Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Dva roky života

Před dvěma lety byly spuštěny farní webovské stránky. Adresa https://www.farnoststrasnice.cz si postupně hledá cestu mezi naše oblíbené, navštěvované stránky. Na webu najdete všechny důležité informace týkající se farnosti. Základní struktura pokrývá následující oblasti:

  • O farnosti - údaje o místě včetně situační mapky, kněžích, historii i současnosti farnosti a samotném kostele
  • Život ve farnosti - obsahuje především kalendář akcí pořádaných v našem kostele i celém farním areálu, rozpis bohoslužeb a pravidelných akcí jako kupř. výuka náboženství
  • Aktivity - pokrývají činnosti různých skupin působících ve Strašnicích od hudebníků, přes děti, charitu až po knihovnu
  • Novinky - čerstvé zprávy z farnosti a novinky na našich stránkách
  • Farní zpravodaj - elektronická podoba Vzkříšení s několikaletým archivem starších čísel
  • Kontakty - spojení na farnost, webmastera, charitu apod., odkazy na stránky jiných farností v Praze

Během dvou let se podařilo některé rubriky rozšířit, jiné by si zasloužily obsah ještě doplnit a oživit. Víme o tom, ale k tomu potřebujeme spolupráci Vás, čtenářů a zejména Vás, kteří jste ve farnosti činní. Poskytněte nám obrázky, fotky, informace o činnosti i akcích, případně jiné dokumenty, které bychom mohli využít k tvorbě stránek. Vždyť jsou tu pro Vás - farníky, zároveň však vypovídají o nás a našem farním společenství. Bylo by škoda nevyužít tento mladý a perspektivní informační prostředek. Každým dnem přibývají jeho noví uživatelé a mnozí z nás patříme také mezi ně.

[graf - celková statistika]

Zmíněný stav dokládá i statistická sledovanost našeho webu. Nejvíce návštěv, resp. prudší vzestup byl zaznamenán vždy po provedení velkých změn - tedy v prvé řadě po uvedení webu v život a seznámení s ním na společenském večeru na podzim roku 2000 a po loňské kompletní přestavbě stránek (září - říjen 2001). Ještě jsme si nezvykli navštěvovat stránky pravidelně, ale v jednotlivých rocích se stále zvyšuje počet přístupů i počet jednotlivých uživatelů, kteří se na náš web dostanou. V roce 2000 se za měsíc připojovaly řádově maximálně desítky uživatelů, dnes jsou to již trojciferná čísla. Jsou zaznamenána připojení z různých míst republiky, ale také ze Slovenska, Vatikánu, Německa, Francie i dalších zemí. Řada lidí u nás má přístup k Internetu pouze ve škole nebo zaměstnání, jak naznačuje stoupající křivka během dopoledne, polední pauza na oběd a odpolední opětovný vzrůst.

[graf - statistika během dne]

Nejvíce návštěv často nastává na konci pracovní doby a zároveň v čase, kdy začíná levnější tarifní pásmo pro telefonní připojení (přibližně v 17 - 18 hod.). Někteří vytrvalci zasedají k počítači až v pozdějších večerních hodinách.

A jestlipak uhodnete, která část strašnického webu je nejnavštěvovanější? Je to právě Farní zpravodaj. A nečtou ho jen zdejší farníci. Povzbudivá a potěšující zpráva? Určitě ano. Na druhou stranu ale také zavazující pro redakci Vzkříšení a doufejme, že i motivující pro ty, jež by se mohli a měli podílet na tvorbě dalších rubrik.

Přeji nám všem dobré vykročení do třetího roku života!

Helena Bajerová (webmaster)

Twitter Facebook YouTube RSS