Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Pořad bohoslužeb

Vánoce 2017

Neděle24.12.4. adventní
Štědrý den
7:00, 9:00
16:00 (zvláště pro rodiče s dětmi)
24:00 (půlnoční)
Pondělí25.12.Narození Páně7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Úterý26.12.Svatý Štěpán9:00, 18:00
Sobota30.12.V oktávu Narození Páně7:00, 18:00
Neděle31.12.Svaté rodiny7:00, 9:00, 10:30, 18:00
vždy s obnovou manželských slibů
Pondělí1.1.Matky Boží Panny Marie7:00, 9:00, 10:30, 18:00
Pátek5.1.předvečer Zjevení Páně18:00 (svěcení vody, kadidla a křídy)
Sobota6.1.Slavnost Zjevení Páně7:00, 18:00
Neděle7.1.Svátek Křtu Páně7:00, 9:00, 10:30, 18:00

Svátost smíření

Čtvrtek21.12.10:00-12:0014:00-18:00
Pátek22.12.10:00-12:0014:00-18:00
Sobota23.12.10:00-12:0014:00-18:00

Po domluvě je možný i jiný čas. Je velmi dobré využít příležitosti ke svátosti smíření půlhodinu přede mší svatou během celé Adventní doby. Rádi také navštívíme vaše nemocné a seniory u vás doma.

Pořad bohoslužeb

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Pondělí - Pátek18:00
Sobota7:00
18:00
Neděle7:00
9:00
10:30 - mše sv. s dětmi (kromě letních prázdnin)
18:00
Domov pro seniory Malešice*
Pátek13:15

Společná modlitba růžence

1/2 hod. před každou mší sv. (mimo neděle v 10:30)
živý růženec každé první pondělí v měsíci (kromě letních prázdnin)

Svátost smíření a osobní rozhovor s knězem

1/2 hod. před každou mší sv. a po domluvě s knězem

Adorace

Každý třetí pátek v měsíci po mši sv.

Vyřizování úředních záležitostí

Denně hodinu před mší sv.

Návštěva nemocných

Dle domluvy s knězem.

* Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, 108 00 Praha 10

Twitter Facebook YouTube RSS Email