Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Novinky v době karantény

Program na prázdniny

 • bohoslužby v neděli v 7, 9, a 18 hodin, 1. poprázdninová bohoslužba v neděli v 10,30 v neděli 6. září
 • ostatní aktivity se během prázdnin nekonají - začínají v pondělí 7. září
 • všem přejeme požehnané prázdniny

Program farnosti ve školním roce 2020/2021

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Z doby koronavirové

  Duchovní slovo otce Karla
  Nedělní e-katecheze pro děti
  e-nábožko pro děti
  Modlitby v čase nakažlivých nemocí
Twitter Facebook YouTube RSS