Oslava 30 let od posvěcení našeho kostela

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie slaví v sobotu 15. června 30 let od posvěcení.

Oslavy začneme v 10 hodin mší svatou, kterou bude sloužit Mons. Stanislav Přibyl, litoměřický biskup a rodák naší farnosti. Při mši svaté čtyři mladí lidé přijmou svátost biřmování. Po mši svaté jste srdečně zváni na agapé a přátelské setkání do farního sálu.

Pane, do tvých rukou svěřujeme celou naši farnost. Děkujeme Ti za náš kostel, ve kterém můžeme zakoušet Tvou blízkost. Děkujeme Ti za všechny dobrodince, kteří přispěli k jeho vybudování, a prosíme Tě, abys jim odplatil svou milostí. Zvláště Ti děkujeme za všechny kněze, skrze které nám rozdáváš svou milost. Děkujeme Ti za tvou lásku,
kterou můžeme zakoušet při slavení svátostí. Prosíme tě, aby tento náš kostel byl opravdu znamením Tvé přítomnosti pro všechny, kteří žijí v našem okolí a abychom my sami byli pro všechny lidi zjevením Tvé dobroty a vlídnosti.

Panno Maria, ochránkyně naší farnosti, oroduj za nás. Amen.

Program

Slavnost – sobota 15. června 2024

  • 10:00 – mše sv. – celebruje Mons. Stanislav Přibyl
  • Během mše přijmou čtyři lidé svátost biřmování
  • Po mši sv. agapé  ve farním sále

Další akce