Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

E-knihovna

Připravili jsme pro vás několik zajímavých titulů, které nejsou dostupné v tištěné formě, ale přesto stojí za pozornost.

TitulAutorRokPoznámka
Centesimus AnnusJan Pavel II.1991Encyklika Jana Pavla II. ke 100. výročí Rerum novarum.
Dies DominiJan Pavel II.1998Apoštolský list papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím katolické církve o svěcení dne Páně.
Dives in misericordiaJan Pavel II.1980Encyklika Jana Pavla II. O Božím milosrdenství.
Dominum et VivificantemJan Pavel II.1986Encyklika Jana Pavla II. O Duchu svatém v životě církve a světa.
Ecclesia de EucharistiaJan Pavel II.Encyklika Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o eucharistii a jejím vztahu k církvi.
Ecclesia in EuropaJan Pavel II.2003Posynodální apoštolská exhortace o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu.
Evangelium vitaeJan Pavel II.1995Encyklika Jana Pavla II. O životě, který je nedotknutelné dobro z 25. března 1995.
Familiaris consortioJan Pavel II.1981Apoštolská adhortace Jana Pavla II. O úkolech křesťanské rodiny v současném světě.
Fides et RatioJan Pavel II.1998Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům katolické církve O vztazích mezi vírou a rozumem.
Christifideles laiciJan Pavel II.1988Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O ovolání a poslání laiků v církvi a ve světě.
Jan Pavel II. dětemJan Pavel II.1994List Jana Pavla II. dětem u příležitosti roku rodiny.
Jan Pavel II. rodinámJan Pavel II.1994List Jana Pavla II. rodinám u příležitosti roku rodiny.
Jan Pavel II. starým lidemJan Pavel II.List Jana Pavla II. starým lidem.
Jan Pavel II. umělcůmJan Pavel II.List Jana Pavla II. dětem umělcům.
Laborem ExercensJan Pavel II.1981Encyklika Jana Pavla II. o lidské práci.
Mane Nobiscum DomineJan Pavel II.2004Apoštolský list papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím laikům k roku eucharistie.
Mulieris dignitatemJan Pavel II.1988Apoštolský list papeže Jana Pavla II. O důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku z 15. srpna 1988.
Novo Millennio IneunteJan Pavel II.2000Apoštolský list papeže Jana Pavla II. na závěr jubilejního roku 2000.
Redemptor HominisJan Pavel II.1979Encyklika Jana Pavla II. Vykupitel světla.
Redemptoris CustosJan Pavel II.1989Apoštolská adhortace Jana Pavla II. o svatém Josefovi a jeho poslání v životě Krista i církve.
Redemptoris MaterJan Pavel II.1987Encyklika Jana Pavla II. o blahoslavené Panně Marii v životě putující církve.
Redemptoris MissioJan Pavel II.1990Encyklika Jana Pavla II. o stálé platnosti misijního poslání.
Rosarium Virginis MariaeJan Pavel II.2002Apoštolský list Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence.
Salvici DolorisJan Pavel II.1984Apoštolský list Jana Pavla II. o křesťanském smyslu lidského utrpení.
Sollicitudo rei socialisJan Pavel II.1987Encyklika Jana Pavla II. o starosti církve o sociální otázky.
Spiritus et SponsaJan Pavel II.2003Apoštolský list Jana Pavla II. k příležitosti XL. výročí vyhlášení konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium.
Ut unum sintJan Pavel II.1995Encyklika jana Pavla II. o ekumenickém úsilí.
Veritatis splendorJan Pavel II.1993Encyklika Jana Pavla II. o základech morálního učení církve.
Zasvěcení Panně Mariisv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Donum vitaeKongregace pro nauku víry1987O respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození.
Naše víraFarnost Strašnice2013Výběr základních článků katolické víry.

Pastýřské listy

Homilie

Liturgické texty

Twitter Facebook YouTube RSS