Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Pořad bohoslužeb

Velikonoce 2019

Neděle14. 4.Květná neděle7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Čtvrtek18. 4.Zelený čtvrtek18.00 mše svatá
adorace v Getsemanské zahradě do 24.00
Pátek19. 4.Velký pátek8.00 – 18.00 adorace v Getsemanské zahradě
15.00 modlitba křížové cesty v kostele
18.00 obřady Velkého pátku
Sobota20. 4.Bílá sobota 8.00 modlitba breviáře v kostele
8.30 Effata – pro katechumeny
9.00 – 17.00 adorace u Božího hrobu
17.00 nešpory v kostele
20.00 Velikonoční vigilie
Neděle21. 4.Slavnost Zmrtvýchstání Páně7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Pondělí22. 4.Pondělí velikonoční9:00, 18:00

Svátost smíření

Čtvrtek11. 4.10:00-12:0014:00-18:00
Pátek12. 4.10:00-12:0014:00-18:00
Sobota13. 4.10:00-12:0014:00-18:00

Po domluvě je možný i jiný čas. Je vhodné využít možnosti svátosti smíření hodinu přede mší svatou během celé Postní doby. Mělo by být v zájmu každého, aby ve Svatém týdnu (po Květné neděli) byl už vyzpovídaný a připravený slavit Velikonoce s čistým srdcem. Rádi také navštívíme vaše nemocné u vás doma. Stačí požádat a domluvit se na návštěvě.

Pořad bohoslužeb

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Pondělí - Pátek18:00
Sobota7:00
18:00
Neděle7:00
9:00
10:30 - mše sv. s dětmi (kromě letních prázdnin)
18:00
Domov pro seniory Malešice*
Pátek13:15

Společná modlitba růžence

1/2 hod. před každou mší sv. (mimo neděle v 10:30)
živý růženec každé první pondělí v měsíci (kromě letních prázdnin)

Svátost smíření a osobní rozhovor s knězem

1/2 hod. před každou mší sv. a po domluvě s knězem

Adorace

Každý třetí pátek v měsíci po mši sv.

Vyřizování úředních záležitostí

Denně hodinu před mší sv.

Návštěva nemocných

Dle domluvy s knězem.

* Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, 108 00 Praha 10

Twitter Facebook YouTube RSS