Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Novinky

Přesun páteční adorace

Pravidelná páteční adorace se zpěvy z Taizé se přesouvá na pátek 22. června.

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vyšlo nové číslo farního zpravodaje Vzkříšení č. 120.

Noc kostelů

I v našem kostele již tradičně proběhne 25. května 2018 Noc kostelů. Podívejte se do programu, co vás letos čeká.

Ohlášky

Připravili jsme pro vás nový RSS kanál ohlášek.

Informační desatero knihovny

Farní knihovna pro vás připravila Informační desatero pro návštěvníky farní knihovny.

Svatá Terezie z Lisieux

Poslechněte si audiozáznam přednášky Lady a Pavla Marešových a otce Pavla Poly o Terezii od Dítěte Ježíše a svaté Tváře.

Pravidelné akce

Zapojte se do dění ve farnosti a vyberte si z aktuálního seznamu pravidelných aktivit.

Madona z Osíka

Pokud jste neměli možnost být přítomni na přednášce Tajemství Madony z Osíka, můžete se podívat na videozáznam.

Dary farnosti

Vážení farníci, chod farního společenství závisí z velké části na vašich finančních darech. Chcete-li provoz farnosti podporovat dlouhodobě, doporučujeme zřízení trvalého příkazu ve prospěch účtu 283641309/0800. I malá, ale pravidelná částka umožní farnosti efektivnější hospodaření a dlouhodobé zajištění náročného provozu. Potvrzení o daru na vyžádání obdržíte za souhrn všech takto poslaných částek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Bankovní spojení

Zřídili jsme nový účet č. 2501142532/2010, který je určen výhradně pro platby za tábory, hory a ostatní akce pro děti. Veškeré ostatní platby můžete i nadále posílat na stávající hlavní účet farnosti č. 283641309/0800.

Starší zprávy

Dárky pro lidi bez domova

Komunita Sant´Egidio v Praze, která se stará o lidi chudé, bez domova a romské děti, pořádá již několik let na Boží hod vánoční oběd pro tyto lidi. Součástí je i podarování každého účastníka. Pokud byste chtěli, můžete komunitě pomoci s dárkem. Od neděle do středy bychom shromáždili Vámi darované věci - vhodné jsou čepice, rukavice, termohrnky, termosky, svítilny, nebo krabička s cukrovím. Dále i spacáky a deky. V neděli je možné nechat dárek v kavárně. V ostatní dny bude vzadu v kostele přede mší svatou na dárky krabice. Ve čtvrtek dopoledne vše odvezeme na arcibiskupství, které je jedním z míst konání oběda. Mnohokrát děkujeme, Pán Bůh zaplať!

Jarní prázdniny na Mariánské

O jarních prázdniných od 11. do 17. února 2018 zveme všechny děti a rodiny s dětmi lyžovat na chatu Permoník na Mariánské v Krušných horách. Cena pro děti je 3 000 Kč, pro rodiny dle dohody. Vyplněné přihlášky spolu se zálohou 1 000 Kč odevzdávejte v sakristii nejpozději do neděle 21. ledna. Poplatek je možné hradit také z FKSP.

Výuka náboženství

Přihlaste své děti na výuku náboženství. Rozvrh je stejný jako minulý rok.

Miloslav kardinál Vlk

V souvislosti s úmrtím Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka jsme připravili seznam několika zajímavých článků, videí a fotografií.

Seminář pro rodiny

V sobotu 1. dubna vás zveme na seminář věnovaný Encyklice papeže Františka Amorislaetitia. Od 9 do 15 hodin s P. Jendou Balíkem ve farním sále. Oběd a hlídání dětí zajištěno. Zájemci, zapisujte se, prosím, v sakristii.

Procházka Olšanskými hřbitovy

Další část volného cyklu komentovaných procházek Olšanskými hřbitovy plánujeme na sobotu 25. března 2017 od 14 hodin. Prohlédneme si zbytek I. hřbitova a II. hřbitov s hroby známých i zapomenutých umělců, vědců, techniků, podnikatelů a dalších osobností, mj. K. H. Borovského, bratří Thámů, A. Puchmajera, V. M. Krameria, V. K. Klicpery, primátora Dittricha, J. Božka a dalších. Sejdeme se u hřbitovního kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí.

Výchova dětí ve víře

V rámci středečního mateřského centra se 8. března od 10 hodin uskuteční druhá část přednášky pořádané Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském na téma Výchova dětí ve víře – jak mluvit s dětmi o Bohu, modlitba, mše svatá, prožívání neděle a liturgického roku s dětmi. Všichni zájemci (nejen z řad maminek s dětmi) jsou srdečně zváni. Hlídání dětí zajištěno.

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vyšlo nové číslo farního zpravodaje Vzkříšení. Kromě tradičních rubrik zde naleznete přehled bohoslužeb o Velikonocích.

Prohlídka Bílé hory

Farní společenství seniorů srdečně zve 18. října na komentovanou prohlídku poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře a památníku bitvy na Bílé hoře.

Podzimní prázdniny

Zveme všechny děti na společné podzimní prázdniny do Litoměřic.

Svatováclavská pouť

Zůčastněte se s námi Národní svatováclavské pouti. Vybrat si můžete ze dvou pěších a jedné cyklistické skupiny.

Podzimní puť k Roku milosrdenství

Srdečně vás zveme na podzimní pouť v rámci Roku milosrdenství do kostela Sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, kde je otevřena Svatá brána milosrdenství.

6. misijní kongres

Zveme všechny děti 1. října do Nymburka na 6. misijní kongres. Pro děti je připraven celodenní program.

Fotky z Krakova

Podívejte se na pár fotek ze setkání mládeže v Krakově.


Datum Autor Název
2017-03-10 17:24:47 Webmaster
2011-11-19 23:11:24 Webmaster
2011-02-19 08:35:00 Webmaster
2010-04-02 12:24:20 Webmaster eKnihovna
2010-01-24 08:19:24 Webmaster
2009-01-31 00:02:58 Webmaster
2008-12-31 22:29:24 Webmaster
2008-11-29 22:48:16 Webmaster Divadlo Miriam
2008-11-24 10:08:19 Webmaster
2008-04-29 07:54:27 Webmaster
2007-12-28 09:44:20 Administrator
2007-09-04 23:23:03 Andrew WYSIWYG editor
2007-08-25 19:52:04 Andrew On-line katalog knih
2007-04-14 14:36:24 Andrew
2006-07-14 13:02:45 Andrew
2006-05-24 03:15:00 Andrew
2006-05-22 22:37:06 Andrew RSS
2006-05-13 00:15:38 Andrew
2006-05-08 00:06:21 Andrew
2006-04-19 15:51:23 Andrew
Twitter Facebook YouTube RSS Email