Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Novinky v době karantény

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Duchovní slovo otce Karla

Aktuality z farnosti

  • v pondělí a ve středu se opět scházejí maminky
  • náboženství opět v pondělí, úterý a ve středu
  • V pondělí 15. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude P. Karel sloužit děkovnou mši svatou. Sraz před farou v 15 hodin nebo v 15.50 před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. Po mši svaté dostanou děti, které chodí na náboženství, vysvědčení. Doprovod dětí od strašnické fary a zpět bude zajištěn.
  • Ve středu 17. června od 18 hodin - slavnost posvěcení našeho kostela a zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
  • V neděli 21. června v 10,30 primiční mše svatá novokněze Roberta Benno Štěpánka
  • Letní farní tábor Letošní letní prázdniny, dá-li Pán Bůh a nic se nezmění, vyrazíme do Brtnice u Jihlavy. Zveme tímto všechny děti školního věku, aby se k nám připojily a jely s námi! Datum tábora je 27. 7. – 7. 8. 2020.
    Přihlášky ke stažení (doc, pdf). Případné dotazy napište na mail anna.kafkova@gmail.com. Těšíme se na vás! Vedoucí a pomocníci

Nedělní e-katecheze pro děti

e-nábožko pro děti

Modlitby v čase nakažlivých nemocí

Twitter Facebook YouTube RSS