Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Novinky

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vyšlo nové číslo farního zpravodaje Vzkříšení č. 127.

Ohlášky

Podrobné informace jsou k nahlédnutí zde.

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích, v pátek 17. dubna, dále pak každý pátek, kromě 1. a 8. 5., a to od 16 hodin na faře. V neděli 19. dubna při mši svaté v 10.30 budou děti slavnostně představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání. V neděli 7. června při mši svaté v 10.30 přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání mladších sourozenců zajištěno.

Prohlídka kostela svatého Apolináře

v úterý 18. února, mimořádně o týden dříve vzhledem k jarním prázdninám, je od 10 hodin naplánovaná komentovaná prohlídka kostela svatého Apolináře na Novém Městě. Společenství seniorů srdečně zve všechny zájemce. sraz v 9,05 před farou nebo v 9,50 h přímo před vchodem do kostela odjezd - tramvaj č. 22 ze zastávky Nádraží Strašnice v 9,11 h, autobus 148 z I. P. Pavlova, Sokolská ul, Lékařský dům v 9,45h do zastávky Apolinářská. Podrobnosti zde.

Jak naplnit prázdné hnízdo

Akce centra pro rodinu, jak naplnit prázdné hnízdo – v termínu 27.–29. března se opět uskuteční víkendové setkání pro rodiče, kterým odcházejí děti z domova. Přihlášky na e-mailu info@panskydumrozmital.cz nebo na telefonu 734 435 295. Programy v Penzionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem lze také zakoupit jako dárek v podobě voucheru. Více na www.panskydumrozmital.cz.

Jarní prázdniny v Rokytnici

Zveme děti a rodiny na jarní prázdniny v termínu od soboty 22. 2. do soboty 29. 2. 2020. Letos pojedeme opět na faru do Rokytnice nad Jizerou. Přihlášky zde. Těšíme se na vás! Anička a všichni vedoucí.

Pobyt seniorů a rodin

od úterý 9. do neděle 14. června 2020 zveme na již tradiční duchovní a poznávací pobyt, tentokrát u Sester františkánek Marie Immaculaty v penzionu Tode, Hrnčířská 14, Olomouc. O duchovní program se stará P. Vladimír, plánujeme výlety, prohlídky zajímavých památek apod. Cena pobytu kolem 3 000,- kč. Zájemci, hlaste se, prosím, závazně v sakristii spolu se zálohou 1 500 Kč nejpozději do 15. února. Na všechny se těší P. Vladimír a Lída

Pravidelné akce

Zapojte se do dění ve farnosti a vyberte si z aktuálního seznamu pravidelných aktivit.

Dary farnosti

Vážení farníci, chod farního společenství závisí z velké části na vašich finančních darech. Chcete-li provoz farnosti podporovat dlouhodobě, doporučujeme zřízení trvalého příkazu ve prospěch účtu 283641309/0800. I malá, ale pravidelná částka umožní farnosti efektivnější hospodaření a dlouhodobé zajištění náročného provozu. Potvrzení o daru na vyžádání obdržíte za souhrn všech takto poslaných částek. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Starší zprávy

Přednáška PhDr. Ivany Bernardové

přednáška PhDr. Ivany Bernardové v neděli 26. ledna od 15 hodin. Více na http://www.apha.cz/cpr-vychova-k-hodnotam.

Pouť Filipov 2020

Tříkrálová sbírka 2020 - koledníci

Naše farnost se letos opět zapojí. Koledování bude probíhat od 1. do 14. ledna 2020. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR, desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Zájemci o koledování se, prosím, hlaste v sakristii. Těšíme se na vás.

Jarní prázdniny v Rokytnici

Zveme děti a rodiny na jarní prázdniny v termínu od soboty 22. 2. do soboty 29. 2. 2020. Letos pojedeme opět na faru do Rokytnice nad Jizerou. Přihlášky zde. Těšíme se na vás! Anička a všichni vedoucí.

Pobyt seniorů a rodin

od úterý 9. do neděle 14. června 2020 zveme na již tradiční duchovní a poznávací pobyt, tentokrát u Sester františkánek Marie Immaculaty v penzionu Tode, Hrnčířská 14, Olomouc. O duchovní program se stará P. Vladimír, plánujeme výlety, prohlídky zajímavých památek apod. Cena pobytu kolem 3 000,- kč. Zájemci, hlaste se, prosím, závazně v sakristii spolu se zálohou 1 500 Kč nejpozději do 15. února. Na všechny se těší P. Vladimír a Lída

Zprávy z Centra pro rodinu

Přinášíme aktuální letní informace z Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského.

Vánoce očima dětí

Jako každoročně bosí karmelitáni kostela Pražské Jezulátko zvou děti od 4 do 15 let k účasti v tradiční vánoční výtvarné soutěži „Vánoce očima dětí“. Soutěží se ve třech věkových kategoriích. Výtvarné práce do soutěže je možné zasílat na adresu kostela do čtvrtka 19. prosince 2019. Podepsané je můžete také odevzdat u nás v sakristii do neděle 15. prosince. Všechny práce pak odešleme hromadně. Podrobnější informace o podmínkách soutěže naleznete na webových stránkách www.pragjesu.cz/soutez.

Vánoční koncert

Dětská literatura v katalogu

Doplnili jsme dětskou literaturu do katalogu knih v naší knihovně. Zároveň jsme tabulku rozšířili o zobrazení vročení.

Komentovaná prohlídka kostela

V úterý 26. listopadu od 10 hodin zve společenství seniorů na komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie Na Karlově. Podrobnosti na nástěnkách.

Nová knihy P. Jana Balíka

P. Jan Balík zve na prezentaci své nové knihy "S mladými ke Kristu", která se koná v úterý 3. prosince v 16 hodin v budově Arcibiskupství.

Potvrzení o daru pro farnost

Pro ty z vás, kteří jste požádali, jsou v sakristii k vyzvednutí potvrzení o daru pro farnost, použitelné pro odpočet z daní. Pokud by někdo další potřeboval potvrzení vystavit, neváhejte se na nás obrátit.

Zprávy z Centra pro rodinu

Přinášíme aktuální letní informace z Centra pro rodinu Arcibiskupství pražského.

Panský dům Rožmitál

Arcibiskupství pražské vás zve do penzionu Panský dvůr v Rožmitálu pod Třemešínem. Nejen k pobytu, ale i k účasti na rozmanitých kurzech, které se zde pořádají.

Připrava sálu v Arcibiskupském paláci

Rádi bychom oslovili dobrovolníky, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu a mohli pomoci připravit sál v Arcibiskupském paláci nebo semináři v pondělí 23. prosince, nebo přímo při svátečním obědě ve středu 25.12. na Boží hod vánoční.

Jáhenské svěcení

S vděčností za dar života, víry a povolání Vám oznamujeme, že skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu biskupa Václava Malého přijme Robert Benno Štěpánek jáhenské svěcení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v sobotu 7. září 2019 v 10 hodin.

Pidibazar

Naše farní mateřské centrum se zapojilo do sbírky dětských věcí pro dobročinný trh Pidibazar pro nedonošená miminka pořádaný Spolkem Aponedo. Výtěžek se využije na zvelebení neonatologických oddělení porodnice u Apolináře, která pečují o nedonošená miminka. Zájemci mohou přispět finančně nebo darováním dětského oblečení a potřeb, které se na bazaru budou v sobotu 26. ledna prodávat. Nase farnost je jedním ze sběrných míst, kam se mohou tyto věci nosit.

Vánoční oběd pro chudé a osamělé

Křesťanská komunita Sant Egidio pořádá 25. prosince každoroční oběd pro chudé a lidi bez přístřeší. Prostory zajišťuje pražské arcibiskupství a dejvický seminář, stále ale hledáme dobrovolníky, kteří by nám s organizací oběda pomohli. Informace, jak se zapojit, naleznete v letáku, nebo se obracejte na Hugo Kafku.

Výlet na zámek v Dobříši

Farní společenství seniorů zve všechny na výlet na zámek v Dobříši v úterý 11. prosince.

Večerní přednáška MC

Mateřské centrum zve všechny rodiče na večerní přednášku na téma Jak mluvit s dětmi aby nás poslouchaly i poslechly. V pondělí 19. listopadu od 19:30 přednáší Stanislava Hrušková. Cena 80-120 Kč podle počtu účastníků. Přihlášky zasílejte na e-mail sona.kruzikova@gmail.com.

Pro koho je manželství

Zveme vás na přednášku Jany Jochové, předsedkyně spolku Aliance pro rodinu, Pro koho je manželství? s podtitulem Boj o manželství na naší politické scéně. V úterý 13. 11. 2018 od 19:00 ve farním sále.

Jarní prázdniny v Rokytnici

Přihlašujte se na jarní prázdniny v Rokytnici nad Jizerou od 16. do 23. února 2019. Cena 3 300 Kč.

Prohlídky pražských hřbitovů

Cyklus komentovaných prohlídek vybraných pražských hřbitovů pokračuje 26. září 2018 prohlídkou Nového židovského hřbitova v Praze na Olšanech.

Prohlídka sv. Klimenta

Společenství seniorů zve všechny zájemce v úterý 25. září 2018 na komentovanou prohlídku kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.

Svatováclavská pouť

Vydejte se s námi na pouť do Staré Boleslavi. Vybrat si můžete ze dvou pěších a jedné cyklistické skupiny.

Noc kostelů

I v našem kostele již tradičně proběhne 25. května 2018 Noc kostelů. Podívejte se do programu, co vás letos čeká.

Dárky pro lidi bez domova

Komunita Sant´Egidio v Praze, která se stará o lidi chudé, bez domova a romské děti, pořádá již několik let na Boží hod vánoční oběd pro tyto lidi. Součástí je i podarování každého účastníka. Pokud byste chtěli, můžete komunitě pomoci s dárkem. Od neděle do středy bychom shromáždili Vámi darované věci - vhodné jsou čepice, rukavice, termohrnky, termosky, svítilny, nebo krabička s cukrovím. Dále i spacáky a deky. V neděli je možné nechat dárek v kavárně. V ostatní dny bude vzadu v kostele přede mší svatou na dárky krabice. Ve čtvrtek dopoledne vše odvezeme na arcibiskupství, které je jedním z míst konání oběda. Mnohokrát děkujeme, Pán Bůh zaplať!

Jarní prázdniny na Mariánské

O jarních prázdniných od 11. do 17. února 2018 zveme všechny děti a rodiny s dětmi lyžovat na chatu Permoník na Mariánské v Krušných horách. Cena pro děti je 3 000 Kč, pro rodiny dle dohody. Vyplněné přihlášky spolu se zálohou 1 000 Kč odevzdávejte v sakristii nejpozději do neděle 21. ledna. Poplatek je možné hradit také z FKSP.

Informační desatero knihovny

Farní knihovna pro vás připravila Informační desatero pro návštěvníky farní knihovny.

Svatá Terezie z Lisieux

Poslechněte si audiozáznam přednášky Lady a Pavla Marešových a otce Pavla Poly o Terezii od Dítěte Ježíše a svaté Tváře.

Výuka náboženství

Přihlaste své děti na výuku náboženství. Rozvrh je stejný jako minulý rok.

Madona z Osíka

Pokud jste neměli možnost být přítomni na přednášce Tajemství Madony z Osíka, můžete se podívat na videozáznam.

Miloslav kardinál Vlk

V souvislosti s úmrtím Jeho Eminence Miloslava kardinála Vlka jsme připravili seznam několika zajímavých článků, videí a fotografií.

Seminář pro rodiny

V sobotu 1. dubna vás zveme na seminář věnovaný Encyklice papeže Františka Amorislaetitia. Od 9 do 15 hodin s P. Jendou Balíkem ve farním sále. Oběd a hlídání dětí zajištěno. Zájemci, zapisujte se, prosím, v sakristii.

Procházka Olšanskými hřbitovy

Další část volného cyklu komentovaných procházek Olšanskými hřbitovy plánujeme na sobotu 25. března 2017 od 14 hodin. Prohlédneme si zbytek I. hřbitova a II. hřbitov s hroby známých i zapomenutých umělců, vědců, techniků, podnikatelů a dalších osobností, mj. K. H. Borovského, bratří Thámů, A. Puchmajera, V. M. Krameria, V. K. Klicpery, primátora Dittricha, J. Božka a dalších. Sejdeme se u hřbitovního kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí.

Výchova dětí ve víře

V rámci středečního mateřského centra se 8. března od 10 hodin uskuteční druhá část přednášky pořádané Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském na téma Výchova dětí ve víře – jak mluvit s dětmi o Bohu, modlitba, mše svatá, prožívání neděle a liturgického roku s dětmi. Všichni zájemci (nejen z řad maminek s dětmi) jsou srdečně zváni. Hlídání dětí zajištěno.

Prohlídka Bílé hory

Farní společenství seniorů srdečně zve 18. října na komentovanou prohlídku poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře a památníku bitvy na Bílé hoře.

Podzimní prázdniny

Zveme všechny děti na společné podzimní prázdniny do Litoměřic.

Svatováclavská pouť

Zůčastněte se s námi Národní svatováclavské pouti. Vybrat si můžete ze dvou pěších a jedné cyklistické skupiny.

Podzimní puť k Roku milosrdenství

Srdečně vás zveme na podzimní pouť v rámci Roku milosrdenství do kostela Sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, kde je otevřena Svatá brána milosrdenství.

6. misijní kongres

Zveme všechny děti 1. října do Nymburka na 6. misijní kongres. Pro děti je připraven celodenní program.

Fotky z Krakova

Podívejte se na pár fotek ze setkání mládeže v Krakově.


Datum Autor Název
2017-03-10 17:24:47 Webmaster
2011-11-19 23:11:24 Webmaster
2011-02-19 08:35:00 Webmaster
2010-04-02 12:24:20 Webmaster eKnihovna
2010-01-24 08:19:24 Webmaster
2009-01-31 00:02:58 Webmaster
2008-12-31 22:29:24 Webmaster
2008-11-29 22:48:16 Webmaster Divadlo Miriam
2008-11-24 10:08:19 Webmaster
2008-04-29 07:54:27 Webmaster
2007-12-28 09:44:20 Administrator
2007-09-04 23:23:03 Andrew WYSIWYG editor
2007-08-25 19:52:04 Andrew On-line katalog knih
2007-04-14 14:36:24 Andrew
2006-07-14 13:02:45 Andrew
2006-05-24 03:15:00 Andrew
2006-05-22 22:37:06 Andrew RSS
2006-05-13 00:15:38 Andrew
2006-05-08 00:06:21 Andrew
2006-04-19 15:51:23 Andrew
Twitter Facebook YouTube RSS