Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Misijní koláče

Nová tradice se zrodila z popudu Lídy Buriánové. Poprvé se tzv. "misijní koláče" - nazvané podle papežského misijního díla, na jehož účel směřují získané finanční prostředky z prodeje - pekly ve Strašnicích v březnu 2002 (viz reportáž níže).
Od té doby se akce pořádá každoročně, v jednu postní sobotu. Hned v neděli probíhá prodej upečených koláčků. Děti se svými rodiči nebo dokonce prarodiči se zapojují stále více a výtěžek je pokaždé o něco vyšší.
Termín dalšího pečení bude včas oznámen ve farním zpravodaji i v kalendáři. Připojte se také se svými dětmi či vnoučaty a/nebo podpořte dílo svým příspěvkem. Koláčky vám pak budou chutnat ještě více!

Založení nové tradice - aneb Koláče poprvé

[Začínáme! Jen aby se nám povedly!] V rámci papežského misijního díla se ve strašnické farnosti děti pustily do výroby misijních koláčků. V sobotu 9. března 2002 se učebna ve farním areálu změnila na "pekárnu". Maminky připravily těsto a náplně a děti se odpoledne pod jejich vedením s nadšením vrhly do vykrajování a zdobení malých koláčků. Do práce se zapojily nejen maminky, ale i babičky a dokonce také tatínkové! Celé odpoledne měli všichni plné ruce práce. Přibývalo plechů s hotovými kulatými koláčky - makovými, tvarohovými, jablkovými, povidlovými; krásné byly i skořicové koláčky ve tvaru šneka. Jen ta, chudák trouba, nestačila tolika rukám. A tak se ještě dopékalo večer doma. Upečené koláčky tolik voněly... A povedly se vůbec? Děti samozřejmě musely ochutnat a rázem bylo jasné, jak se práce zdařila. :-)

[Skořicoví šnečci - ještě pomašlovat]

[Nepřipaluje se nám to v troubě?] V neděli se koláče připravily do košíčků a na ošatky a po mši svaté je děti s rodiči nabízeli farníkům. Úspěch byl skvělý. Koláče všem chutnaly výborně, na všechny zájemce se dostalo a zisk v pokladničkách 9.948 Kč snad i předčil očekávání. Výtěžek je výrazem poděkování tetě Lídě za organizaci, všem zúčastněným, ale také naší snahou o pomoc potřebným. Díky.

Twitter Facebook YouTube RSS