Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Aktivity

K životu ve farnosti patří bezesporu nejen pořad bohoslužeb, ale také mnoho jiných aktivit. Od pastorační činnosti v podobě výuky náboženství nebo výkladu katechismu až po obyčejné posezení s lidmi z farnosti.

Přehled veškerého dění ve farnosti naleznete v kalendáři. Tato sekce obsahuje stránky, které se věnují některým pravidelným farním aktivitám.

Přehled aktivit

  • Cantus Amici - chrámový sbor se zázemím v naší farnosti

Vybavení

Dění ve farnosti využívá přilehlých prostor kostela, tedy farní sál se zázemím, učebnu, klubovnu a kuchyňku.

Twitter Facebook YouTube RSS