Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Pořad bohoslužeb

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Pondělí - Pátek18:00
Sobota7:00
18:00
Neděle7:00
9:00
10:30 - mše sv. s dětmi (kromě letních prázdnin)
18:00
Domov pro seniory Malešice*
Pátek13:15

Společná modlitba růžence

1/2 hod. před každou mší sv. (mimo neděle v 10:30)
živý růženec každé první pondělí v měsíci (kromě letních prázdnin)

Svátost smíření a osobní rozhovor s knězem

1/2 hod. před každou mší sv. a po domluvě s knězem

Adorace

Každý třetí pátek v měsíci po mši sv.

Vyřizování úředních záležitostí

Denně hodinu před mší sv.

Návštěva nemocných

Dle domluvy s knězem.

* Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, 108 00 Praha 10

Twitter Facebook YouTube RSS