Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní kronika

Farní kronika je silná kniha v krásné kožené vazbě. První zápisy se týkají vzniku farnosti a úsilí vystavět kostel a farní budovu. Po podrobných zápisech z první republiky však nastala dlouhá pauza.

S příchodem duchovního správce farnosti P. Jana Nepomuka Klenera kronika opět oživla. P. Jan zaznamenal alespoň stručně dějinné události předchozích let (než nastoupil ve zdejší farnosti) a pak již pravidelně následují zápisy důležitých okamžiků strašnické farnosti za každý rok jeho služby. Kromě záznamů najdete v kronice také fotografie a další dokumentační materiál.

Twitter Facebook YouTube RSS