Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Aktuální program

  • v neděli 6. září je opět nedělní mše svatá za účasti dětí - děti a učitelé dostanou požehnání do nového školního roku

  • od pondělí 7. září začínají pravidelné farní aktivity podle programu (více), především pro děti náboženství vždy od 16 hodin v učebně pondělí 1. a 2. třída, úterý 2. a 3. třída a předškolní děti (scházejí se ve farní klubovně v suterénu) středa 4. a 5. třída čtvrtek 2. stupeň začíná až od 3. října po domluvě mohou děti chodit i jiný den, hlavně, aby chodily

  • bohoslužby v neděli v 7, 9, a 18 hodin, 1. poprázdninová bohoslužba v neděli v 10,30 v neděli 6. září

  • příprava na 1. svaté přijímání, odložená z jara, začne pro děti i jejich rodiče v pátek 11. září od 16 hodin na faře. Dále pak každý pátek. V neděli 13. září při mši svaté v 10.30 budou děti představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. Dá-li Pán, v neděli 25. října při mši svaté v 10.30 přistoupí děti slavnostně k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání mladších sourozenců zajištěno. Více na webu (více) nebo na nástěnkách

  • v pondělí a ve středu dopoledne se scházejí maminky s malými dětmi, přivítáme i nové zájemkyně

Program farnosti ve školním roce 2020/2021

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Z doby koronavirové více...

Twitter Facebook YouTube RSS