí
21.12.úterý
22.12.středa
23.12.čtvrtek
24.12.pátek
25.12.sobota
26.12.neděle
27.12.pondělí
28.12.úterý
29.12.středa
30.12.čtvrtek
31.12.pátek
Twitter Facebook YouTube RSS