Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Živý růženec rodin

Růže živého růžence

  • Povídání o růženci a jednotlivá tajemství pro tisk.
  • Misijní růže rodin - tajemství, úmysly - VSTUP (pod heslem)

Povídání o růženci

Růženec je starobylá modlitba křesťanů, podle legendy je prý původcem svatý Dominik, který jej začátkem 13. století obdržel od Panny Marie. Modlit se jej mohou děti, rodiče i staří lidé, kněží, lékaři i dělníci, zdraví i nemocní. Velice rád se jej modlí i Svatý otec.

Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás Bůh vykonal. Pět tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova narození, růženec světla rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.

Dohromady dvacet desátků. Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den pomodlí jeden desátek s určeným tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se všichni společně modlí živý růženec. Živý růženec má v naší farnosti mnohaletou tradici. Dnes jej tvoří čtyři růže.

V hodinách náboženství se často s dětmi modlíme v kostele u sochy Panny Marie desátek. Každý, kdo se přihlásí, jeden Zdrávas. Za chvíli máme desátek pomodlený. Právě při jedné takové modlitbě s dětmi mě napadlo, že bychom mohli vytvořit jednu růži ne z jednotlivců, ale z rodin. A jak si deset Zdrávasů mezi sebe rozdělí ta která rodina, záleží na ní samotné.

Klasickou pomůckou při růženci je růžencová šňůra, zrnka uspořádaná do kruhu se sbíhají u kříže, který celou modlitbu otvírá i zavírá – vždy je počátek i konec u Krista. Ale jak jsem si nedávno přečetla, růžencová šňůra nemusí být jen pomůckou k počítání modliteb:

"Co musíme předat našim dětem, aby dosáhly věčného života?" zeptali se poutníci kardinála J. Meisnera.

Ukázal jim růženec:

  • na křížku se modlíme Vyznání víry, to je to, v co věříme
  • následují tři perly: víra, naděje, láska, to je to, co žijeme
  • a pak přichází ke slovu, jakoby navléknut na šňůrku, celý Nový zákon:
    v radostném růženci tajemství Božího vtělení, v bolestném tajemství utrpení a ve slavném růženci, jakoby v jistém druhu tajného písma, tajemství Kristova vykoupení, tajemství našeho dovršení

Jan Pavel II. doplnil ještě tajemství růžence světla inspirované událostmi Kristova veřejného působení: "Pokud jsem na světě, jsem světlo světa" (Jan 9,5). Poutník vzal do ruky růženec a řekl: "Teď mám v jedné ruce opravdu celou katolickou víru!"

Živý růženec rodin

Zde na našich webových stránkách, jsme o živém růženci připravili ke stažení podrobné informace, jednotlivá tajemství i s obrázky a dále tabulku jmen členů misijní růže rodin s úmysly pro určitý měsíc (tabulka je přístupná po zadání hesla níže).

Jednotlivá tajemství se vždy první pondělí v měsíci mění, posouvají se, a tak to je vyřešeno i v naší tabulce.
Pod jmennou tabulkou členů růže rodin je seznam s úmysly na daný měsíc.

Úmysl světový a farní vkládá FARNOST, abychom se modlili stejně s ostatními růžemi.

Úmysly osobní na aktuální měsíc si připisujete SAMI, bude se s vámi modlit celá růže.

Všichni dobře víme, že modlitba růžence má obrovskou sílu, že mocná přímluva Matky Boží skutečně dokáže vyprosit zázraky.

Jmenný seznam členů skupin živého růžence, vč. vložených úmyslů, je přístupný pouze pro jeho členy, pod heslem, které se zadává do políčka níže.

Kdo by měl zájem, může se ještě přidat, pár míst je dosud volných. Napište naší pastorační asistentce, pí. Lídě Buriánové (kontakt je na stránce O farnosti) nebo se přihlaste v sakristii.

Pro členy modlitebních skupin: Pokud neznáte, nebo jste své heslo zapomněli, kontaktujte prosím pí. Lídu Buriánovou.

Vstup do rozpisu živého růžence rodin

 

Diskuse

Twitter Facebook YouTube RSS