Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Novinky

Ohlášky ke stažení
20. 10. 2018

Jarní prázdniny v Rokytnici

Přihlašujte se na jarní prázdniny v Rokytnici nad Jizerou od 16. do 23. února 2019. Cena 3 300 Kč.

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vyšlo nové číslo farního zpravodaje Vzkříšení č. 121.

Podzimní prázdniny v Klokotech

Přihlašujte své děti na podzimní prázdniny v Klokotech od 27. do 30. října.

Prohlídky pražských hřbitovů

Cyklus komentovaných prohlídek vybraných pražských hřbitovů pokračuje 26. září 2018 prohlídkou Nového židovského hřbitova v Praze na Olšanech.

Prohlídka sv. Klimenta

Společenství seniorů zve všechny zájemce v úterý 25. září 2018 na komentovanou prohlídku kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.

Svatováclavská pouť

Vydejte se s námi na pouť do Staré Boleslavi. Vybrat si můžete ze dvou pěších a jedné cyklistické skupiny.

Kurz STM PPR

Zúčastněte se kurzu symtotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který v naší farnosti začíná 11. října 2018.

Výstava Strašnice

Přijďte navštívit výstavu Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… v Muzeu hl. m. Prahy. Mimo mnoha dobových fotografií je k vidění i krátký amatérský film z roku 1939 zachycující oslavu Božího Těla s procesím vedeným P. Gargelou.

Pravidelné akce

Zapojte se do dění ve farnosti a vyberte si z aktuálního seznamu pravidelných aktivit.

Dary farnosti

Vážení farníci, chod farního společenství závisí z velké části na vašich finančních darech. Chcete-li provoz farnosti podporovat dlouhodobě, doporučujeme zřízení trvalého příkazu ve prospěch účtu 283641309/0800. I malá, ale pravidelná částka umožní farnosti efektivnější hospodaření a dlouhodobé zajištění náročného provozu. Potvrzení o daru na vyžádání obdržíte za souhrn všech takto poslaných částek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Starší zprávy

Noc kostelů

I v našem kostele již tradičně proběhne 25. května 2018 Noc kostelů. Podívejte se do programu, co vás letos čeká.

Dárky pro lidi bez domova

Komunita Sant´Egidio v Praze, která se stará o lidi chudé, bez domova a romské děti, pořádá již několik let na Boží hod vánoční oběd pro tyto lidi. Součástí je i podarování každého účastníka. Pokud byste chtěli, můžete komunitě pomoci s dárkem. Od neděle do středy bychom shromáždili Vámi darované věci - vhodné jsou čepice, rukavice, termohrnky, termosky, svítilny, nebo krabička s cukrovím. Dále i spacáky a deky. V neděli je možné nechat dárek v kavárně. V ostatní dny bude vzadu v kostele přede mší svatou na dárky krabice. Ve čtvrtek dopoledne vše odvezeme na arcibiskupství, které je jedním z míst konání oběda. Mnohokrát děkujeme, Pán Bůh zaplať!

Jarní prázdniny na Mariánské

O jarních prázdniných od 11. do 17. února 2018 zveme všechny děti a rodiny s dětmi lyžovat na chatu Permoník na Mariánské v Krušných horách. Cena pro děti je 3 000 Kč, pro rodiny dle dohody. Vyplněné přihlášky spolu se zálohou 1 000 Kč odevzdávejte v sakristii nejpozději do neděle 21. ledna. Poplatek je možné hradit také z FKSP.

Informační desatero knihovny

Farní knihovna pro vás připravila Informační desatero pro návštěvníky farní knihovny.

Svatá Terezie z Lisieux

Poslechněte si audiozáznam přednášky Lady a Pavla Marešových a otce Pavla Poly o Terezii od Dítěte Ježíše a svaté Tváře.

Výuka náboženství

Přihlaste své děti na výuku náboženství. Rozvrh je stejný jako minulý rok.

Madona z Osíka

Pokud jste neměli možnost být přítomni na přednášce Tajemství Madony z Osíka, můžete se podívat na videozáznam.

Miloslav kardinál Vlk

V souvislosti s úmrtím Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka jsme připravili seznam několika zajímavých článků, videí a fotografií.

Seminář pro rodiny

V sobotu 1. dubna vás zveme na seminář věnovaný Encyklice papeže Františka Amorislaetitia. Od 9 do 15 hodin s P. Jendou Balíkem ve farním sále. Oběd a hlídání dětí zajištěno. Zájemci, zapisujte se, prosím, v sakristii.

Procházka Olšanskými hřbitovy

Další část volného cyklu komentovaných procházek Olšanskými hřbitovy plánujeme na sobotu 25. března 2017 od 14 hodin. Prohlédneme si zbytek I. hřbitova a II. hřbitov s hroby známých i zapomenutých umělců, vědců, techniků, podnikatelů a dalších osobností, mj. K. H. Borovského, bratří Thámů, A. Puchmajera, V. M. Krameria, V. K. Klicpery, primátora Dittricha, J. Božka a dalších. Sejdeme se u hřbitovního kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí.

Výchova dětí ve víře

V rámci středečního mateřského centra se 8. března od 10 hodin uskuteční druhá část přednášky pořádané Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském na téma Výchova dětí ve víře – jak mluvit s dětmi o Bohu, modlitba, mše svatá, prožívání neděle a liturgického roku s dětmi. Všichni zájemci (nejen z řad maminek s dětmi) jsou srdečně zváni. Hlídání dětí zajištěno.

Prohlídka Bílé hory

Farní společenství seniorů srdečně zve 18. října na komentovanou prohlídku poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře a památníku bitvy na Bílé hoře.

Podzimní prázdniny

Zveme všechny děti na společné podzimní prázdniny do Litoměřic.

Svatováclavská pouť

Zůčastněte se s námi Národní svatováclavské pouti. Vybrat si můžete ze dvou pěších a jedné cyklistické skupiny.

Podzimní puť k Roku milosrdenství

Srdečně vás zveme na podzimní pouť v rámci Roku milosrdenství do kostela Sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, kde je otevřena Svatá brána milosrdenství.

6. misijní kongres

Zveme všechny děti 1. října do Nymburka na 6. misijní kongres. Pro děti je připraven celodenní program.

Fotky z Krakova

Podívejte se na pár fotek ze setkání mládeže v Krakově.


Datum Autor Název
2017-03-10 17:24:47 Webmaster
2011-11-19 23:11:24 Webmaster
2011-02-19 08:35:00 Webmaster
2010-04-02 12:24:20 Webmaster eKnihovna
2010-01-24 08:19:24 Webmaster
2009-01-31 00:02:58 Webmaster
2008-12-31 22:29:24 Webmaster
2008-11-29 22:48:16 Webmaster Divadlo Miriam
2008-11-24 10:08:19 Webmaster
2008-04-29 07:54:27 Webmaster
2007-12-28 09:44:20 Administrator
2007-09-04 23:23:03 Andrew WYSIWYG editor
2007-08-25 19:52:04 Andrew On-line katalog knih
2007-04-14 14:36:24 Andrew
2006-07-14 13:02:45 Andrew
2006-05-24 03:15:00 Andrew
2006-05-22 22:37:06 Andrew RSS
2006-05-13 00:15:38 Andrew
2006-05-08 00:06:21 Andrew
2006-04-19 15:51:23 Andrew
Twitter Facebook YouTube RSS Email