Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Pořad bohoslužeb

Velikonoce 2017

Neděle9. 4.Květná neděle7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Čtvrtek13. 4.Zelený čtvrtek18:00 mše svatá
adorace v Getsemanské zahradě do 24:00
Pátek14. 4.Velký pátekadorace v Getsemanské zahradě
15:00 modlitba křížové cesty v kostele
18:00 obřady Velkého pátku
Sobota15. 4.Bílá sobota8:00 modlitba breviáře v kostele
8:30 Effata – pro katechumeny
celý den adorace u Božího hrobu do 18:00
18:00 nešpory v kostele
20:00 Velikonoční vigilie
Neděle16. 4.Slavnost Zmrtvýchstání Páně7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Pondělí17. 4.Pondělí velikonoční9:00, 18:00

Svátost smíření

Čtvrtek6. 4.10:00-12:0014:00-18:00
Pátek7. 4.10:00-12:0014:00-18:00
Sobota8. 4.10:00-12:0014:00-18:00

Po domluvě je možný i jiný čas. Je vhodné využít možnosti svátosti smíření hodinu přede mší svatou během celé Postní doby. Mělo by být v zájmu každého, aby ve Svatém týdnu (po Květné neděli) byl už vyzpovídaný a připravený slavit Velikonoce s čistým srdcem. Rádi také navštívíme vaše nemocné u vás doma. Stačí požádat a domluvit se na návštěvě.

Pořad bohoslužeb

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Pondělí - Pátek18:00
Sobota7:00
18:00
Neděle7:00
9:00
10:30 - mše sv. s dětmi (kromě letních prázdnin)
18:00
Domov pro seniory Malešice*
Pátek13:15

Společná modlitba růžence

1/2 hod. před každou mší sv. (mimo neděle v 10:30)
živý růženec každé první pondělí v měsíci (kromě letních prázdnin)

Svátost smíření a osobní rozhovor s knězem

1 hod. před každou mší sv. a po domluvě s knězem

Adorace

Každý třetí pátek v měsíci po mši sv.

Vyřizování úředních záležitostí

Denně hodinu před mší sv.

Návštěva nemocných

Dle domluvy s knězem.

* Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, 108 00 Praha 10

Twitter Facebook YouTube RSS Email